Soru İnsanın Evrendeki Konumu Nedir?

Konusu 'Manevi Hayatımız' forumundadır ve Lasey tarafından 28 Eylül 2017 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  İnsanın evrendeki konumunu ifade eden ayetler

  Evrenin ne kadar büyük olduğunu, ne zaman ve nasıl meydana geldiğini hiç düşündünüz mü? Kendinizi diğer varlıklarla hiç kıyasladınız mı? Bu gibi düşünce ve sorular insanların zihinlerini meşgul etmiş, bilim adamları araştırmalar, incelemeler yapmaya yöneltmiştir. Bunun sonucunda evren ve insan hakkında pek çok konu aydınlığa kavuşmuştur.

  Evren, var olan her şeyi içine alır. Üzerinde yaşadığımız Dünya da evrenin bir parçasıdır. Dünya, Güneş sistemi içinde yer alan gezegenlerden biridir. Dünyamızda; denizde ve karada yaşayan binlerce canlı türü vardır. Balıklar, sürüngenler, havada uçan kuşlar ve diğer hayvanlar ile insanlar bunlardandır. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyrulur: "O (Allah) insanı bir damla sudan yarattı... Hayvanları da o yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı (şeyler) ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. Bu hayvanlar sizin ağırlıklarınızı . ancak güçlükle katlanarak varabileceğiniz memleketlere taşırlar..." ( Nahl suresi, 4-7. ayetler)

  Yüce Allah (c.c), insanı akıllı, irade sahibi ve üstün bir varlık olarak yaratmıştır. İnsan, Allah'ın (c.c) kendisine verdiği özellikler sayesinde okumayı, yazmayı öğrenir, yeni bilgiler edinir. Olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisini kavramaya çalışır. Hem kendisinin hem de diğer varlıkların yapısını, özelliklerini anlamak ister. Bunun için araştırma, inceleme ve gözlemler yapar. Hayatını kolaylaştırmak için araç-gereçler üretir. Bugün sahip olduğumuz imkanların pek çoğu, insanın araştırma ve merak duygusu sayesinde geliştirilmiştir. Şayet insan akıllı bir varlık olmasaydı yararlandığımız araç ve gereçleri üretebilir miydi? Hayatımızı kolaylaştıran telefon, televizyon, bilgisayar vb. teknolojik buluşlar gerçekleştirilebilir miydi? İnsanlık bugünkü gelişmişlik seviyesine ulaşabilir miydi? Elbette hayır. Bütün bunlar, insanın evrende diğer varlıklardan farklı bir konuma sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

  "Andolsun biz insanı en güzel biçimde yarattık." (Tin suresi,4. ayet)

  İnsan sahip olduğu özelikler sebebiyle evrendeki konumunu da anlamaya çalışır. Kendisinin niçin yaratıldığını, varlıklar arasındaki konumunu ve hayatın amacını bilmek ister. Bunun için çeşitli araştırma ve incelemelerde bulunur.

  "Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?" (Mü'minun suresi, 115. ayet)

  Yüce Rabb'imiz (c.c.) peygamberler ve ilahi kitaplar aracılığıyla insana iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı bildirmiştir. Bununla ilgili bir ayette, "Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yolu (doğruyu ve eğriyi) göstermedik mi?" (Beled suresi, 8-10. ayetler) buyrulmuştur. İnsan, aklıyla iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayrıt eder. Özgür iradesiyle de hangi davranışlarda bulunacağına karar verir. Akıllı, irade sahibi ve özgür bir varlık olmak insana bazı sorumluluklar yükler. Buna göre insan, öncelikle Allah'ın (c.c) kendisine verdiği aklın ve sağlığın değerini iyi bilmelidir. Kendine, ailesine ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir. Toplumsal ilişkilere zarar verecek her türlü davranıştan kaçınmalıdır. Ayrıca insan; evreni, üzereinde yaşadığımız dünyayı, dünya üzerindeki nimetleri ve güzellikleri yaratan Allah'a (c.c.) karşı da sorumlu olduğunu bilmelidir.

  Kur'an-ı Kerim'de "... Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız." (Nahl suresi, 93. ayet) buyurarak insanın sorumlu varlık olduğuna dikkat çekilir. Sorumlu bir varlık olarak insan, Yüce Allah'ın 8c.c) varlığına ve birliğine inanmalı, ona ibadet etmelidir. İnanıp ibadet etmek, insanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biridir. Yüce kitabımız Kur'an'da Allah'a (c.c) ibadet etmeyi emreden bir ayette şöyle buyrulur: "Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb'inize kulluk ediniz. Umulur ki böylece korunmuş olursunuz." (Bakara suresi, 21. ayet) Başka bir ayette ise "Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk (ibadet) etsinler diye yarattım." (Zariat suresi, 56. ayet) buyrulur.

  Peygamberlerin ve kutsal kitapların mesajlarını anlayıp uygulayabilecek; yeryüzünde adaleti, barış ve huzur ortamını sağlaya bilecek yegane varlık insandır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim, insanı Allah'ın (c.c) yeryüzündeki halifesi (temsilcisi) olarak nitelendirmiştir. Böylece insanın evrende farklı bir konuma sahip olduğuna işaret etmiştir." Biz hakikaten insan oğlunu şan ve şeref sahibi kıldık... Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık." (İsra suresi, 70. ayet) ayeti de insanın evrendeki konumuna işaret etmektedir.