İmamı Azam Tesbih Duası

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Beyza tarafından 15 Şubat 2014 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  İmamı Azam Tesbih Duası Okunuşu ve Anlamı

  İmam-ı Azam’ın Tesbih Duasının Türkçe Okunuşu
  Subhane’l- Ebediyyi’l- Ebed.
  Subhane’l- Vahidi’l- Ehad.
  Subhane’l- Ferdi’l- Samed.
  Subhane’l- Rafi’s- semai bigayri amed.
  Subhane’l- Men beseta’l- erda ala main cemed.
  Subhane’l- Men halka’l- halka fe ehsahum adeda.
  Subhane’l- Men kaseme’r-rızka velem yensa ehada.
  Subhane’l- lezi lem yettehız sahibeten vela veleda
  Subhane lem yelid velem yüled velem yekün lehu Küfüven ehad.
  Subhane men yerani ve yağrifu mekani ve yerzukuni vela yensani.
  İmam-ı Azam’ın Tesbih Duasının Anlamı
  El Ebediyyi’l- Ebed olan Allahu zü’l Celal’i tenzih ederim!
  El Vahidi’l- Ehad olan Allahu zü’l Celal’i tenzih ederim!
  El Ferdi’l- Samed olan Allahu zü’l Celal’i tenzih ederim!
  Gökleri direksiz olarak yükselten Allahu zü’l Celal’i tenzih ederim!
  Yer yüzünü donmuş su üzerinde yayan-döşeyen Allahu zü’l Celal’i tenzih ederim!
  Yaratıklarını yaratan ve adetlerini en iyi bilen Allahu zü’l Celal’i tenzih ederim!
  Yarattıklarının tümünün rızkını taksim edip asla geciktirip-tehir etmeyen Allahu zü’l Celal’i tenzih ederim!
  Asla bir eş ve evlad edini- kabullenmeyen Allahu zü’l Celal’i tenzih ederim!
  Asla doğurmamış ve doğmamış ve O’nun asla hiçbir dengi olamayan Allahu zü’l Celal’i tenzih ederim!
  Her an bana hakim olan, varlığımı bilen, rızkımı veren ve beni hiç unutmayan Allahu zü’l Celal’i tenzih ederim!

  İmam-ı Azam’ın Tesbih Duasının Kelime Anlamları

  El Ebedü : Ebedi olan. Varlığının sonu olmayan. Sonuzluğun sahibi ezelin de ezeli olan Yüce Allah
  El Ehadu : Her türlü bilinemezlikte zatına mahsus tek, bir ve eşsiz olan Yüce Allah.
  El Vahidu : Zat-ı Şerifinden şirket (ortaklık) olmayan; eşi, benzeri, cüz'ü parçası, tümleyeni olmayan kesretsiz mutlak tek olan Zatı itibariyle mûnferid (tek). Sayının ilki, teki ve emsalsizi…Mutlak, tek, yalnız, eşsiz, münferit ve yegane olan Yüce Allah..
  El Ferdu: Tek, bir, yekta. Eşi, benzeri olmayan Yüce Allah..
  Es Samedu : Herşey kendisine muhtaç olduğu halde, kendisi hiçbir kimseye ve hiçbir şeye asla muhtaç olmayan; kasdedilen, yönelilen, ihtiyaçları teminde itimad edilen; yüksek, yüce ve yeterliliği mutlak olan...
  Er Refiu : Hakedeni ref' eden, yükselten, saygın, şerefli ve değerli kılan... Mutlak kaldırıcı, yükseltici, kemalatı tamamlatıcı, halden hale yükseltme kudretinin sahbi olan Yüce Allah
  El Muhsi : İhsa eden, ilmiyle herşeyi sayan ve ayrıntılarıyla bilen, zerre olsun kürre olsun nazarından hiçbir şey kaçamayan. Halkının sayısını mutlak ilmiyle bilen ve muhafaza eden Yüce Allah
  El Men : O Yüce Zat.
  Tenzih: Suç ve noksanlıktan uzak saymak. Cenab-ı Hakk'ı (C.C.) her çeşit kusur, noksan, şerik gibi hallerden uzak bilip söylemek. Kabahati yok olduğu anlaşılmak ve onu ifade etmek.
  Amed: Sütunlar. Direkler, kolonlar.
  Besat : (Bisat) Düz. Döşenmiş. Geniş. Yayvan kab. Düz açık yer.
  Cemd : Donmak.
  Cemed : Dondurmak. Buz, kar.
  Sahib : Bir şeyi koruyan ve ona malik olan. Eş, hanım.
  Veled: Erkek çocuk. Oğul. Çocuk. Döl, yavru.