İmam Şafii Kimdir, Kısaca Hayatı ve Eserleri

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Lasey tarafından 14 Aralık 2018 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin


  İmam Şafii Kimdir, Kısaca Hayatı ve Eserleri

  İmam Şafii Kimdir, Kısaca Hayatı ve Eserleri.

  Şafii mezhebinin kurucusu İmam Şafii kimdir? İmam Şafii ne zaman ve nerede doğdu? İmam Şafii’nin hocaları kimdir? İmam Şafii’nin görüşleri nelerdir? Şafii mezhebi nasıl ortaya çıktı? İmam Şafii ne zaman ve nerede vefat etti? İmam Şafii’nin hayatı, eserleri ve görüşleri…


  İmam Şafii’nin asıl adı Muhammed b. İdris eş-Şafii’dir.

  ŞAFİİ MEZHEBİNİN KURUCUSU

  İmam Şafii; İslam hukuku bilgini, Şafii mezhebinin kurucusudur.

  İMAM ŞAFİİ NE ZAMAN VE NEREDE DOĞDU?

  Şafii mezhebinin kurucusu sayılan, Muhammed b. İdris eş-Şafii 150 (767) yılında Gazze şehrinde (Filistin) doğdu.

  İMAM ŞAFİİ’NİN HOCALARI KİMDİR?

  İmam Malik‘ten Medine fıkhını, İmam Muhammed’den Irak fıkhını öğrendi. Böylece Hicaz fıkhı ile Irak fıkhını birleştirdi.

  İMAM ŞAFİİ’NİN EN VERİMLİ DÖNEMİ

  İmam Şafii, Bağdat’ta muhtemelen iki yıl kadar kaldıktan sonra Mekke’ye döndü ve Mekke’de dokuz sene ders verdi. Bu devir Şafii’nin ilim hayatının en verimli devridir. Çünkü o, Mekke’ye ehl-i re’y fıkhı ile ehl-i hadis fıkhını birleştirerek dönmüş, yaptığı seyahatlerde asrında yaşayan alimlerin görüşlerine vakıf olmuş, onları incelemiş, rivayet ettikleri hadislerin çoğunu toplamıştı. İmam Şafii hicri 195 senesinde tekrar Bağdat’a geldi. Bu ikinci gelişinde, artık o Irak ve Hicaz fıkıh ekollerini derinlemesine incelemiş, fıkıhta kendi usulünü ortaya koymuş olarak talebe yetiştirmeye başladı.

  İMAM ŞAFİİ’NİN GÖRÜŞLERİ

  Mısır’da kaldığı dört sene içinde tecrübeleri ve yeni muhitin şartları ışığında eski bilgilerini yeniden etüt etmeye başladı, bazı görüşlerinden vazgeçti, yenilerini ortaya koydu. Böylece onun rücû ettiği eski görüşleri ile yeni görüşlerinden oluşan “mezheb-i kadim”i ve “mezheb-i cedid”i teşekkül etmiş oldu.

  ŞAFİİ MEZHEBİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

  İmam Şafii, vefat ettiği zaman arkasında zengin bir fıkıh hazinesi ve kalabalık bir talebe topluluğu bıraktı. Mekke, Bağdat ve Mısır’da yetiştirdiği seçkin talebeleri onun eserlerini okuttular, görüşlerini ve diğer fakihlerle olan ihtilaflarını naklettiler. İşte bu öğrencilerin gittikçe genişleyen ders halkaları neticesinde Şafii mezhebi ortaya çıkmış oldu.

  ŞAFİİ MEZHEBİ NERELERDE YAYGINDIR?

  Şafii mezhebi önce Mısır’da sonra Suriye, Irak, Horasan ve Maveraünnehir’de yayıldı. Çoğu zaman fetvada ve öğretimde Hanefiler’le yan yana yer aldı. Bugün Şafii mezhebi ülkemizin güneydoğu ve doğu illeri ile yukarıda sayılan bölgelerde yaygın durumdadır.

  İMAM ŞAFİİ NE ZAMAN VE NEREDE VEFAT ETTİ?

  İmam Şafii, Hicri 198 yılında Mısır‘a gitti ve 204 (820) yılında orada vefat etti. Vefat ettiği zaman elli dört yaşında idi.

  İMAM ŞAFİi’NİN TÜRBESİ NEREDE?

  İmam Şafii’nin kabri Mısır’ın Kahire şehrinde bulunmaktadır.

  İMAM ŞAFİi ESERLERİ

  İmam Şafii’nin eserlerinden bazıları şunlardır:

  El-Ümm: Fıkıh yani İslam hukukuna dair olup, İmam Şafii’nin içtihad ederek bildirdiği meseleleri ihtiva eden bir eserdir.
  Kitab-üs-Sünen vel-Müsned: Hadis ilmine dairdir.
  Er-Risale fil-Usul: Usul-i fıkha dairdir.
  El-Kitab-ül Bağdadiyye.
  El-Mebsut.
  Ahkam-ül-Kur’an.
  İhtilaf-ül-Hadis.
  Müsned-üş-Şafii.