Biyografi İmam-ı Gazali Hayatı

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Adile tarafından 23 Ekim 2013 başlatılmıştır.

  1. Adile

    Adile Admin

    İmam-ı Gazali Kimdir

    İmam Gazali Hicri 450 (Miladi 1058)Senesinde Tus şehrinde dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Tus şehrinde Ahmed bin. Muhammed er-Razikâni’den, daha sonra Cürcan şehrine giderek Ebu Nasr el-İsmaili’den ders görmüş daha sonra 28 yaşına kadar Nişabur Nizamiye Medresesi’nde öğrenimi görmüş, itikadi düşünce olarak Ebu Hasan Eş’ari’den ve ameli görüş olarak ise Şafii’ etkilenmiştir., Hocası İmam-i Harameyn Abdülmelik el-Cüveyni 1085 yılında vefat edince. Nişabur’dan Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri Nizamül Mülk’ün yanına gider. Nizamül Mülk‘ün huzurunda olan bir toplantıda verdiği cevaplarla diğer bilginlerden üstünlüğünü göstermiştir. 1091 yılında Bağdat’taki Nizamiye Medresesi‘nin Baş Müderrisliği’ne tayini kalkar. Burada geniş bilgisi ve yetiştirdiği kalabalık öğrenci topluluğuyla kısa sürede ün ve saygınlık kazandı. Bir zaman ders veremeyecek ölçüde ruhsal bunalıma düştü. İmam Gazali’nin Sufizm‘e yönelmesinde etkili oldu. Tasavvuf alanındaki hocası olan Ebu Ali Farmedi‘nin etkisiyle bu alana daha çok önem verdi. Tasavvufa olan ilgisinden ve Hacc‘a gitmek istemesinden dolayı medresedeki görevini bırakarak 1095yılında Bağdat‘tan ayrılarak Şam‘a gitti. Şam da iki yıl kaldıktan sonra 1097 senesinde. Hacc‘a gitti. Bu davranışını dini görevlerini tam olarak yerine getirememesine bağlayanlar olduğu gibi Nizamül Mülk‘ün öldürülmesine duyduğu üzüntünün neden olduğunu söyleyenlerde de vardır. Hacc’dan geldikten sonra Şam‘a döndü ve buradan Bağdat’tan Tus‘a geçti. Şam ve Tus’ta bulunduğu zamanda tefekkür ve uzlet yaşamı sürdü ve Tasavvuf alanında oldukça ilerlemiş. Bağdat’tan ayrılmasından 11 sene sonra 1106 senesinde Nizamül Mülk’ün oğlu Fahrül Mülk‘ün ricası üzerine Nişabur Nizamiye Medresesinde tekrar eğitim vermeye başladı. Burada kısa süre sonra Tus‘a dönerek yaptırdığı. Tekke’de müritleriyle birlikte Sufi yaşamı sürdü. İmam Gazali 1111 (Hicri 505) yılında Tus şehrinde vefat etti