İmam-ı Buhari - Kimdir Kısaca Hayatı

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Adile tarafından 29 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  İmam-ı Buhari - Kimdir Hayatı Özeti

  Kur’an-ı Kerimden sonra en değerli kitap olan Sahih-i Buhari adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük hadis âlimidir. Adı, Muhammed bin İsmail olup, künyesi Ebu Abdullah’tır. Hadis ilminde yüksek mertebede olup, 300.000’den aşkın hadis-i şerifi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir âlim olduğu için [İmam], Buharalı olduğu için [Buhari] denilmiş, İmam-ı Buhari adıyla şanlı olmuştur. 810 [H. 194] yılında Buhara’da doğdu. 870 [H. 256] yılında Semerkand’ın Hartenk kasabasında hayatını kaybetti.

  Küçük yaşta babasını kaybeden Buhari, ilk tahsiline doğum yeri olan Buhara’da başladı. Duası makbul saliha bir hanım olan annesi, onun ve kardeşinin yetişmesi için emek sarf etti. 10 yaşından başlayarak hadis âlimlerinin derslerine devam etti. 15 yaşına girmeden 70.000 hadis-i şerifi ezberledi.

  Aynı vakitte tefsir ve kelam ilimlerinde de üstad olan İmam-ı Buhari hazretlerinin tefsire ilişkin bildirdiği rivayetler tefsir âlimlerinin eserlerini süslemektedir. Kelam ilmine dair eserler de yazmıştır.

  Eserleri Şunlardır.

  1-Câmi-us-Sahih:
  2- Tarih-ul-Kebir
  3- Tarih-ul-Evsat
  4- Tarih-us-Sagir [Bu 3 eser hadis ravilerinin hayatlarını ve hadis ilmindeki yerlerini ihtiva etmektedir]
  5- Kitab-u Duafâ-is-Sağire [Zayıf ravilerin hallerinden bahseder]
  6- Et-Tarih fi Marifeti Ruvât-ül-Hadis
  7- Et-Tevârih-ul-Ensab
  8- Kitab-ül-Kûnâ
  9- El-Edeb-ül-Müfred [Ahlakla ilgili hadis-i şerifleri toplayan eserdir]
  10- Ref’ul-Yedeyn fissalâti
  11- Kitab-ül-Kırâati Half-el-İmam
  12- Halk-ul-Ef’âl-il-İbâdi ver-Reddü alel-Cehmiyye
  13- El-Akide yâhut Et-Tevhid [Kelam ilmiyle ilgilidir]
  14- El-Câmi-ul-Kebir
  15- Et-Tefsir-ül-Kebir
  16- Kitab-ül-Mebsût
  17- Esmâ-üs-Sahabe