İmam Evzai

Konusu 'Eğitim Konuları' forumundadır ve Adile tarafından 19 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  İmam Evzai Tebe-i tabiinden meşhur fıkıh alimi vede velilerdendir. İsmi, Abdurrahman bin Amr bin Muhammed'dir. Künyesi Ebû Amr'dır. 707 [H.88] senesinde Ba'lebek'te doğmuştur. Şam'da yerleşip orada yaşamıştır. 774'te Beyrut'ta vefat etmiştir. Zamanın bir tanesi, asrının ilimde önderi idi.

  İlk derslerini Ba'lebek'te-ki hocalardan almış daha sonra Dımaşk'a giderek Nümeyr b. Evs el-Eş'ariden ders okumaya başlamıştır. Ardından Mekhûl b. Ebû Müslim başta olmak üzere Dımaşk'ın önde gelen fakihleriyle görüştü. Evzai uzun süre Mekhûl'ün derslerine devam ettiği vede ondan rivayette bulunduğu için Mekhül daha çok "Evzafnin hocası" diye meşhur olmuştur. Bu arada Dahhak b. Abdurrahman'dan da bazı dersler okumuştur.

  Evzai gençlik çağına geldiğinde ilimde oldukça ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Ebû İshak eş-Şirazi, daha 13 yaşında iken ona fetva sorulduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda Arap nesir edebiyatında da üstün bir yetenek sahibi olduğunu gösterdiğinden kendisine Diva-nü'r-resail'de görev verilmişti. Bu görevde iken Yemame'ye gönderilen Evzai o yörenin meşhur alimleriyle tanışma imkanı bulmuştur. Yemame alimlerinden en çok Yahya b. Ebû Kesir'i takdir etmiş, hatta görevini bırakarak bir süre onun yanında kalmıştır. Evzai ondan yaptığı rivayetleri çeşitli kitaplarda toplamışsa da daha sonra bu kitapların hepsi yanmıştır.

  Birçok kez hacca giden Evzai hacda Malik b. Enes, Süfyan es-Sevri ve Hakem b. Uteybe başta olmak üzere çok sayıda alimle karşılaşmış vede ilmi tartışmalarda bulunmuştur. Çağdaşı alimler arasında saygın bir yere sahip olmuş, Şam [Suriye] bölgesinin fıkıh otoritesi sayılmıştır. Evzai döneminin ve sonraki nesillerin fıkıh alimleri ve imamları tarafından bağımsız fıkıh ekolü, ictihad usulü, re'y ve fetvaları bulunan bir müc-tehid vede İmam olarak benimsenmiş, görüşleriyle amel edilmiş ve fıkıh tarihi içinde Süfyan b. Uyeyne, Hasan-ı Basri, Süfyan es-Sevri, Leys b. Sa'd, İshak b. Rahûye, İbn Cerir et-Taberi, Davûd ez-Zahiri ve Ebû Sevr gibi mutlak mücte-hidler arasında yerini almıştır.
  Allah o büyük insana rahmet, bizi de şefaatine nail eylesin..