Biyografi İmam Birgivi Kimdir?Hayatı Ve Eserleri Hakkında bilgi

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Lasey tarafından 25 Şubat 2019 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  İmam Birgivi Kimdir Eserleri

  İmam-Birgivî.


  İmam-ı Birgivi (1573)

  1523 senesinde Balıkesir’de doğmuştur. Asıl adı Takıyyüddin Mehmed’dir. İlk tahsilini müderris olan babası Pir Ali’nin yanında yapmış, O’ndan Arapça, mantık ve diğer ilimleri öğrenmiştir. Daha sonra İstanbul’a gelen ve devrin alimlerinden Ahizade Muhammed Efendi’nin dersine devam eden bir Birgivi, tahsilli tamamladıktan sonra müderrislik yapmaya başlamış, Kanuni döneminde, Edirne’de önemli devlet görevlerinde bulunmuştur. Bu arada ders okutan ve camilerde vaaz veren bir Birgivi, zamanında yaygınlaşan kabirlerde mum yakılması, ücret karşılığı Kur’an okunması gibi bid’atlara karşı çıkmıştır.

  Uzunca bir süre Aydın’ın Ödemiş kazasına bağlı Birgi nahiyesindeki medresede hocalık yapan ve pek çok talebe yetiştiren Takıyyüddin Mehmed Efendi, buradaki çalışmaları sebebiyle “Birgivi” adıyla şöhret bulmuş, ömrünün sonlarına doğru tekrar İstanbul’a dönerek, sadrazam Sokullu Mehmed paşa’ya halkı idaresi ve işleri hakkında bazı alimane tavsiyelerde bulunmuştur.

  Eylül 1573’te yine bir İstanbul seyahati sırasında veba hastalığına yakalanmış, hicri takvime göre elli iki yaşında vefat etmiştir. Kabri Birgi’ye getirilerek defnedilen büyük alemin Arapça gramer konusunda “el-Avamil” ve “İzhar” isimli kitapları ve fıkıh sahasında önemli eserleri vardır.İmam-ı Birgivi Kimdir Eserleri

  İmam-ı Birgivi Eserleri

  1. Tarikat-ı Muhammediyye
  2. Vasiyetname
  3. Zuhr-ul-müteehhilin
  4. Avamil
  5. İzhar
  6. Emsile-i Fadliye
  7. Risaletün fi beyanırusûm- il-mesahif-il-Osmaniyye
  8. Ravdat-ül-cennat fi usûl-il-i’tikad
  9. Şerhuha dis-ül-erba’in
  10. Etfal-ül-müslimin,
  11. Ziyaret-ül-kubûr
  12. Nûr-ul-ahya
  13. Cila-ül-kulûb
  14. Muaddil-üs-salat
  15. İkaz-ün-naimin
  16. Dürr-ül-yetim fi ilm-it-tecvid
  17. Haşiye-i Hidaye
  18. İmtihan-ül-ezkiya
  19. Risaletün fi usûl-il-hadis
  20. Ta’likat ales-Sadr-iş-şeri’a
  21. Rilaletün minel adab
  22. Ulûmu aliyye’den bahseden manzum bir risale
  23. Risaletün fi hurmet-it-teganni ve vucûbi isti’ma-il-hutab
  24. Sihahı acemiyye
  25. Tefsiru sûret-il-Bekara
  26. İnkaz-ül-halikin
  27. Şerhu lübab-ül-elbab fi ilm-il-i’rab lil-Beydavi
  28. Kifayet-ül-mübtedi fis-sarf
  29. Dafiat-ül-mübtediin ve kaşifetü butlan-ül-mülhidin