İlmin faziletini bildiren Hadisi şerifler

Konusu 'Hz.Muhammedin hadisleri' forumundadır ve Eylül tarafından 24 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör

  [Alimin abide göre üstünlüğü, dolunayın diğer yıldızlara göre üstünlüğü gibidir.] (Ebu Dâvûd, Tirmizî, Nesâî)

  [Göklerde ve yerde olanlar alimler için istiğfar ederler.] "Bu, geçen hadisin devamıdır." Göklerde ve yerde olanların kendileri için istiğfar etmeleri alimlerin yüksek mertebelerinden dolayıdır.

  [Dünyada yalnızca iki kişi gıpta edilmeye değer. Bun¬lardan birisi, Allah Teâlâ'nın kendisine verdiği ilimle amel eden ve onu öğretendir.] (Müttefekun Aleyh)

  [Hayra delâlet eden “onu öğreten, gösteren, teşvik eden”, onu yapan gibidir onun sevabı kadar sevap alır]. (Müslim, Tirmizî)

  Alimlerin fazilet ve üstünlüğünü belirten hadisler
  [Allahu Teala bir kimeseye iyilik dilerse, onu dinde ilim sahibi yapar ve ona rüşdü “doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi” ilham eder.] (Buhari-Müslim)

  [Alimler peygamberlerin varisleridirler.] (Ebu Dâvûd, Tirmizî, İbni Mâce). Allah katında en üstün mertebe Peygamberliktir. Bu mertebenin varisi olmak ancak ilim ile olabilir.

  [Alimin alim olmayan abid "sürekli ibadet eden" üzerindeki üstünlüğü, benim en alt derecedeki ashabım üzerindeki üstünlüğü gibidir.] (Tirmizî)

  [Dini bilen bir alim, şeytana karşı bin abidten daha güçlüdür. Bu dinin direği din bilgisidir.] (Tirmizî, İbni Mâce, Taberî/el-Evsat)

  [Kıyamet gününde üç sınıf insan şefaat ederler. Bunlar peygamberler, alimler ve şehidlerdir.] (İbni Mâce)

  [Cahiliyet devrinde üstün olanlar, ilim öğrenirlerse İslam döneminde de üstün olurlar.] (Buhari-Müslim) Cahiliyet döneminde insanlar evlatlarının çokluğu servert ve malları ve de güçleri ile üstünlüğünü ilan ederlerdi. İslam dini bunun yerine üstünlüğün takva ve ilim ile olduğunu bildirdi.