Önemli İhramlı Sırasında Ölenlerin Ahirette Durumu Nasıl Olur?

Konusu 'Hacca gitmek' forumundadır ve saadet tarafından 14 Mart 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör


  İhramlı sırasında ölenlerin Ahirette Durumu Nasıl Olur.
  İhramlı Sırasında Ölenlerin Ahirette Durumu Nasıl Olur?


  Veda Haccı sırasında Hz. Muhammed ile birlikte bütün hacılar Arafat'a çıkmıştı. Bir ara Efendimizin yanında devesinin üzerinde oturan bir sahâbi, devenin ani bir hareketi ile yere düştü, boynu kırıldı ve öldü. Peygamberimiz, “Onu su ve sidr ile yıkayın, iki ihram bezi ile kefenleyin. Ona koku sürmeyin ve başını örtmeyin. Çünkü kıyamet günü o, lebbeyk diyerek diriltilecektir.
  (B1265 Buhârî, Cenâiz, 19 )
  )Nesâî, Menâsikü’l-hac, 101 )  Umreye gidenlerin, ihramdan önce yapacağı şeyler

  Umreye gidenler Mikattan ihrama girmeden önce aşağıdaki şeyleri yapılması gerekir:
  Mikat'tan ihrama girmeden önce tırnaklar kesilir, koltuk altı ve kasık kılları temizlenmeli, Bıyıkları olan erkekler bıyıklarını kısaltmalı,Erkek ve kadının, -imkânı varsa- bütün vücutlarını yıkamaları (boy abdesti almaları) sünnettir. Boy abdesti alama imkanı yoksa , bunda bir sakınca yoktur ki bu durum, âdetli ve loğusalı kadınlar için de geçerlidir. Erkek, (ihrama girerken) dikişli bütün elbiselerini çıkarır ve ihram elbiselerini giyer Aynı şekilde kadın da yüzündeki burka ve peçe ile elindeki eldivenleri çıkarır.Kadın, yabancı erkeklere karşı yüzünü (başını ve yüzünü örtmesi için) başörtüsüyle örter.Yüzüne örttüğü başörtüsü, yüzüne gelirse, bunda bir sakınca yoktur.Erkek, boy abdesti aldıktan sonra bulabildiği güzel kokuyu sadece vücuduna sürer.İhram elbisesine güzel koku sürmez.  İhrama nasıl girilir?

  İhram; umre için, yıl boyunca herhangi bir vakitte, bu ibâdete (umre ibâdetini edâ etmeye) niyet etmek demektir.Umrenin rükünleri, Mikat'tan ihrama girdikten sonra başlar. Umre yapmak isteyen kimse, karayoluyla -otomobil gibi bir araçla- Mikata ulaştığı zaman, boy abdesti alması ve imkânı varsa vücuda güzel koku sürmesi müstehaptır. şunu belirtelim ihram elbisesine güzel koku sürmez. Boy abdesti almasa da bunun bir sakıncası yoktur. Sonra ridâ ve izârdan oluşan, beyaz ve temiz olan ihram elbisesini giyer. Kadının ihramı için, sünnet olan bir elbise yoktur.Aksine kadın, vücut hatlarını belli etmeyen ve zinetini göstermeyen herhangi bir renkte elbise giyebilir. (İhram elbisesini giydikten) sonra bu ibâdete (umre ibâdetine) niyet eder.Niyet ettikten sonra-diliyle telaffuz etmese bile- artık ihrama girmiş olur.İhrama girme niyetini, farz namazdan sonra yaparsa, güzel olur. Şayet farz namazın olmadığı bir vakitte ihrama girer de abdest namazına niyet ederek iki rekât namaz kılarsa, bunun bir sakıncası yoktur.Eğer umreyi başkası adına yapıyorsa, hac veya umreyi o kimsenin adına niyet ederek şöyle der: "Lebbeyk Allahümme an fulân"Umreci, Telbiye getirmeye başladığında, bununla ibâdete (umreye) başladığını ilân etmiş olur. Şayet deniz veya hava yoluyla geliyorsa, uçak pilotlarının ve gemi kaptanlarının umrecilerin ihram elbiselerini giymeye hazırlanmaları için, yolculara, Mikat'ın hizâsına yaklaştıklarını ilân etmeleri bir alışkanlık hâline gelmiştir. Mikat'ın hizâsına geldikleri zaman umreye niyet edip ve bol bol Telbiye getirilir. Umreye giden kişi, ülkesindeki evinden ihram elbisesiyle çıkmasında, sonra da gemi veya uçağın, Mikat'ın hizâsına geldiğinde bu ibâdete (umreye) başladığını ilân etmek için Telbiye getirmesinde bir sakıncası yoktur. Erkekler, açıktan Telbiye getirirler. Kadınlar, açıktan getirmezler (kendileri işitecek şekilde Telbiye getirirler.


  İhramda olduğunda yasak olan şeyler

  Umreye giden kişi mikattan ihrama girdikten sonra şunları yapması kendisine yasaktır, yani haram olur:
  Saçlarından veya tırnaklarından bir şey alması. Şayet (saçı veya tırnağı) dökülür ya da kasıtsız veya unutarak yada hükmünü bilmeden ondan bir şey alırsa,kendisine bir şey gerekmez.
  Vücuduna yada ihram elbisesine güzel koku sürmek,
  İhramla başını örtmek ve (takke gibi) başa yapışan bir şeyle örtmek.
  İhramlı kişi, unutarak veya hükmünü bilmeden başını örterse, hatırladığı veya hükmünü öğrendiğinde başını örten o şeyi hemen çıkartması gerekir. (Bunu yaptığı takdirde) kendisine bir şey gerekmez.
  İhramlının, elbise ve gömlek gibi, vücudunun tamamını veya bir kısmını örten dikişli elbise giymesi câiz değildir. Ama ihram elbisesinin alt kısmı olan izârı bulamazsa, bu takdirde pijama ve pantolon gibi bir şey giymesi câizdir.
  Terlik bulamayan kimsenin de kapalı ayakkabı giymesinde sakınca yoktur
  Kadınlarla nişanlanmak, nikahlanmak yada nikah kıydırmak, ihramın yasaklarındandır. Resül Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İhramlı, evlenemez, evlendiremez (başkasının nikahını kıyamaz) ve nişanlanamaz.

  Eşiyle Cinsi münasabette bulunmak, ve onu şehvetle öpmek, ihramın yasakları arasındadır.
  İhramlı kadın eldiven giyemez, yüzünü peçe veya burka ile örtemez. Ama yabancı erkekler bulunması halinde, yüzünü başörtüsüyle örter. Tıpkı ihramlı olmadığı zamanlarda örttüğü gibi.
  Müslümanın kişinin ihramlı olsun veya olmasın, Harem bölgesinde para, altın ve gümüş gibi yitik eşyayı, ilan etmenin dışında bir amaçla alıp kullanması câiz değildir.
  Kara hayvanı avlaması veya sürmesi veyahut da avlanmasına yardım etmesi câiz değildir.-Harem bölgesinde insanın bir fiili olmaksızın kendiliğinden biten ağaçları ve yeşil bitkileri koparması câiz değildir.
  insanlar ile tartışmak, kavga etmek, onları kırmak.
  Mekke harem hudutları içerisinde yer alan yetiştirilen büyüyen ot ve ağaçların koparmak
  İhrama giren yıkanması, duş alma sırasında kokusuz sabun kullanması, yüzük, kemer, kol saat, boyun çantası takması, kirlendiği vakit kokulu madde kullanmadan ihramının yıkanması, giymiş olduğu ihramın kirlenme, yırtılma buna benzer durumlarda başka ihramlar ile değiştirilmesi, pişik ve ayak yarıkları gibi durumlarda kokusuz krem kullanılması, başını kapatmadan battaniye, pike örtünmesi, şemsiyenin kullanması caiz olduğu söylenmektedir. Giydiği terlikte dikişin bulunması ihram için bir sakıncası yoktur.