İhrama ne zaman gidilir

Konusu 'Hacca gitmek' forumundadır ve Ali tarafından 14 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Ali

  Ali Süper Moderatör Süper Moderatör

  Mîkat, ihrâma girme yeri vede zamanı demektir. Çoğulu mevâkît'tir.
  Bir terim olarak; Mekke çevresinde, çeşitli bölge ve ülkelerden hacca gelenlerin ihrâma girecekleri özel yerleri ifade eder. Bir kimsenin, hac veya umre için, mîkatları ihramsız geçmesi câiz olmaz.

  Aksi halde kurban yada mikat yerine dönmek gerekir. Ancak mîkat yerinden önce ihrâma girmek ittifakla câizdir. Hattâ Hanefilere göre, bir sakınca doğmayacaksa ihrâmı öne almak daha faziletlidir.

  Mîkatları beklemeksizin, ailesinin bulunduğu yerden ihrâma girmek hac ve umreyi eksiksiz tamamlamak demektir.

  Hz. Ali ( Ö. 40/ 660 ) ve Abdullah b. Mes'ud'un ( Ö. 32/652 ) görüşü budur. Çünkü bunda daha çok meşakkat ve daha büyük ta'zim vardır.

  Temettu haccına niyet edip de umresini yapmış ve böylece Mekke’de kalmakta olan hacı adayları uygulamada, hac için ihrama genellikle Zilhicce’nin 8. günü Terviye günü girmektedirler.

  Buna göre Zilhicce’nin 8. gününe gelindiğinde Mekke’deki evlerde, umre ihramında belirtildiği şekilde ön hazırlıklar yapılır. Kerahat vakti değilse, iki rekat ihram namazı kılınır.

  Sonra: "Allah’ım! Senin rızan için hac yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle." diyerek niyet edilir.

  Arkasından telbiye getirilerek hac için ihrama girilir. Böylece tekrar ihram yasakları başlamış olur.

  Hac için ihrama girildikten sonra, Arafat’a çıkmadan önce nafile bir tavafın ardından haccın sa’yi yapılabilir.

  Haccın sa’yini bu şekilde önceden yapanlar artık "Ziyaret tavafı"ndan sonra sa’y yapmazlar. Fakat sünnete uygun olan, haccın sa’yinin Ziyaret tavafından sonra ve ihramsız olarak yapılmasıdır.

  İhram Hac dışında yapılması mübah olan bazı şeyleri kendisine haram kılmak demektir. Hanefîlere göre, ihrâm haccın rüknü değil şartıdır. Bu da niyet ve telbiye ile gerçekleşir.

  Hac veya umreye yahut her ikisine niyet etmek ve Allah için telbiye getirerek ihrâma girmekle hac ibâdeti başlamış olur.