İddet çeşitleri nedir?

Konusu 'Dini Sorular Ve Cevapları' forumundadır ve Adile tarafından 20 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  İddet çeşitleri nelerdir?

  Evliliğin sona erme şekline ve kadının durumuna göre iddet süresi değişir. Buna göre iddet çeşitleri şunlardır:
  1- Boşanmış kadının iddeti: Hamile olmayan ve âdet gören bir kadının boşanma veya fesihten sonra beklemesi gereken iddet süresi, üç hayız müddetidir. Buna göre temizlik hâlindeyken boşanan bir kadın üçüncü âdetinin bitiminde iddetini tamamlamış olur. Haram olmasına rağmen âdet görürken boşanan kadının, içinde bulunduğu âdet iddetten sayılmaz. Konunun delili şu âyet-i kerîmedir: “Boşanan kadınlar kendi başlarına üç hayız süresi beklerler.”Şâfiîler, âyet-i kerîmede geçen lafzını hayız değil, temizlik manasına almışlarve boşanan bir kadının üç hayız süresi değil, üç temizlik süresi iddet beklemesi gerektiğini söylemişlerdir. Onlar, içinde boşanmanın gerçekleştiği temizlik süresini bir saymışlar ve bundan başka kadının iki temizlik süresi daha beklemesi gerektiğini söylemişlerdir.
  2- Kocası vefat etmiş kadının iddeti: Kocası vefat eden kadın dört ay on gün iddet bekler. Delil ise şu âyet-i kerîmedir:“Sizden ölenlerin, geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına (evlenmeden) dört ay on gün beklerler.”Ric’î talâkla boşanan bir kadın iddet beklerken, iddeti bitmeden önce kocası vefat ederse, boşanma iddeti, ölüm iddetine dönüşür. Yani kocasının öldüğü andan itibaren dört ay on gün iddet beklemeye başlar çünkü ric’î talâk tamamen evlilik bağını koparmaz. Bâin boşamada ise böyle bir hüküm yoktur.
  3- Hamile kadının iddeti:İster kocası vefat etmiş isterse boşanmış olsun, hamile kadının iddeti doğumla birlikte sona erer. İsterse doğum boşanmadan veya kocanın vefatından hemen sonra gerçekleşmiş olsun hüküm yine aynıdır. Buna delâlet eden âyet-i kerîme ise şöyledir:"Hamile olan kadınların iddetleri, çocuklarını doğurdukları vakit biter.”
  4- Küçüklerin ve hayızdan kesilmiş kadınların iddetleri: Henüz büluğ çağına ulaşmamış veya hayızdan kesilmiş ya da hiç hayız görmemiş kadınların iddet süreleri üç aydır. Bu hüküm de şu âyet-i kerîme ile sabittir: "Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır.”Normal ay hâli günlerini unutan ve sürekli özür kanı geldiği için özürlü bulunan kadının iddeti de yedi aydır. Burada her temizlik süresi ikişer ay ve üç hayız süresi de onar gün hesaplanarak böyle bir hükme varılmıştır.
  5- Maraz-ı mevtteki kocanın boşadığı kadının iddeti Maraz-ı mevt, tıbben ve hayat tecrübelerine göre ölümcül olan ve araya sıhhat hâli girmeden ölümle sonuçlanan hastalığın adıdır.İşte böyle bir hastalık hâlinde bulunan koca, karısını mirastan mahrum etmek için boşar ve karısının iddeti bitmeden önce de vefat edecek olursa, kadın boşama ve vefat iddetinden hangisi daha uzunsa onu bekler.
  6- Gayrimüslim kadınların iddeti: Müslüman bir erkekle evli olan ehl-i kitap bir kadının iddeti Müslüman kadınla aynıdır. Yani Müslüman kadın, evliliğin sona ermesi, ölüm veya hamilelik durumunda ne kadar süre iddet bekliyorsa Müslüman bir erkekle evli bulunan Yahudi veya Hristiyan bir kadın da o kadar iddet bekler.
   
  Son düzenleme: 10 Şubat 2014