İçkinin Ve İçki İçmenin İslamdaki Yeri Ve Hükmü

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Lasey tarafından 1 Aralık 2017 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Zararlı Alışkanlıkların Dinimizdeki Yeri

  Bilineceği gibi yüce dinimizce alkollü içkiler kesinlikle haram edilmiştir. Fakat bu yasaklamada dinimiz tedriç kanununu yani yavaş yavaş vazgeçirme yöntemini seçmiştir. Zira insanlar daha önce kazandıkları alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmezler. Bilhassa alkollü içkiler gibi, kullananı sanki kendisine esir eden maddelerden vazgeçmek diğer alışkanlıklardan vazgeçmekten daha zordur. Bu hususta tedricen gelen ayetlerle içkinin menfilikleri anlatılmış, en nihayetinde de kesin olarak haram edilmiştir. İçki aniden kesinlikle haram edilmiş olsaydı, içkiye müptela olmuş, alışkanlık adeta damarlarına kadar işlemiş olan o asrın insanları İslamiyeti kabulde nazlanabilirlerdi. Alışkanlıklarını bırakmak istemeyebilirlerdi. Bu bakımdan insanı yaratan, her özelliği ile insanı bilen Allah Azze ve celle, bu dünyada, fıtrata yani yaratılışa uygun tarz ile emretmiş, tedricen alkollü içki alışkanlığından menetmiştir. Bu mevzuda en son nazil olan ayetler, Maide Suresi’nin 90 ve 91. ayetleridir. Bu ayetlerde mealen şöyle buyurulmuştur; “Ey iman edenler! İçki, kumar, tapmaya mahsus dikili taşlar, fal okları ancak şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan sakının ki felaha eresiniz.” “Şeytan şüphesiz, içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan, namazı kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?”

  Bu son ayetler ile alkollü içkiler kesinlikle haram edilmiştir. Sahabelerden Hz. Enes (radıyallahu anha) anlatıyor: “Biz içki aleminde idik. Ben dağıtıyordum. Bir adam geldi, “İçki haram edildi” dedi. Arkadaşlar derhal “Şu içki kaplarını dök, temizle” emrini verdiler. O haberden sonra kimse ağzına içki almadı.” (Sümen-i Nesaî, Eşribe, 51/2)

  İçki hakkında Peygamber Efendimizin(s.a.v), bir çok hadisleri vardır. En muteber hadis kitaplannda bulunan bu hadis-i şeriflerden bir kaç tanesini beyan edelim: “Her sarhoşluk veren şey haramdır (içkidir) ve sarhoşluk veren her şey haramdır.” (Buharî, Eşribe, 1; Müslim, Eşribe, 73)

  Hz. Aişe (RA.) anlatıyor: Resülullah (s_as.) buyurdular ki; “Sarhoşluk veren her içki haramdır.” (Buharî, Eşribe, 4; Müslim, Eşribe, 67, 68)

  “Bir şeyin çok miktarda alınması insana sarhoşluk veriyorsa, onun azıda haramdır.” (Ebü Dâvud, Sünen, C. H, 5. 294; Tirmîzî, Eşribe, 3)

  “Her sarhoş edici haramdır. Bir farak (küp) içildiği takdirde sarhoşluk veren bir şeyin tek avucu da haramdır.” Tirmizi’de gelen rivayette; “Tek yudumu haramdır’ diye gelmiştir. (Eba Dâvud, Eşribe, 5; Tirmizi, Eşribe, 2, 3)

  “Şu muhakkak ki hamr (içki) deva değildir; bilâkis marazdır (hastalık vericidir).” (İbn-i Mâce, Tıp, 27; Müslim, Eşribe, 12)

  “Rabbim ümmetime haram kıldığı şeylerde (ümmetimin) şifasını vermez.” (Tac’u’l-Usül, cilt: 3, sahife: 142)

  Hz. Osman (r.a.)’ nın rivayet ettiği diğer bir hadis-i şerifte, “İçki kötülüklerin anasıdır” Diğer bir rivayete göre de “İçkiden sakınınız. Çünkü içki her türlü kötülüklerin anasıdır.” denilmiştir. (Dare Kutnî, Sünen, c. IV 5. 247; Camiu’l Usül Fî Ahadisi’r Resül, 6. V 5. 103).

  “İçkiden uzak durunuz! Çünkü o, her kötülüğün anahtarıdır.”
  (Hakim, El Müstedrek, C.IV; s. 145)

  Yine Hz. Osman (r.a.)’ in rivâyet ettiği başka bir hadisi şerif meâli; “İçkiden kaçınınız. Allah’a yemin ederim ki, içki ile iman bir yerde birleşmez. Yani biri diğerini çıkarır.” (Nesâî, Eşribe, 51/44)

  İçilmesi haram olan içkinin alış verişi de haramdır. Bu gelen hadis-i şerif bu hükmün delilidir: “Allah Azze ve celle hamrı haram kılmıştır. Öyle ise, bu ayet kendisine ulaşan herkes, yanında hamr (içki) olduğu takdirde, onu ne satın alsın, ne satsın, ne de ondan istifade etsin.” (Müslim, Müsâkât, 67). Bu emirden sonra halk, hamr olarak evinde ne varsa Medine sokaklarına götürüp döktüler.