İbadetlerde İhlas ve Samimiyet

Konusu 'Dini sohbetler' forumundadır ve Lasey tarafından 8 Aralık 2017 başlatılmıştır.

  1. Lasey

    Lasey Admin

    İsteklilik ve Samimiyet

    Allah Azze ve celle, insanı en güzel bir şekilde ve üstün özelliklere sahip bir varlık olarak yaratmıştır. İnsana akıl ve irade; el, ayak, göz, kulak gibi önemli maddiyatla ölçülemeyecek organlar vermiştir. Cenab-ı Allah, yeryüzünde insanın hayatını rahat bir biçimde sürdürebilmesi için pek çok nimet de var etmiştir. Havayı, suyu, çeşit çeşit sebze ve meyveleri insan için yaratmıştır. Bütün bu nimetlere karşılık insan Allah Azze ve celle ye gönülden inanmalı, ona severek ve isteyerek ibadet etmelidir. İbadet
    ederken yüce Allah ile iletişim kurduğunu bilmeli, tüm benliğiyle ve gönülden Yüce Yaradan’a yönelmelidir. Samimiyet ve istekle ibadet etmenin ibadetlerle ilgili temel ilkelerden biri olduğunu bilmelidir. İslam’a göre insanlar ibadetleri hür iradeleriyle yerine getirmelidir. Kur’an-ı Kerim’de hiç kimseye inanç ve ibadet hususunda baskı yapılamayacağı belirtilir. Örneğin bir ayette, “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır...”(Bakara suresi, 256. ayet.) buyrulur. İbadetlerde mühim ilkelerden biri de samimiyettir. İslam dini ibadetlerin samimi bir şekilde yerine getirilmesini istemiştir. Bu mevzuyla ilgili bir ayette, Peygamberimize ve onun şahsında tüm Müslümanlara hitaben şöyle buyrulmuştur: “(Resulüm!) Şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O hâlde sen de dini Allah’a has kılarak (ihlas ile) kulluk et.”(Zümer suresi, 2. ayet.) Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) de ibadetlerin samimi bir şekilde yapılmasının önemini hadislerinde ifade etmiştir. Örneğin bir hadisinde, “Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Ahmed b.Hanbel, Müsned, C 2, s.285) demiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) başka bir hadisinde de “Kim Allah için verir, Allah için severse… imanını kemale erdirmiştir.”(Tirmizi, Kıyamet, 60) buyurarak imanla samimiyet arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. Öyleyse Müslüman ibadetlerini severek, isteyerek ve samimi bir şekilde yapmalıdır. İbadete layık tek varlığın Allah Azze ve celle olduğunu bilmeli, kulluk görevini yerine getirirken onun rızasını kazanmayı amaç edinmelidir.