Hz. Zülkarneyn'in seddi nerede

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Adile tarafından 1 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin


  Hz. Zülkarneyn'in Seddi

  Hazret-i Zülkarneyn (as), Kur’ân’da ismiyle zikredilen sâlihlerdendir. Kimliği konusunda açık bir nass olmadığı için nebî mi olduğu, velî mi olduğu, sâlih bir padişah mı olduğu hep tartışma konusu olmuştur. Bazı müfessirler, Kur’ân’da Allah’ın “Yâ Ze’l-karneyn” 1 şeklinde hitap ettiğinin bildirilmesini nazara alarak nebî olduğunu; bazıları da veli olduğunu iddiâ ederler. Bu konudaki ihtilâfa Üstad Bedîüzzaman (ra) son noktayı koyar: Zülkarneyn, Allah’ın kendisini husûsî güç ve kuvvetle te’yid ettiği 2 Yemen Padişahlarından bir şahıstır ki, Hazret-i İbrahim (as) zamanında yaşamış ve Hazret-i Hızır’dan ders almıştır.
  Peygamberimiz,Bu kişi Zülkarneyn'dir. buyurmuş ve bu âyet inmiştir. Ibrahim aleyhisselam zamaninda yasayan Zülkarneyn aleyhisselam onunla birlikte haccetti, elini öpüp duasini aldi. Teyzesinin oğlu olan Hz. Hizir'i ordusuna kumandan tâyin etti. Bir kavmin isteği üzerine Ye'cûc ve Me'cûc kavminin insanlara zarar vermemeleri için tas ve demir'den bir sed yapti ve böylece Ye'cûc ve Me'cûc'un hapsetti Ye'cûc ve Me'cûc kavimleri bu seddi kıyamete yakın delecekler. Hz. Zülkarneyn Asya ve Avrupa kıtalariınâ hâkim oldu. Her tarafa Allah'ın emirlerini yayıp, kâfirlerle savaşıp, mü'minlere güzel davranışlarda bulundu. Iskender isimli olduğu icin târihte gecen Iskender isimli bircok hükümdarin Hz. Zülkarneyn'in olduğu itiraf edilmistir. Bediüzzaman bu konu hakkinda mâlumat vermektedir :
  « Ehl-i tahkikin beyanına göre, hem Zülkarneyn ünvanının işaretiyle, Yemen padişahlarından Zülyezen gibi 'zü' kelimesiyle başlıyan isimleri bulunduğundan bu Zülkarneyn, Iskender-i Rumi degildir. Belki Yemen padisahlarindan birisidir ki, Hazret-i Ibrahimin zamaninda bulunmus ve Hazret-i Hızırdan ders almış. Iskender-i Rumi ise, miladdan tâkriben üçyüz sene evvel gelmiş, Aristodan ders almış.

  Hazret-i Zülkarneyn’in, Ye’cüc ve Me’cüc denilen bozguncu, fitne ve fesatçı, mütecâviz, vahşî, saldırgan, yağmacı, yıkıcı ve zâlim iki kabilenin şerrinden ve saldırılarından medenî ve mazlûm kavimleri korumak için bir sed binâ ettiğini, yine Kur’ân beyan ediyor.

  Bedîüzzaman (ra) bütün bu müfessir kavillerini naklettikten sonra Çin Seddinin, Kur’ân’ın bahsettiği İlâhî takviye ile yapılmış sed olduğunu söylemenin “câiz” olduğunu kaydediyor.

  Bu sed için Hz. Zülkarneyn’in; “Bu, Rabb’imden bir rahmet eseridir. Rabb’imin vaad ettiği vakit geldiğinde onu yerle bir eder; Rabb’imin vaadi haktır” sözü de Kur’ân’ın beyanâtı arasındadır. (Medine ile şam arasında, şam'a beş günlük bir mesafedeki Dûmet-ül Cendel denilen yerde vefat etti. Mekke'de veya yine o civarda Tehâme dağinda defn edildi.)