Hz Yusuf'un Kıssasının Özeti

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Beyza tarafından 5 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Hz Yusuf'un Hayatı Kısaca

  Yusuf a.s. Yakup aleyhisselam'mın oğludur. Hz. Ya'kub'un on iki oğlu var idi. İçlerinden Yusuf’u çok severdi. Yusuf bir rü'ya görüp babasına söyledi. "Gördüm ki, on bir Senedız, güneş ve ay, bana secde ettiler" dedi. Hz.Yakub anladı ki; "on bir Senedız", Yusuf'un on bir kardeşine gösterir ve Yüce Allah onu kardeşlerine üstün kılacaktır. Bak oğlum Bu rüyanı kardeşlerine anlatma.kıskanıp başına bir iş getiriler.İblis kardeşlerine vesvese verip kalplerine kıskançlık düşürebilir. Sonra sana tuzak kurarlar.Yüce Allah sana peygamberlik ve büyük devlet verecek” dedi ve Yusuf' düşkünlüğü daha da arttı.

  Yusuf'un abileri Yusuf'u kıskanmaya başladılar ve hile ile Yusuf'u uzağa götürüp bir kuyuya attılar. Yusuf'un gömleğini başka kana bulayıp babasına gösterip babalarına ise "Yusuf'u bir kurt yedi.”anlatılar Sonra geri dönüp "Yusuf'u bir kervana köle diye sattılar. Yusuf sekiz yaşında idi. Kardeşlerinden korkup sustu ve Allah'a dayanarak kervanla Mısır'a gitti. Burada Mısır'ın maliye bakanı Aziz tarafından satın alındı.

  Yusuf'un eşi emsali olmayan güzelliği, Aziz'in hanımı Züleyha'yı çok etkiledi. Züleyha'nın tekliflerini reddetti. Yine bir gün Züleyha onun odasına girdi. Yusuf ondan kaçarken gömleği yırtıldı. Yusuf dışarı çıkınca Aziz’i kapı önünde buldu. Züleyha ise Yusuf'un kendisine saldırdığını söyleyerek onu zindana atttırdı. Zindanda iki kölenin gördüğü rüyalar, Yusuf'un yorumladığı gibi çıktı. Nihayet Mısır hükümdarının gördüğü bir rüyayı da doğru tabir etmesi üzerine, zindandan çıkarılarak maliye bakanlığına getirildi.

  Züleyha, bir hükümdarın kızı ve güzellerin çok güzeli idi. Kocası ölünce bütün malını Yusuf’tan haber verenlere bağışladı. senelerce yalnız kaldı, hep Yusuf'u düşündü. Daha sonra hükümdarın gördüğü rüyadaki kıtlık ve pahalılık seneleri geldi, yedi Sene sürdü. Bu kıtlık seneleri içinde Hz. Yusuf zahireyi adaletli bir şekilde mevcut nüfusa göre tevzi ederdi. Bu kıtlık Senelarında Yusuf'un kardeşleri de Kenan ilinden kalkıp zahire almak için Mısır'a gelirler. Yusuf bir oyunla, öteki kardeşleri Bünyamin'i de zahire almak için getirmelerini sağladı ve hükümdarın tasını onun yüküne saklayarak hırsızlık suçuyla onu alıkoydu.

  Yusuf kayıh olalı yirmi bir Sene olmuştu. O vakitten beri ondan bir haber alınmadığı için kardeşleri onun sağlığından ümitlerini kesmişlerdi. Hz.Yakub ise Yusuf’un küçüklükte görüp de kendisine söylemiş olduğu rüyaya nazaran onun, huzurunda kardeşleri secdeye varmadan vefat etmeyeceğini biliyor; dönüşünü büyük bir sabırla bekliyordu. Buna binaen oğullarını, Yusuf ve Bünyamin'i arayıp bulmaları için Mısır'a gönderdi.

  Yusuf un kardeşlerine kendisini tanıtması, babasına onlar vasıtasıyla gönderdiği gömleği gözlerine sürmesiyle gözlerinin açılması ve bütün ailesini yanına alarak Mısır'a yerleşmişler. Bu arada Yusuf da Züleyha'ya acımış ve onu nikah ile almıştır.Yüce Allah, Züleyha'yı gençleştirip eski güzelliğini vermiş ve Yusuf'tan Ef- rayim ve Menşha adında iki oğlu ile Rahme adında bir kızı oldu.