Hz Yahyanın Öldürülmesi

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Beyza tarafından 26 Ekim 2013 başlatılmıştır.

  1. Beyza

    Beyza Moderatör

    Hz Yahyanın Öldürülmesi Kısaca
    Hz. Yahya'nın öldürüldükten hemen sonra, Hz. Zekeriyyâ'nın testere ile biçilerek Öldürüldüğünü belirtmişlerdir. Said b. Müseyyeb'in şöyle söylediği rivayet edilmiştir: Buhtu'n-Nasr, Şam'a geldi. Orada Hz. Yahya'nın fokurda¬makta olan kanı ile karşılaştı, bunun nedenini sorunca, kendisine meseleyi anlattılar. O da, 70.000 kişiyi orada öldürünce, Hz. Yahya'nın kanı sakinleşip durdu. İbn Kesîr, el-Bidaye, İşte Hz. Yahya'nın durumu, böyle üzücü bir şekilde sona ermektedir. İbn Asâkir, Zeyd b. Vakid'in şöyle söylediğini rivayet et¬miştir: Onun başı, Şam MescidiŞam Mescidi Camiî, Emeviler döneminde zamanın hükümdarı Abdulmelik b. Mervan döneminde başlanıp Veîid döneminde bitirilmiştir yapılırken kıble tarafında mihraba yakın olan doğu köşesinde bulunduğunda Hz. Yah¬ya'nın kafasını gördüm. Derisi ve saçları hiç değişmemişti. İbn Kesîr, el-Bidaye, 2/55 Başka bir rivayette ise buna şu ilave cümle yapılmıştır: Sanki henüz yeni öldürülmüş gibiydi. Derim ki: Hz. Yahya'nın saçının ve derisinin değişmediği ile ilgili durum, garip değildir. Çünkü Resulullah s.a.v. bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır: Allah, toprağa, peygamberlerin vücudunu yemeyi haram kılmıştır. Ebu Dâvud, Salât 201, Vitr 26; Nesâî, Curna 5; İbn Mâce, İkame 79, Cenaiz 65; Darimî, Salât 206; Müsned: 4/8; Îbnü'l-Esîr, el-Camitül-Usul, 9/265 Hz. Yahya'nın öğrencileri, Hz Yahya'nın öldürülmesinden sonra öldürüldüğü yere gelip cesedini aldılar ve gömdüler. Daha sonra Hz. İsa'ya gelip ona Hz. Yahya'nın öldürüldüğünü anlattılar. Hz. İsa, onun öldürülmesi olayına çok üzüldü... Hz. İsa, davetini açıklayıp insanlara öğüt verdi. Ona, birçok kişi tabi oldu. Fakat Yahudiler, onu, ansızın yakalayıp öl¬dürmeyi planladılar. Allah'ta, onu göğe kaldırıp onların tuzaklarından kurtardı. Bu, Hz. İsa'nın hayatı anlatılırken daha önce geçmişti.