Hz. Süleyman (as) hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Lasey tarafından 15 Eylül 2018 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Hz. Süleyman (as) hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

  Hz. Süleyman (a.s.), Hz. Davud’un (a.s.) oğludur. Kudüs’te doğmuştur. Yüce Allah (c.c.), Hz. Süleyman’a (a.s.) üstün bir zekâ ve ilim vermiştir. O, daha küçük bir çocukken babası çeşitli konularda kendisiyle görüş alışverişinde bulunur, onun fikirlerini alırdı.
  Hz. Süleyman (a.s.), babasının vefatından sonra İsrailoğullarına hükümdar oldu. Allah (c.c.), Hz. Süleyman’a (a.s.) büyük bir mülk ve saltanat nasip etti. Onu peygamberlikle görevlendirdi. Rabb’imiz (c.c.) kuşları, cinleri ve rüzgârı Hz. Süleyman’ın (a.s.) emrine verdi. O, kuşların ve karıncaların dilini biliyor, onlarla konuşabiliyordu. Ayrıca Hz. Süleyman (a.s.), rüzgâra hükmediyor ve rüzgâr sayesinde çok uzak mesafelere gidebiliyordu. Bununla ilgili olarak Neml suresinde şöyle buyrulur: “Şüphesiz biz Davud’a ve Süleyman’a da bir ilim verdik. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah’a hamdolsun, dediler. Süleyman, Davud’un yerine geçti. Dedi ki: Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu, apaçık bir lütuftur.” (Neml suresi,15,16. ayetler)

  Bu konuyla ilgili olarak Sebe suresinde ise şöyle buyrulur: “Süleyman’ın emrine de sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgârı verdik. Onun için bakır madenini eritip akıttık...” (Sebe suresi, 12. ayet.) Hz. Süleyman (a.s.), babası Hz. Davud’un (a.s.) yapımını başlattığı Mescid-i Aksâ’nın inşaatını tamamladı. Mescid-i Aksâ’ya Beytü’l- Makdis (Kutsal Ev) de denilmektedir. Hz. Süleyman (a.s.), Mescid-i Aksâ’nın duvarlarını beyaz, sarı ve yeşil taşlarla ördürmüş; direklerini billur taştan yaptırmıştır. Zeminini ise firûze (safirus) denilen kıymetli taşlarla döşemiştir. Ayrıca tavanını ve duvarlarını inci, yakut, altın vb. değerli mücevherlerle süslemiştir. O dönemde bu mabetten daha güzeli yoktu.

  Hz. Süleyman (a.s.); Şam, Irak, Mısır, Belh, Merv, Horasan, Kandahar gibi birçok şehir ve ülkeye fetihler düzenleyerek Çin Seddi’ne kadar büyük bir coğrafyayı hâkimiyeti altına almıştır. Her yerde hak dini insanlara ulaştırmak için çaba harcamıştır. Örneğin, Seba Melikesi Belkıs’ı Güneş'e tapmaktan vazgeçmeye, Allah’ın (c.c.) birliğine iman etmeye çağırmıştır. Hz. Süleyman (a.s.) ile görüşen Belkıs, onun sözlerine ve çağrısına kulak vermiş, hak dine inanmıştır.