Hz. Muhammed'in Son Peygamber Oluşu ve Özellikleri

Konusu 'Hz.Muhammedin hayatı' forumundadır ve Adile tarafından 26 Ocak 2021 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  HZ. MUHAMMED'İN SON PEYGAMBER OLUŞU

  Kur’an-ı Kerim’de, peygamberliğin Hz. Muhammed’in (s.a.s.) nübüvveti ile sona erdiği, “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.” el-Ahzab 33/40 mealindeki ayette ifade edilmektedir. Söz konusu ayette yer alan “hatemü’n-nebiyyin” terkibindeki “hatem” kelimesi “bir işin sonunu getirmek, neticeye ulaştırmak, mühürlemek” anlamındaki “hatm” kökünden türetilmiş olup “mühür, son, sonuncu, tamamlayıcı” manalarına gelmektedir.

  Muhammed sizin erkeklerinizden hiç birisinin babası değildir. Fakat O, Allah’ın Resulu ve nebilerin sonuncusudur...”[Ahzâb sûresi, 40. ayet]

  Söz konusu ayetle ilgili açıklamalarında İbn Kesir, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) son peygamber olduğu gerçeğinin özellikle “nebi” kelimesiyle dile getirilmesine dikkat çekmiştir. Ona göre ayette, bir başka nebinin gönderilmesinin söz konusu olmadığı tebarüz edildiğine göre resul hiç gönderilmeyecek demektir. Çünkü risalet, nübüvvetten daha has/daha hususi bir makam iken nübüvvet daha umumidir. Yine Kuran’da dinin tamamlandığı ve din olarak sadece İslam’ın kabul edileceği, İslam’dan başka din arayanların ahirette hüsrana uğrayacağı ve Hz. Muhammed’in bütün alemlere peygamber olarak gönderildiği hususları te’vil edilmeye ihtiyaç bulunmayacak şekilde açıkça ifade edilmektedir. Resul-i Ekrem’in peygamberler silsilesinin son halkası olduğunu ifade eden pek çok hadis de rivayet edilmiş ve bu hadisler Hz. Peygamber’in gelişiyle nübüvvetin sona erdiğine olan inancı açıkça ortaya koymuştur. Söz konusu naslar çerçevesinde Kur’an-ı Kerim’e ve Hz. Peygamber’in Sünnetine inanan herkesin Hz. Muhammed’in (s.a.s.) son peygamber olduğuna da inanmaları gerekmektedir. Öte yandan dini, tarihi ve sosyolojik gerçekleri dikkate alarak şu değerlendirme ve sonuçlara gitmek de mümkündür: Ashab Hz. Peygamber’den sonra nübüvvet iddiasında bulunanlara karşı savaşmıştır. İslam’ı Hz. Peygamber’den öğrenen ashab, aykırı bir durum olarak kabul edilmeseydi nübüvvet iddia edenlere karşı savaşmazdı. Yine peygamberlik iddiasında bulunan ve ciddiye alınmayan bazı maceraperestlerin dışında Hz. Muhammed’in (s.a.s.) vefatından günümüze kadar bir peygamber ortaya çıkmamıştır. Bu durum da fiili olarak Hz. Peygamber ile nübüvvetin tamamlandığının sosyolojik delilidir. Neticede nübüvvetin Peygamberimizle sona ermesinden sonra ilahi rehberlik anlayışı ve görevi artık seçilmiş şahıslara dayanmayacaktır. Hz. Muhammed’in (s.a.s.) son peygamber ve Kur’an’ın en son vahiy olması, Müslümanlara ciddi sorumluluklar yüklemektedir.

  “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir.” (el-Enbiya 21/25)