Hz. Muhammed'in (sav) Anne, Babası ve Ailesi'nin İsimleri Nedir?

Konusu 'Hz.Muhammedin hayatı' forumundadır ve Lasey tarafından 15 Mart 2019 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) annesi ve babasının adları. ailesi ve yakın akrabalarının isimleri…

  Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) Mekke-i Mükerreme’de, 12 Rebiülevvel (20 Nisan Pazartesi) 571 yılında dünyayı şereflendirmiştir. 12 Rebiülevvel (6 Haziran Pazartesi) 632 tarihinde de Medine-i Münevvere’de vefât etmiştir.


  PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) AİLESİ VE AKRABALARININ İSİMLERİ

  Babasının adı: Abdullah

  Annesinin adı: Âmine

  Dedesinin adı (Babasının babası): Abdulmuttalip

  Babaannesinin adı: Fâtıma bint-i Ömer el-Mahzûmiyye

  Dedesinin adı (Annesinin babası): Vehb

  Anneannesinin adı: Berre

  Amcaları: Zübeyr (Ebû Tâhir), Ebû Tâlib, Abbâs, Dırâr, Hamza, Mukavvim, Hacl, Hâris, Ebû Leheb, Gaydak, Abdülkâbe, Kusem.

  Halaları: Ümmü Hakîm el-Beydâ, Âtike, Ümeyme, Ervâ, Berre, Safiyye.

  Teyzeleri: Ferîda ve Fahita

  Dayıları: Abdyağûs, Ubeydyağûs.

  Hanımlarının isimleri:

  Hatîce bint-i Huveylid, Sevde bint-i Zem‘a, Âişe bint-i Ebû Bekir, Hafsa bint-i Ömer, Zeyneb bint-i Huzeyme, Ümmü Seleme (Hind bint-i Huzeyfe), Zeyneb bint-i Cahş, Cüveyriye bint-i Hâris, Safiyye bint-i Huyey, Ümmü Habîbe (Remle bint-i Ebû Süfyan), Meymûne bint-i Hâris, Mâriye bint-i Şem‘ûn.

  Çocuklarının isimleri:

  Erkekler: Kâsım, Abdullah (Tayyib ve Tâhir), İbrahim.
  Kızlar: Zeyneb, Rukıye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma.

  Torunlarının adları:

  Erkekler: Ali, Abdullah, Hasan, Hüseyin, Muhsin.
  Kızlar: Ümâme, Ümmü Gülsüm, Zeyneb.

  Damatlarının İsimleri: Hz. Ali (r.a) ve Hz. Osman (r.a)

  Ebesinin adı:
  Şifâ bint-i Avf (Ümmü Abdurrahmân)

  Dadısının adı: Ümmü Eymen

  Süt Anneleri: Süveybe el-Eslemiyye (Ebu Leheb’in âzâtlı câriyesi), Halîme bint-i Ebi Züeyb es-Sa’diyye.

  Süt Kardeşlerinin isimleri:
  Süveybe’den: Abdullah bin Cahş, Hamza bin Abdülmuttalib, Ebû Seleme bin Abdülesed, Mesrûh bin Süveybe.
  Halîme’den: Halîme’nin kocası Hâris’in çocukları Abdullah, Üneyse, Huzâfe (Şeymâ).

  PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN (S.A.V) SOYU

  Resul-i Ekrem Efendinmiz’in (s.a.v) temiz ve pak soyu yirmi birinci kuşaktan atası olan Adnan vasıtasıyla Hz. İbrahim -aleyhisselam-’in oğlu Hz. İsmail -aleyhisselam-’a dayanmaktadır. Bu sebeple Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimzi’in soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplarına İsmaililer veya Adnaniler gibi isimler de verilmektedir (Araplar’ın diğer ana kolu, anayurdu Güney Arabistan olan Kahtaniler’dir).

  Hz. Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in Adnan’a kadar soy kütüğü kesin olarak bilinmekte olup şöyledir: Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib (Şeybe) b. Haşim b. Abdümenaf b. Kusay b. Kilab b. Mürre b. Ka‘b b. Lüey b. Galib b. Fihr (Kureyş) b. Malik b. Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Mead b. Adnan. Bu tabloya göre Hz. Peygamber, Araplar’ın, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in soyundan gelen Adnaniler kolundan, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları sülalesine mensup Abdullah b. Abdülmuttalib’in oğludur.