Hz. Muhammed'in mekke dönemi

Konusu 'Hz.Muhammedin hayatı' forumundadır ve Adile tarafından 25 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin


  Hz. Muhammed'in Mekke Dönemi Olayları


  Allah Resulü Hz. Muhammed 13 yıl, peygamber olarak kaldığı Mekke Dönemi’ndeki olayları kısaca değerlendirirken, özellikle bu dönem için kaynaklarda farklı bazı tarihlerin olduğunu belirtmekte yarar vardır. Asıl olan, Efendimizin hayatı ve tevhid mücadelesi olduğundan, bazı tarih kaymalarının pek bir önemi yoktur.

  571(570): Hz. Muhammed’in doğumu. 20 Nisan/12 Rebiül Evvel. Bu doğum ile birlikte bazı olağanüstü hadiseler, mucizeler yaşandı.
  Halime validemize sütanneye verildi. Evlerine, yurtlarına bereket geldi.
  Göğsü yarılarak nübüvvete ilk hazırlık yapıldı.

  575(574): Annesinin yanına getirildi. Doğumundan itibaren bir-iki ziyaretin dışında beş yıl sütannenin yanında kaldı.

  576: Annesi ile birlikte Medine’deki akrabalar ziyaret edildi. Annesi Âmine Hatun Ebva Köyünde vefat etti.
  Altı yaşında iken dedesi Abdulmüttalip himayesine aldı.

  578: Dedesi Abdulmuttalib’in vefatı. Evleninceye kadar amcası Ebu Talip’in yanında kalmaya başladı.

  583: Amcası Ebu Talip’le birlikte Şam yolculuğu yaptı. Burada Rahip Bahira Onu gördü ve bazı alametlerden hareketle beklenen peygamber olacağını söyledi.
  Gençliği boyunca cahiliyenin kötü düşünce ve uygulamalarından uzak kaldı.

  591: Arap kabileleri arasında çıkan ve Haram aylarda devam eden Ficar Savaşında pasif olarak bulundu. Sadece ok verme ve atılan okları kalkanla karşılama gibi arka plan işler yaptı.
  Zulüm ve haksızlıkları önlemek maksadıyla bazı haksever insanlarla ‘Hilful Fudül: Erdemliler topluluğu’nu oluşturdu. Bu sivil toplumun aktif üyesi oldu. Zulme dayalı o sistemde bir nebzecik, mazlumlarla bir dayanışma içinde oldu.
  Ticari hayatın içine girdi.

  595: Hz. Hatice’nin ticaret malları için Şam’a ikinci yolculuğunu yaptı.
  Görüşmeler sonucu, kendisi 25 yaşında iken, 40 yaşında bir dul olan Hz. Hatice ile evlendi. Bu evlilik Hz. Hadice’nin vefatına kadar, 25 yıl sürdü. Allah Resulü bu gençlik ve olgunluk döneminde bir başkasıyla evlenmedi.
  Bu evlilikten; Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah dünyaya geldi.
  Eşinin kendisine hediye ettiği Zeyd b. Harise’yi azad ederek, evlatlığı olarak kabul etti.

  605: Kâbe hakemliğinde bulunarak gayet zekice bir karar verdi. Abasını yere serdi, üzerine Hacerül Esved’i koyduktan sonra, her bir kabilenin, cüppenin bir ucundan tutarak kaldırmasını istedi. Ve Kâbe’ye getirilince de kendi elleriyle Hacerül Esved’i yerleştirdi. Bu durumdan herkes memnun olduğu gibi, olası bir kan dökülmesi hadisesi de engellenmiş oldu.

  610: Peygamberliğin 1. Yılı: Peygamber olarak görevlendirilişi. Hazreti Peygambere Hira (Nur) dağında, 40 yaşında iken ilk vahyin geldi. Ramazanda, Kadir Gecesinde meydana gelen bu olayla Abdullah oğlu Muhammed, “Resulullah Muhammed” oldu.
  Cebrail’in öğrettiği şekilde ilk abdest alındı ve namaz kılındı.
  Hz. Muhammed’in Peygamberlik olayını yakın dostları ve bazı akrabalarıyla paylaşması. Bunun sonucu olarak; kadınlardan Hz. Hatice, erkeklerden Hz. Ebubekir, kölelerden Hz. Zeyd b. Harise, çocuklardan Hz. Ali ilk Müslümanlar oldular.

  613: Peygamberliğin 3. Yılı: Açık davetin başlaması. Yakın akrabaların ve kabilenin İslam’a davet edilişi.,

  614: Müşriklerin, müslüman olan zayıf ve kimsesizlere sataşmalarda bulunması.

  615: Peygamberliğin 5. Yılı: Müslümanların sayısının artması, İslamiyet’in gündem teşkil etmesi sonucu müşriklerin işkencelere başlaması.
  Sayıları on beşi bulan bir gurup müslümanın Habeşistan’a yaptığı birinci hicret.
  Safa ile Merve arasında bulunan sahabeden Erkam (ra)’ın evinin (Darül Erkam) Müslümanlar için bir üs, ibadetgâh ve eğitim merkezi yapılması.

  616: Peygamberliğin 6. Yılı: Baskıların sürmesi üzerine Habeşistan’a yapılan ikinci hicret. Bu hicrette Müslümanların sayısı doksan kişiye yakındır.
  Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in müslüman oluşları. Bu iki olay, Müslümanlar ve müşrikler üzerinde çok büyük etki yaptı.

  617/619: Peygamberliğin 7-9. Yılı: Haşimoğulları ve Muttalipoğulları’nın, müslüman olmaları veya Müslümanlara destek olmaları sebebiyle, sosyal ve ekonomik boykota maruz kalmaları. Bu boykot, çok yönlü bir tecrit, insanları dinlerinden vazgeçirmek için akıl almaz yöntemlerin uygulandığı bir süreçtir. Üç yıl sürmüştür.

  620: Peygamberliğin 10. Yılı: Hüzün Yılı: Hz. Hatice ve Ebu Talib’in vefatı. Hz. Muhammed’e, Müslümanlara çok büyük emekleri, katkıları olan bu iki insanın peş peşe vefatı, Allah Resulünü derinden yaraladı.
  Taif ziyareti. Zeyd b. Harise ile yapılan bu yolculuktan amaç, İslam için yeni açılımlar sağlamak, Müslümanlara yeni bir merkez kazandırmak idi. Ancak çok iğrenç tepkilere maruz kalındı ve geri dönüldü.
  İsra ve Mi’raç hadisesinin gerçekleşmesi. Allah Resulü, bir gece Mescidi Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semavata götürüldü. Beş vakit namaz da bu gece farz kılındı.
  Medine’den gelen bir gurup insanın, Akabe mevkiinde Allah Resulü ile görüşmesi sonucu müslüman olması.

  621: Peygamberliğin 12. Yılı: Allah Resulünün, önceki yıl görüştüğü Medine’lilere eklenen bir toplulukla yaptığı ikinci görüşme, Birinci Akabe biatı. 12 Medine’li Müslüman olarak, “Allah’a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina etmeyeceklerine, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye iftira etmeyeceklerine, Allah’a ve Resulüne bağlı kalacaklarına” dair Peygamber Efendimizin elini tutarak biat ettiler, söz verdiler, bağlılık yemininde bulundular.
  Allah Resulünün Mus’ab b. Ümeyr’i, muallim, mürşid ve mübelliğ olarak Medine’ye göndermesi.

  622: İkinci Akabe Biatı. Medine’lilerin, Peygamberimizi ve Müslümanları her şartta koruyacaklarına dair söz vermeleri ve onları şehirlerine davet etmeleri.
  Müslümanların gurup gurup Medine’ye hicret etmeleri.
  Mekke Şehir Parlamentosu’nda toplanan müşrik kabile reisleri ve meclis üyelerinin, Allah Resulünü öldürmeye karar vermeleri.
  Hz. Muhammed’in Hz. Ebubekir’le birlikte hicret etmesi. Sevr mağarasında üç gün kalıp Kuba’ya varması. Orada mescid inşa etmesi. 14 gün kaldıktan sonra Medine’ye hareket. Ranuna vadisinde ilk Cuma namazının kılınması. Aynı gün şehre vararak Eba Eyyub’un evine yerleşmesi.
  Ve Medine’yi nurlandırması.