Hz.Muhammedin hayatı özet

Konusu 'Hz.Muhammedin hayatı' forumundadır ve Beyza tarafından 24 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Hz.Muhammedin hayatı kısa

  1.DOĞUMU-AİLESİ-ÇOCUKLUĞU –GENÇLİĞİ
  Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed(s),20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu.Annesinin adı Amine,babasının adı ise Abdullah’tır.

  Peygamberimizin babası Abdullah,O daha doğmadan önce ölmüştü.Ana Muhammed ismini dedesi Abdulmuttalip vermişti. O’nun dört tane ismi vardır:

  1.Muhammed
  2. Ahmet
  3. Mustafa
  4. Mahmut


  Peygamberimizin Hz Hatice ile olan evliliklerindei Altı çocukları dünyaya geldi:

  1.Abdullah,
  2. Zeynep,
  3. Rukiye
  4. Ümmü Gülsüm
  5. Kasım
  6. Fatıma

  Bunlardan Hz.Fatıma hariç bütün çocukları Peygamberimizden önce vefat etmişlerdir.
  Hz.Hatice,aynı zamanda İslam’a giren ilk insan olmuş,asalet,dürüstlük,üstün ahlak ve fedakarlığı ile Haticetül-Kübra (Büyük Hatice)lakabını da almıştır.
  35 yaşına geldiğinde ise Kabe hakemliği yapmış,buradaki hakemliğiyle bütün Mekkelilerin saygısını kazanmıştır.

  Olay şudur:

  Hz.İsa’dan beri yaklaşık 600 yıldan beri peygamber gelmemişti.İnsanlık bir Peygambere,bir rehbere muhtaçtı. İlahi kitaplar değiştirilmiş,ahlak ve manevi değer diye bir şey kalmamıştı.Bütün çirkin işler son derece yaygınlaşmıştı.Hatta insanlar köle olarak satılmaya,kız çocuklar canlı canlı toprağa gömülmeye başlanmıştı.

  Peygamberimiz bütün bu çirkin işlerden uzak duruyordu.Özellikle 35 yaşlarından sonra sık sık Mekke’nin dışına çıkıyor,Hira Mağarasında yalnızlığa çekiliyordu.

  40 yaşlarında yine böyle bir durumda (610 yılında)Cebrail (as) O’na görünüp kendisinden ‘’Okumasını istedi.O da okuma bilmeği cevabını verdi.Bu durum birkaç kez tekrarlanınca,’’Ne okuyayım’’diye sordu.Cebrail (as) da (Yaratan Rabbinin adıyla oku………diye başlayan )ALAK suresinin ilk beş ayetini kendisne bildirdi.Bu olayla Peygamberimizin Peygamberlik görevi başlamış oldu.

  Bu vahyin sonunda O’na ilk inanan insanlar şunlardır:

  1. İlk müşlüman Kadın :Hz.Hatice ( Hanımı)
  2. ilk müslüman Erkek :Hz.Ebubekir (Çok samimi arkadaşı)
  3.İlk müslüman Köle :Hz.Zeyd (Köle olarak alıp,sonra Onu serbest bıraktığı kimse.
  4. İlk müslüman Çocuk :Hz.Ali (Amcası Ebu Talip’in oğlu.)

  Peygamberimiz insanları üç yıl boyuca İslam’a gizlice davet etti.Bundan sonra açıktan açığa davet etmeye başladı.Bu durum doğru yola ulaşmak istemeyen Müslümanlara karşı olmadık işkenceler yapmaya başladılar. Bu işkenceler dayanılmaz hal almaya başladı.Bunun üzerine Peygamberimiz bir grup müslümanı Habeşistan’a gönderdi.Bu; Müslümanların İLK HİCRET’İ oldu.Bu ilk hicret 615 yılında olmuştur.

  Peygamberimiz 13 yıl boyunca Mekkelileri İslam’a çağırdı.Bu uğurda her türlü sıkıntıya katlandı.

  Peygamberliğinin 11.yılında Medine’den gelen bir grup insan Müslüman olmuşlardı.Ertesi sene daha büyük bir grup gelerek Müslüman oldular. Peygamberimizi canları,malları ve evlatları gibi koruyacaklarına söz verdiler.Kendisini Medine’ye davet ettiler.

  Bu arada Mekkelilerin Müslümanlara karşı olan tutumları hiç değişmemiş,hatta daha da artmıştı.Bunun üzerine peygamberimiz Allah’tan gelen izinle Medine’ye hicret etmeye karar verdi.Medine’ye gitmesi halinde bunun kendileri için daha da büyük bir tehlike olacağını anlayan Mekkeliler,Darun-Nedve(Mekke İdare Meclisinde) toplanarak Peygamberimizi öldürmeye karar verdiler.Fakat bunu gerçekleştiremediler.Hz.Ebubekir ile uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Medine’ye vardılar.Bu hicret İslam tarihi bakımından çok önemlidir.Çünkü:

  1. İslam Medine’de yükselip büyümüş ve bütün dünyaya bu şehirden yayılmıştır.

  2.Hz.Ömer’in halifeliğinden itibaren de bu olay müslümanlar tarih başlangıcı olmuştur.

  MUHACİR VE ENSAR

  MUHACİR : Dinleri ve inançları uğruna,Mekke’den Medine ye göç eden Müslümanlara denir.

  ENSAR : Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara da Ensar denir
  Peygamberimiz Ensar ve Muhaciri kardeş ilan etmiş,onlar da bu kardeşliği gerçekten uygulamışlardır.

  MEDİNE DÖNEMİ VE SAVAŞLAR

  Mekkeliler,Müslümanların Medine’de de yaşamalarını istemiyorlardı.Çünkü,eğer orada rahat ederlerse Müslümanlığın her tarafa yayılacağını biliyorlardı.Bunun için de Müslümanları resmen savaşa zorluyorlardı.Oysa peygamberimize henüz savaşma emri ve izni verilmemişti ve bu yüzden kimseyle savaşa girmiyordu.Yüce Allah’ın savaş emrini verdikten sonra Hz.Peygamber Mekkelilerle 3 önemli savaş yapmıştır:


  PEYGAMBERİMİZİN SAVAŞLARI :

  1. BEDİR SAVAŞI : (MART 624 – Hicretin 2.yılı )

  Müslümanlar :305 kişi

  Mekkeliler : 1000 kişi

  Savaşın Sebebi Mekkelilerin;ellerinden kaçırdıkları Müslümanlardan intikam almak,ve onları yok etmek istemeleri.

  Savaşın Sonucu :

  1.Müslümanlar bu savaşı kazandı.
  2.Mekkeli müşriklerin bazı elebaşıları öldürüldü.
  3.Mekkelilerden 70 kadar kişi öldü,70 kadarı da esir alındı.
  4.Müslümanlardan da 14 kişi şehit oldu..

  Esirlere ne yapıldı?

  1.Maddi durumları iyi olanlar para karşılığı serbest bırakıldı.
  2.Bunlardan okuma-yazma bilenler;10 Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıldı.
  3. Fakir esirler ise karşılıksız olarak serbest bırakıldılar

  Bedir Savaşının Önemi :

  1.Bedir Savaşı İslam’ın ve Müslümanların artık kendilerini kabul ettirdiği bir savaş olmuştur.
  2.Bu savaşla Medine İslam Devletinin temeli atılmıştır.
  3.Zaferle sonuçlanan bu savaşla hem İslam Dini ve hem de Müslümanlar kuvvetlendiler.
  4.Bu savaştan sonra Mekkeliler Müslümanlardan korkmaya başlamışlardır.

  UHUD SAVAŞI (MART 625 -Hicretin 3.yılı.)

  Müslümanlar: 700 kişi Mekkeliler :3000 kişi
  Savaşın Sebebi : Bu savaş Mekkelilerin Bedir Savaşının yenilgilerinin intikamını almak istemeleridir.

  Savaşın Sonucu: Bu savaşta da Müslümanlar galip gelmek üzere iken,peygamberimizin ısrarla hiç ayrılmamalarını istediği okçuların savaşı kazandık zannederek yerlerini terk etmeleri sebebiyle,Müslümanlar büyük zararlar verdiler.

  1.Peygamberimizin amcası Hz.Hamza bu savaşta şehit oldu.
  2.Müslümanlardan 70 kişi şehit oldu.
  3.Peygamberimiz hafifçe yaralandı.

  Uhud Savaşının Önemi: Bu savaşın sonunda Müslümanlara komutanın ve Peygamberin sözlerini her zaman dinlemenin gerektiği anlaşılmıştır

  HENDEK SAVAŞI(MART 627 )

  Müslümanlar :3.000 kişi Mekkeliler : 10.000 kişi

  SAVAŞIN SEBEBİ : Mekkelilerin,Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak için Medine’yi kuşatmaları.

  SAVAŞIN SONUCU :Müslümanlar Şehrin ovaya bakan kısmını,hendekler(çukurlar)ka zarak,savunma yaptılar.Mekkeliler 20 gün boyunca kuşatmayı sürdürdüler. Erzaklarının da tükenmesi ve son gecede çıkan bir fırtına ile bütün malzemelerinin dağılması ile kuşatmaya son verip geriye dönmüşlerdir.

  HUDEYBİYE BARIŞI VE MEKKE’NİN FETHİ

  Hendek Savaşından bir yıl sonra hicretin 6.yılından Mekkelilerle Müslümanlar arasında bir anlaşma yapıldı.Hudeybiye denilen yerde yapılan bu anlaşmanın şartları görünüşte Müslümanların aleyhine gibi görünmüştü,fakat anlaşmanın maddeleri zamanla Müslümanların işine yaramıştır.

  HUDEYBİYE BARIŞININ ÖNEMİ
  Bu anlaşma Mekke’nin fethedilmesini sağlamış bir anlaşmadır.

  Anlaşma maddelerinin bir kısmı şöyledir :

  1. İki taraf da 10 yıl boyunca barış içinde bulunacaklardır.
  2. Mekkelilerden,Medine’ye kaçan olursa Müslümanlar o’nu Mekkelilere geri vereceklerdi.
  3. Medine’den Mekke’ye kaçan olursa Mekkeliler ise geri vermek zorunda olmayacaklardı.
  4. Müslümanlar bu yıl umre yapmayıp,gelecek yıla erteleyeceklerdi.Gelecek yıl ise Mekkeliler şehri terk edecekler,,Müslümanlar da şehre silahsız olarak gireceklerdi.Şehirde en fazla 3 gün kalacaklardı.

  Ancak Mekkeliler bu anlaşmaya uymadılar.Bunun üzerine Hz.Peygamber de 10.000 kişilik bir ordu ile Mekke üzerine yürümek zorunda kaldı

  Mekke civarına geldiklerinde İslam Ordusu konakladı.Peygamberimiz (s)in emriyle on bin terde ateşler yakıldı.Bu kalabalığı gören Mekkeliler;karşı koymaya cesaret edemediler.Hicretin 8.yılında (630 yılında,kan dökmeden Mekke’ye girdi. Yıllarca kendisine ve Müslümanlara eziyet eden Mekkelileri de bağışladı Bu davranışı ile O büyüklüğünü gösterdi. Bunun üzerine Mekkeliler gruplar halinde Müslüman oldular.

  VEDA HACCI VE VEDA HUTBESİ
  Hz Peygamberin Hicretin 10.yılında Veda niteliğindeki yaptığı son Hacca ‘VEDA HACCI ‘ denir. Bu hacda yaptığı son hutbeye(konuşmaya) da ‘VEDA HUTBESİ’ denir.
  Veda Hutbesinde İslamın genel prensiplerini,kendisini dinleyen 100.000 kişi ye birkez daha hatırlattı.


  VEDA HUTBESİNDE YER ALAN KONULARIN BAZILARI ŞUNLARDIR:
  1. Allah’tan başka ilah yoktur.Ben de Onun kulu ve peygamberiyim.
  2. Birbirinizin malları ve kanları birbirinize haramdır.
  3. Emanetlere ihanet etmeyin.
  4. Faiz yemeyin.
  5. Kimseye zulmetmeyin.
  6. Dininizi korumak için küçük günahlardan da kaçınız..
  7. Kadınların haklarını çiğnemeyin.
  8. Size iki emanet bırakıyorum.Ona sımsıkı sarılırsanız yolunuzu şaşırmazsınız :Bunlar Kuran-ı Kerim ve Benim Sünnetimdir.
  9. Birbirlerinizin mallarını haksız yere yemeyin.

  VEFATI

  Bu büyük haccın arife gününde şu ayet inmişti:’Bugün dininizi tamamladım.Size nimetimi tamamladım.Ve din olarak size İslamı seçtim.’’Hz.Ömer bu ayeti işitince ağladı.Çünkü Peygamberimizin vefatının yaklaştığını anladı.
  Peygamberimiz sanki bir ayrılık toplantısı niteliğinde olan Veda Haccından bir süre sonra hastalandı.63 yaşında Hicretin 12.yılında, 8 Haziran 632 yılında vefat etmiştir ve kabri halen Medine şehrindedir.