Hz Muhammed'in Evliliği Hakkın'da Kısa Bilgi

Konusu 'Hz.Muhammedin hayatı' forumundadır ve Adile tarafından 20 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Hz Muhammed'in Evliliği Hakkın'da

  Peygamberimizin (s.a.v) yaptığı evliliklerin nefsani beşerilik ve şehevi’lik eseri olduğunu ileri sürerler. Bu konuda araştırma yapmayan veya yapma imkânını bulamayan birçok Müslümanın kafasında da, dile getirilmekten dahi korkulan bir takım şüpheler olur.

  Fakat hakikatler ortaya konduğunda görülecektir ki, bu evliliklerin temelinde; aile mahremiyeti içinde cereyan eden İslami esasların bizzat Peygamberimizin (s.a.v) pak zevceleri tarafından ortaya konması ve İslamiyetin geniş kitleler tarafından benimsenmesi yatmaktadır.

  Peygamberimizin (s.a.v) çok evliliğini dile getirirken bunun nefsani olduğunu ima edenlere söylenecek ilk şey, dost ve düşman tarafından emin yani güvenilir kişi lakabıyla bilinen ve her yönüyle bir ahlak ve ifffet abidesi olan O zat’ı Peygamberimizin (s.a.v) ilk evliliğini 25 yaşında gerçekleştirmesi ve bu izdivacı da, kendisinden 15 yaş büyük olan Hatice validemizle yapmış olmasıdır.

  Eğer bu evlilik nefsani ve şehevi esaslara bina edilmiş olsaydı, Akdeniz ülkeleri gibi sıcak ülkelerin yol açtığı şiddetli hissiyat sebebiyle 25 yaşından çok daha önce gerçekleşecek ve yaşlı sayılabilecek bir zevce yerine, çok daha genç olan bir eş tercih edilecekti. Ayrıca emsalsiz bir sadakatla ve 23 yıl boyunca süren böyle bir evliliğin, belki de yirmiüç ay gibi kısa bir süre içinde sona ermesi gerekirdi.

  Peygamberimizin (s.a.v) bu evliliği, günümüzün en büyük inkârcılarını dahi yarı yolda bırakan Mekke müşriklerini susturmuş ve Peygamberimize hiç olmayacak şeyleri isnad eden bu müşrikler, evlilikleri konusunda O’na bir şey söyleme cüretini gösterememişlerdir. Üstelik Hz. Hatice validemizin başından, önceden iki evlilik daha geçmiştir.

  Evet, 25 yaşına kadar hiç evlenmeyen Peygamberimizin (s.a.v) Hatice-tül Kübra ile olan evliliği 23 yıl sürmüş ve O’nun vefatı üzerine, arkada acı bir hasret bırakarak sona ermiştir.

  Hz. Hatice validemizin vefat ettiği tarihte Peygamberlik vazifesinin 8.senesinde olan Peygamberimizin (s.a.v) omuzunda kâinat çapında bir yük bulunmasına rağmen 5 yıl daha evlenmemiş, yani 53 yaşına kadar sadece tek evlilikle yetinmiştir.
  Peygamberimizin (s.a.v) geriye kalan 10 yıllık mübarek ömürleri içinde, bazen Cebrail Aleyhisselamın getirdiği emirle, bazen de bir tür vahiy hükmünde olan rüyalarında kendisine bildirilmesi üzerine yaptığı izdivaçların nefsani olduğunu söylemek, elbette gerçek bir vicdansızlıktır. Kaldı ki bu zevcelerden Ümmü Seleme, Ümmü Habibe, Hz.Safiye ve Hz. Sevde, daha önceden evlenmiş ve eşlerinin savaşlarda ölmesi üzerine, bazısı çocuklarıyla birlikte ortada kalmış kimselerdir. 60 yaşları civarında olan Peygamberimizin çok daha genç ve evlenmemiş zevceler yerine bu kişileri tercih etmesindeki ana sebep, İslam nurunun yayılmasına hız kazandırmaktır. Nitekim Ümmü Habibe’nin nikahlanmasıyla, bütün Emevilerde tesir icra edebilecek Ebû Süfyan ailesinin gönlü fethedilmiş, Hayber emirlerinden birinin kızı olan ve Müslümanlarla yaptıkları savaşta ailesini kaybeden Hz.Safiye’nin nikahlanmasıyla da birçok Yahudinin yumuşaması sağlanarak İslamiyetin yayılmasına hız kazandırılmıştır.
  Efendimizin ikinci eşi olan Hz. Aişe-i Sıddıka ile olan izdivacı, kendisine rüyada bildirilmiş ve bu izdivaç, kadınlık alemi için bir şeref vesilesi olmuştur. Emsalsiz kabiliyetleriyle Peygamberimizin (s.a.v) aynı zamanda bir talebe olan Aişe-i Sıddık’a, büyük bir mürşid ve mübelliğe olarak Peygamber ümmetinin yarısını teşkil eden hanımların irşad vazifesini yüklenmiştir.
  Peygamberimizin (s.a.v) Hz.Zeynep’le olan ve Cebrail Aleyhisselamın Cenab-ı Hak’tan getirdiği emirle gerçekleşen izdivacı ise, Arap Yarımadasında kök salmış olan adetlere karşı bir tür ilan-ı harp hükmünü taşıyordu.
  Böylelikle yapılan bütün evliliklerde yaşlı, orta yaşlı ve gençlerin bulunması itibariyle o devre ve dönemlere ait çeşitli hükümler vazedildi ve bu mübarek validelerimiz sayesinde tatbik imkanı buldu.
  Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. Ve bizleri, onların şefaatlerine nail kılsın.