Soru Hz. İsa as Peygamber olarak mı gelecek?

Konusu 'Dini sohbetler' forumundadır ve saadet tarafından 4 Mart 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Hz. isa as Peygamber olarak mı gelecek?

  Hz. isa as Peygamber olarak mı gelecek.


  Nisa Sûresi: 159. ayette :Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlar üzerinde şahit olacaktır.”

  Diğer yandan, sahih kaynaklarımızda bu konuyla alakalı çok sayıda hadis-i şerif vardır.

  Bazı hadis-i şerifler şöyledir: “Hayatım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa inecek, aranızda amel edecek, âdil bir hâkim olarak hurafelerle doldurulmuş Hıristiyanlığı kıracak.”Buhârî, 6/1018; (Tirmizî, Fitne, 44. )

  Diğer bir hadis-i şerif şöyledir: “Meryem oğlu İsa (as) gökten sizin yanınıza indiği ve imamınıza uyduğu zaman bakalım nasıl olursunuz?” (Buhâri, 9/1406. )

  Peygamberimiz (s.a.v): “Ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzere mücâhede etmeye muzaffer bir şekilde devam edecektir. Nihayet Meryem oğlu İsa (as) inecek. Müslüman’ların emîri ona: “Bize namaz kıldır!” diyecek. Bunun üzerine İsa (as): “Hayır! Allah’ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız bir kısmınız üzerine emirlersiniz.” diyecek.”( Müslim, İmân, 71/247. )


  Nisa 157-158 ayette"Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Hâlbuki onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da, öldürülen kimse kendilerine İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler tam bir kararsızlık içinde; bu konuda zandan başka hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah İsa'yı kendi nezdine kaldırmış yani himayesine almıştır."

  Cenab-ı Allah (c.c.), bu âyetlerde Hazret-i İsa’nın öldürülmediğini kesin olarak bizlere bildiriyor. İleride gelecektir, kendi nezdinden maksat, göğe kaldırılmasıdır. Yoksa Cenab-ı Allah mekândan münezzehtir, gökte değildir. Gökleri de O yaratmıştır. Yaratılan şey, yaratana mekân olamaz.

  Hz. Muhammed (s.a.v) Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir: "On alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri İsa’nın gökten inmesidir." (Müslim, E. Davud, Tirmizi, İbni Mace, Nesai, İ.Ahmed, Taberani, İ.Hibban, İ.Cerir )

  "İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, (Hristiyanlığı kaldıracak )domuzu öldürecek, (domuz etini yasaklayacak )İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır.) (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe )

  "İsa, yere inince evlenecek, bir oğlu olacak, kırk yıl kadar yaşayıp ölecek ve benim yanıma defnedilecektir." (Tirmizi, Mevahib )

  "Benim dinim üzerine İsa gelir, Deccalı öldürür, sonra kıyamet kopar." (İ.Ahmed )

  "İsa gelince Deccalı öldürür." (Müslim, İ.Ahmed, Taberani, Ruyani, Ziya el makdisi )

  "İsa, Deccalı öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmaz." (Müslim )

  Hz. İsa (as) peygamberlik sıfatıyla gelmeyecektir. Yeni bir din getirmeyecektir. Yeni bir kitap getirmeyecektir. Vahiy almayacaktır. Müslümanlara peygamberlik yapmayacaktır. İslâmiyet’in inkişafına zarar vermeyecektir. Kur’ân’ın tanınmasına engel olmayacaktır. İslâmiyet’in, Kur’ân’ın ve Hz. Muhammed (s.a.v) üstünlüğüne gölge düşüren bir duruşu ve dâveti olmayacaktır. Aksine İslâmiyet’in, Kur’an-ı Kerim ve Resülü Ekrem (s.a.v) üstünlüğüne teslim olacak, Hz. Muhammed (s.a.v) peygamberi bilecek, İslâm ümmetinden olarak amel edecek, Hıristiyanlığın bozulan kısımlarını düzeltecek ve Hıristiyanlığı İslâmiyet’e tabi kılacaktır.

  Hz. İsa (a.s.) Kendisi umum âleme deşifre olmayacaktır. Onun gelişini herkes bilmeyecektir. Onu herkes tanımayacaktır. Onu ancak bazı manevî makam sahipleri iman nuruyla tanıyacaktır. Onlar da umum âleme ilân etmeyeceklerdir.