Hz. İsa (a.s.) hakkında kısaca bilgi verelim

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve saadet tarafından 14 Eylül 2018 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Hz. İsa (a.s.) hakkında kısaca bilgi verelim

  Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa (a.s.), resullerin en büyükleri olan beş peygamberden biridir. Bunlara ulü’l-azm peygamberler denir. Hz. İsa, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara açıklama konusunda üstün gayret gösteren ve Allah’ın (c.c.) övgüsünü alan peygamberlerden biridir. Karşılaştığı hiçbir zorluk ve sıkıntı Hz. İsa’yı (a.s.) Allah’ın (c.c.) dinini anlatmaktan ve insanları tevhide çağırmaktan alıkoymamıştır. Hz. İsa (a.s.) da diğer peygamberler gibi Allah (c.c.) tarafından yaratılmış bir kuldur ve bir anneden doğmuştur. Annesinin ismi Meryem’dir (r.a.)

  Allah’ın (c.c.) kitap verip mübarek kıldığı Hz. İsa (a.s.), Kudüs civarında peygamberlik yapmış ve insanları bir olan Allah’a (c.c.) kulluk etmeye çağırmıştır. Hz. İsa (a.s.) İsrâiloğullarına gönderilen ve Tevrat’ı tasdik eden bir peygamberdir. O İsrailoğullarına namazı ve zekâtı emretmiştir. Allah (c.c.) onu hem ‘ol’ sözüyle bir mucize eseri olarak yaratmış hem de ona pek çok başka mucizeler bahşetmiştir.
  Hıristiyanlar Hz. İsa’nın (a.s.) çarmıha gerildiğine inanırlar. Fakat Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa (a.s.) çarmıha gerilmemiştir. Yahudiler, Hz. İsa’nın (a.s.) anlattıklarından hoşlanmamışlar ve onu öldürmek için tuzak kurmuşlardır.98 Kur’an-ı Kerim’in bu konudaki ayetleri şöyledir: “... Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar, fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedir; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur. Kesin olarak onu öldürmediler, bilâkis Allah onu kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.”99

  Hz. İsa (a.s.) kendisinden sonra Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderileceğini müjdelemiştir. Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili şöyle buyrulur: “Meryemoğlu İsa: ‘Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat’ı doğrulayan,
  benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen,
  Allah’ın size gönderilmiş bir peygamberiyim’ demişti…”106
  Hz. İsa’nın (a.s.) babasız olarak dünyaya gelmesi konusunda şüphesi olanlara Kur’an’da Hz. Adem’in (a.s.) yaratılışı hatırlatılarak bunun Allah (c.c.) için kolay olduğu şöyle belirtilmektedir: “Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi.”107


  Hristiyanların Hz. İsa (a.s.) hakkında uydurdukları yalan ve iftiralara Kur’an-ı Kerim’de şöyle cevap verilmektedir. “…Hıristiyanlar ‘İsa Mesih, Allah’ın oğludur.’ dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri (yalan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkâr etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah, onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!”108

  Başka bir ayette ise Allah (c.c.) bu yanlış inanışa kapılanları şöyle uyarır: “Ey Kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Allah’a ve peygamberlerine inanın,‘üçtür’ demeyin, vazgeçin, bu hayrınızadır. Allah ancak bir tek Tanrı’dır, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde olanlar da yerde olanlar da O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.”109


  99 Nisâ suresi, 157-158. ayetler.
  107 Âl-i İmrân suresi, 59. ayet.
  108 Tevbe suresi, 30. ayet.
  109 Nisâ suresi, 171. ayet.