Hz. İlyas hayatı

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Adile tarafından 14 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Hz. İlyas hayat özeti

  Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden bitaneside. Hz. Musa [a.s]'dan sonra gelen nesebi Hz. Harun [a.s]'a dayandığı rivayet edilen bir İsrailoğulları Peygamberi.
  Hz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının çeşitli boyları. Şam civarına yerleşmiştir. Şam bölgesindeki Bek vilayetine yerleşen ve zamanla Allahu Teala'ya isyan ederek haddi aşan bir Benu İsrail kabilesine Hz. İlyas [a.s]'ın gönderildiği rivayet edilmektedir. İlyas [a.s] Kur'an-ı Kerim'de 2 değişik surede anılmıştır. Bir yerde diğer Peygamberler ile birlikte ismi geçmiştir: [İbrahim'e Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da] bağışladık. Hepsi Salihlerdendi
  [el-Enbiya, 21/85]. İlyas [a.s] Peygamber olarak gönderildiği insanları dine davet etmiştir: "[Hz. İlyas] milletine: [Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?] Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz önceki babalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da Ba'l putuna mı taparsınız? demişti [es-Saffat, 37/124-126].
  Ayet-i Kerime'de geçen Ba'l o kavmin tapındığı putun ismidir. Oturduğu şehirlerinin ismi [Bek] olan bu halkın, tapındıkları puttan dolayı vilayetlerinin adını Ba'lebek olduğu rivayet edilmektedir. Başka surede ise İlyas [a.s]'ın kıssası özetle anlatılmıştır. Musa vede Harun [a.s]'dan bahsedilmiş, onların Allahu Teala'nın salih kulları olduğu anlatıldıktan sonra İlyas [a.s]'ın kıssasına geçilmiştir: Muhakkak İlyas da peygamberlerdendi [es-Saffat, 37/123]. Bu ayet-i kerime İlyas [a.s]'ın etrafında Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından oluşturulmuş olan efsanevi kimliği aralamakta, onun Allahu Teala'nın diğer Peygamberleri gibi bir peygamber olduğunu anlatmaktadır. Buhari, Kitabu'l-Enbiya bölümünde İlyas [a.s] için bir bab açmış ve onun kıssasını anlatan es-Saffat suresindeki ayetleri bu babda zikretmiştir. ibn Mes'ud ve ibn Abbas'ın rivayetine göre Hz. ilyas ile idris [a.s] aynı şahıstır [Buhari, Enbiya, 4]. idris [a.s] da Nuh [a.s]'ın babasının dedesidir [Buhari, Enbiya, 5].