Hz.İbrahim (peygamber) Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Lasey tarafından 14 Eylül 2018 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Hz. İbrahim Hayatı Kısaca Biyografisi

  Hz. İbrahim (a.s.), Kur’an’da adı en çok geçen peygamberlerden biridir. Hz. İbrahim (a.s.); Hz. İshak (a.s.) ve Hz. İsmail (a.s.) peygamberlerin babasıdır ve Arapların büyük atasıdır. Kur’an-ı Kerim’de, Hz. İbrahim’in (a.s.) adını taşıyan bir sure yer almaktadır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de pek çok hadisinde Hz. İbrahim’den (a.s.) söz etmektedir. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) soyu, Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail’in (a.s.) oğullarından Adnan’a kadar uzanır.

  Hz. İbrahim’in (a.s.) babası azer, bölgenin kralı olan Nemrut’un putlarının bakıcısıydı. Aynızamanda krala yakın ve onun güvenini kazanmış bir insandı. Kral Nemrut, tanrılık iddiasında bulunuyordu. O, insanları kendisine tapmaya davet ediyordu.

  Bir gün Nemrut’un üzerinde bir yıldız parladı. Bu yıldızın parlaklığıyla Güneş ve Ay görünmez hale geldi. Nemrut hemen kahinleri, sihirbazları ve yıldız ilminde bilgili olan kişileri çağırttı. Durumu anlattı ve onlardan, rüyasına bir yorum getirmelerini istedi. Onlar, “Memleketinde bir çocuk doğacak; halkının dinini değiştirecek, devletinin yıkılmasına neden olacak.” dediler. Bunu duyan Nemrut, yeni doğmuş ve bundan sonra doğacak tüm erkek çocukların öldürülmesini emretti. Nemrut’un adamları onun emrini yerine getirdiler. Bu sırada azer’in eşi de hamileydi. azer, hanımını gözlerden uzak bir köye götürdü ve onun hamileliğini gizledi. Zamanı
  geldiğinde azer’in hanımı doğum yaptı. azer ve hanımı, İbrahim adını verdikleri çocuklarını gizlice büyüttüler. Aradan biraz zaman geçince Nemrut, tehlikenin geçtiğini düşündü ve yeni doğan çocukların artık öldürülmemesini emretti. Hz. İbrahim (a.s.), putlara tapan halkın arasında yaşıyordu. Ancak o, putların ilah olamayacağına inanıyordu. Mutlaka her şeyi yaratan, üstün ve mükemmel bir yaratıcı olması gerektiğini düşünüyor ve Allah’a (c.c.) inanıyordu. Çünkü o, doğruyu yanlıştan ayırabilecek bilgi ve anlayışa sahipti. Kur’an’da bu konuda şöyle buyrulur: “Andolsun, daha önce de İbrahim’e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. Biz zaten onu biliyorduk.” (Enbiyâ suresi, 51. ayet.) Yüce Allah (c.c.), Hz. İbrahim’i (a.s.) peygamber olarak seçti. Hz. İbrahim (a.s.), Allah’ın (c.c.) emri gereği insanları doğru yola çağırdı. Onlara putlara tapmanın yanlışlığını anlattı. İnsanları Allah’a (c.c.) inanmaya davet etti. Bu konuyla ilgili bir ayette, “Hani o, babasına ve kavmine,


  ‘Ne bu tapınıp durduğunuz heykeller?’ demişti.”(Enbiyâ suresi, 52. ayet.) Hz. İbrahim (a.s.), kavmine, sadece Allah’a (c.c.) ibadet etmenin gereğini vurguladı. Putlara tapan insanlara, “…Hayır! Rabb’iniz göklerin ve yerin Rabb’idir. O, bunları yaratandır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim.” (Enbiyâ suresi, 56. ayet) dedi.

  Bir gün Nemrut ve halkı, bayram için büyük bir şölen düzenlediler. Herkes bayram yerine gidiyordu. Hz. İbrahim (a.s.), bir bahane ile bayrama gitmedi. Halk gidince İbrahim (a.s.), putların bulunduğu yere girdi. İbadethane putlarla doluydu. İbrahim (a.s.), eline bir balta alıp putları teker teker kırdı. Sadece en büyük puta dokunmadı. Onun boynuna baltayı asıp gitti. Halk, bayram yerinden dönüp olanları görünce çok kızdı. Bu işi olsa olsa İbrahim (a.s.) yapar, düşüncesiyle onu buldular ve ibadethaneye getirdiler. Putları kimin kırdığını sordular. İbrahim, “Yapsa yapsa şu en büyük put yapar. Zaten balta da onun boynunda duruyor. Ona sorun.” dedi. Oradakiler, “Hiç putlar konuşur mu? Sen bizimle alay mı ediyorsun?” dediler. Bunun üzerine İbrahim (a.s.), “Konuşamayan, kendilerini bile koruyamayan varlıklara niçin tanrı diye tapıyorsunuz öyleyse?” dedi. Onları Allah’a (c.c.) iman etmeye çağırdı.(bk. Enbiyâ suresi, 57-68. ayetler.) Hz. İbrahim’e (a.s.) çok kızan Nemrut, onun ateşe atılmasını emretti. Herkesten odun toplamasını istedi. İnsanlar kucak kucak odun getirdiler. Büyük bir odun yığını oluştu. Nemrut ve halkı, Hz. İbrahim’i (a.s.) bir mancınıkla ateşin içine attılar. Ancak Allah (c.c.) ateşe, “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol.”(Enbiyâ suresi, 69. ayet.) diye emretti. Ateş, Hz. İbrahim’i (a.s.) yakmadı. İnsanların bir kısmı, bu olayı görünce Hz. İbrahim’e (a.s.) iman ettiler. Bazıları ise inanmamakta direndi. Bu olaydan sonra Hz. İbrahim (a.s.), Allah’ın (c.c.) emriyle kendisine inananlarla birlikte Harran bölgesinden ayrıldı. Uzun bir yolculuktan sonra Filistin’e geldi ve buraya yerleşti.