Biyografi Hz. Hatice Hayatı Hakkında Kısa Bilgi

Konusu 'Kıssadan Hisse' forumundadır ve Lasey tarafından 24 Ocak 2019 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Hz. Hatice Hayatı Hakkında Bilgi

  Cahiliye döneminde iffet ve hayasından dolayı Tâhire, ticaret ile ilgilenmesinden dolayı ise Tâcire lakabıyla anılan Hz. Hatice, Mekke’nin en güzel evinde büyümüştü. Hatta oturdukları evin güzelliği ve Kabe’ye yakınlığı nedeni ile Mekkeliler tarafından Kâbe’nin süt kardeşi diye adlandırılmıştı.

  HHz. Hatice Hayatı Hakkında Kısa Bilgiatice validemiz Ebrehe’nin Kabe’ye saldırmasından 15 sene önce, miladi 555 yılında dünyaya geldi. Erken doğan kız çocuğu anlamınaa gelen Hatice ismini babası Huveylid verdi. Baba Huveylid kızının doğumundan kısa bir süre sonra Ficar savaşlarında vefat etti. Kureyş Kabilesinin Esedoğulları koluna mensup olan Hatice Validemizin soyu yedinci kuşakta, Peygamber Efendimize soyu Kusay’da birleşir. Hz. Peygember (sav)’e soy bakımından en yakın hanımı Hz. Hatice’dir.


  Cahiliye döneminde ifet ve hayâsından dolayı Tâhire, ticaret ile ilgilenmesinden dolayı ise Tâcire lakabıyla anılan Hz. Hatice Mekke’nin en güzel evinde büyümüştü. Hatta oturdukları evin güzelliği ve Kâbe’ye yakınlığı sebebi ile Mekkeliler tarafından “Kâbe’nin sütkardeşi” diye isimlendirilmişti.

  Hz. Hatice gençlik dönemlerinden itibaren amcasının oğlu Varaka b. Nevfel’ in yanına gider onunla sohbet ederdi. Varaka b. Nevfel Mekkelilerden farklı bir inanca mensuptu. O ve arkadaşları Mekke’de yaşayan Hanilerdendi. Daha o günlerde Hatice validemiz “Ya Rabbi! Ne olur beni gelecek peygambere yakın eyle” diye dua ederdi.

  Genç bir kız olan Hz. Hatice artan taliplilerinin arasından çok zengin bir tüccar olan, Teymoğulları’na mensup Ebû Hale künyesi ile meşhur Mâlik b. Nebbaş b. Zürâre ile evlendi. Bu evlilikten Hâris ve Hind adında iki erkek çocuk dünyaya geldi. Bu iki çocuk büyük bir ikrama nail olarak Hz. Peygamber’ in (sas) nübüvvetine yetişmiş, şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Hz. Hatice’nin Ebû Hale ile olan evliliği çok uzun sürmemiş bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi vefat etmiştir.

  Hatice Validemiz kısa bir süre dul kalmış daha sonra Mekke’nin sayılı ailelerinden Mahzumoğulları’na mensup Atik b. Âiz ile evlenmiştir. Bu evlilikten Hind adında bir kızı olmuştur. (Araplar Hind ismini hem kızlarına, hem de oğullarına verirler.) Hz. Hatice’nin soyu Hind’in oğlu Muhammed ile devam etmiştir. Bu evlilik de çok uzun sürmemiş, Hatice Validemiz 37 yaşında iken eşi vefat etmiştir.

  Peygember Efendimizle olan kutlu Evliliği

  Hz. Hatice Validemiz büyük bir servetle Mekke gibi o dönemin dünyasında hiçbir ifet sınırının olmadığı karanlık bir zamanda dul olarak yaşamaya başlamış ve ticaretine devam etmiştir. Birkaç defa Yemen’e doğru gönderdiği küçük ticari kafilelere Efendimiz’i (sav) sorumlu olarak seçmiş bu sayede O’nu tanıma fırsatı bulmuştur. Peygamberimizin Amcası Ebû Talip, Hz. Hatice’nin Şam tarafına gönderilen büyük ticari kervanı için yeğenini önermiş, Hatice validemiz ise bu teklifi hemen kabul etmiştir. Hz. Hatice Hayatı Hakkında Kısa Bilgi
  Kervan Mekke’ye dönüp, Hatice Validemiz çok güvendiği hizmetlisi Meysere’den Efendimiz (sav) hakkında gerekli bilgileri alınca Neise binti Münye’nin aracılığı ile evlenme istediğini bildirmiş ve beklenen gerçekleşmiştir.

  Hz.-Hatice-Hayatı-Hakkında-Kısa-Bilgi-.