İslam Hz. Hamza(r.a.) ve Hz. Ömer’in(r.a.) Müslüman Oluşları

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve saadet tarafından 30 Kasım 2018 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Hz. Hamza(r.a.) ve Hz. Ömer’in(r.a.) Müslüman Oluşları


  Bir gün Safâ Tepesi’nde Hz. Muhammed (s.a.v.) ile karşılaşan Ebu Cehil, Sevgili Peygamberimize türlü hakaretlerde bulundu. Kendisine yapılan çirkin davranış karşısında Resulullah(s.a.v.) sabretti ve sessiz kaldı. Bu sıralarda avdan dönen Hamza b. Abdulmuttalib, âdeti olduğu üzere evine dahi gitmeden tavaf etmek için Kâbe’ye gelmişti. Olanlara şahit olan Abdullah b. Cüd’an’ın cariyesi Hz. Hamza’ya Ebu Cehil’in, yeğenine yaptıklarını haber verince Hz. Hamza öfkeye kapıldı. Derhal Kâbe’de bulunan Ebu Cehil’in yanına doğru koştu ve karşısına dikildi. Hışımla kaldırdığı yayı ile vurarak başını yardı. Ardından da “Ona hakaret edersin ha! Ben de onun dinindeyim ve o ne söylerse ben de aynısını söylüyorum. Şimdi gücün yetiyorsa beni yolumdan döndür!” diyerek Müslüman olduğunu ilan etti. Mahzumoğullarından bazıları Ebu Cehil’e yardım etmek üzere ayağa kalktılarsa da Ebu Cehil “Onu bırakın. Zira ben vallahi onun kardeşinin oğluna çok çirkin sözler söylemiştim.” diyerek onlara engel oldu. Bu olayın ardından Hz. Hamza’ya, atalarının dininden ayrılmış olmak biraz güç geldi. Zihnini meşgul eden soruları kendisini uykusuz bıraktı. Nihayet Kâbe’ye giderek Allah’a(c.c.) yakarıp kendinden bu hâli gidermesi için yalvardı. Duası sona erdiğinde kalbinde şüpheden eser kalmamıştı. Sabahleyin erkenden Peygamberimiz (s.a.v.) gitti ve yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.), Yüce Allah'nın kendisini dinde sabit kılması için dua etti.70

  Hz. Hamza’nın Müslüman Olması

  Hz. Hamza’nın İslam’ı kabul etmesi Resulullah’ı(s.a.v.) fazlasıyla memnun etti. Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe, hem Hz. Hamza’yı hem de Peygamber Efendimizi emzirdiği için onlar aynı zamanda sütkardeşiydiler. Çocukluk ve gençlik yılları birlikte geçmiş, aralarında güçlü bir bağ oluşmuştu. Bu sebeple Hz. Hamza, yeğeni Hz. Muhammed’e(s.a.v.) karşı gösterdiği korumacı yaklaşımını sürdürmeye devam etti. Kureyş, Hamza’nın(r.a.) hidayeti ile Müslümanların önemli bir yardımcı ve güçlü bir koruyucu kazandığının farkına vardı. Bundan sonra az sayıdaki zayıf Müslümanlar bir nebze de olsa rahatladılar.71 Hz. Hamza’nın İslam’ı kabul etmesinden kısa bir süre sonra bütün Müslümanlara derin bir nefes aldıran bir olay daha gerçekleşti.


  Hz. Ömer'in Müslüman Olması

  Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Müslümanlara karşı çok sert davranmasıyla bilinen Hz. Ömer, Müslüman oldu. Hz. Ömer, Peygamberimizin(s.a.v.) kabul olunan duasıydı. Resulullah(s.a.v.) Kureyş içinde nüfuzları bulunan iki kişiden birinin İslam ile şereflenmesi için Dârülerkam’da “Ya Rabbi! Amr b. Hişâm (Ebu Cehil) veya Ömer b. Hattâb’dan sana sevgili olan ile İslam’ı güçlendir.”72 diye niyaz etmişti. Hz. Ömer’in İslam’ı kabul etme süreci ile ilgili iki farklı rivayet anlatılmaktadır. Bu rivayetlerin ortak noktası ise Hz. Ömer’in Kur’an-ı Kerim’den etkilenerek kalbinin hidayete açılmasıdır.

  Hz. Ömer Nasıl Müslüman Oldu?
  Rivayete göre Ömer b. Hattâb, Hz. Muhammed’i(s.a.v.) öldürmek için kılıcını kuşanarak yola çıkmıştı. Yolda kendisi de Müslüman olan Nuaym b. Abdullah’tan kardeşi ve eniştesinin de Müslüman olduğunu öğrendi. Bunun üzerine onların evine yöneldi. Bu sırada Habbab b. Eret, kardeşi Fâtıma ile eniştesi Said b. Zeyd’e Tâhâ suresini okumaktaydı. Ömer b. Hattâb’ın sesini duyunca Kur’an sayfasını gizlediler ve Habbab b. Eret de saklandı. Öfkeyle kız kardeşini ve eniştesine sert bir şekilde müdahale eden Ömer daha sonra yaptığından pişmanlık duymuş, onlardanokudukları şeyi kendisine açıklamalarını istemiştir. “Bu ne güzel ve ne kerim sözdür!” diyerek dinlediği ayetlerin etkisi ile Hz. Ömer yumuşamış ve derhal Peygamberimiz s.a.v.) huzuruna giderek İslam’ı kabul etmiştir.73

  Bir başka rivayete göre Hz. Ömer, Müslüman olmadan önce sataşmak için aradığı Hz. Muhammed (s.a.v.) Mescid-i Haram’da namaz kılarken buldu. Kâbe’nin örtüsü altında gizlenerek onu dinlemeye karar verdi. Efendimiz bu sırada Kureyş’in iddialarına cevap veren Hâkka suresini okuyordu. İşittiği ayetler, gönlünde hidayet ateşini yakınca Müslüman olmaya karar verip Hz. Muhammed’i(s.a.v.) evine kadar takip etti. Peygamberimiz, onu fark edip “Bu saatte ne oldu ya Ömer?” diye sorması üzerine Hz. Ömer, “Allah’a, Resulü’ne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman etmeye geldim.” dedi. Peygamberimiz, “Ey Ömer! Allah sana hidayet nasip etti.” diyerek göğsünü mesh etti ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.74 Hayatını korkusuzca yaşayan Hz. Ömer’in karakterini göstermesi bakımından İslam dinini benimsediğini ilan etmesi önemlidir. O, ilk iş olarak Ebu Cehil’in evine gidip İslâm’ı kabul ettiğini haber verdi. Ardından Kureyş’in habercisi Cemil b. Ma’mer el-Cumahî’yi bularak mescidin kapısında Müslüman olduğunu ilan ettirdi. Bunun üzerine İslam düşmanları onun üzerine atıldılar. Güneşin batmasına kadar onlarla mücadele etti. Nihayet onun İslâm’a girişi Mekke’de kalan Müslümanlara cesaret vermiş Müslümanlar ilk defa Kâbe’de toplu olarak namaz kılmaya başlamışlardır.75


  Abdullah b. Mesud şöyle demiştir: “Ömer’in Müslüman olması fetihti. Onun hicreti yardımdı. Emirliği ise rahmetti. Biz Ömer Müslüman oluncaya kadar Kâbe’nin yanında namaz kılamıyorduk. Müslüman olduğunda Kureyş’le savaştı, Kâbe’nin yanında namaz kıldı ve biz de onunla birlikte namaz kıldık.” (İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 366-367.)


  70 İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 311-312.
  71 İbn Abdilberr, el-İstîâb, C 1, s. 369-370; İbn Hacer, el-İsâbe, C 2, s. 37; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, C 2, s. 51-52.
  72 Tirmizî, Menâkıb, 17.
  73 İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 367-370.
  74 İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 371-373; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, C 4, s. 139.
  75 İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 373-375.