Biyografi Hz. Ali'nin Hayatının Özeti

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Lasey tarafından 10 Kasım 2018 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin


  Hz. Ali'nin (ra) Kısaca Hayatı

  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) terbiyesinde yetişmiş ve bazı özellikleriyle öne çıkmış yüzlerce genç sahabi vardır. Bunlardan biri de daha çok bilge ve kahraman bir genç olarak tanınan Hz. Ali'dir (r.a.). Hz. Ali, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) amcası Ebu Talib'in en küçük oğludur. Mekke'de doğdu. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kızı Hz. Fatma (r.a.) ile evlendi.

  Hz. Ali (r.a.) beş yaşından itibaren Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yanında büyüdü. Henüz 10 yaşında iken Müslüman oldu. Vahyin gelişine şahit oldu ve Hz. Peygamber'i örnek aldı. Bu, onun en güzel ahlaki tutum ve davranışlara sahip olmasını sağladı. Hz. Peygamber (s.a.v.) Hz. Ali'yi (r.a.) iyi tanıdığı için onun kabiliyetlerinin gelişmesi için bütün imkanları hazırladı. Hz. Ali de (r.a.) kısa sürede okuma ve yazmayı öğrendi. Zeki kişiliği yanında daima Hz. Peygamber (s.a.v.) ile beraber oluşu sebebiyle gelen ayetleri ezberledi, bu ayetlerle ne kastedildiğini kavradı. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) insanlara İslam'ı nasıl anlattığıni, olaylar karşısında nasıl bir tutum takındığını yakından gördü. Bu süreç, Hz. Ali'nin (r.a.) İslam dinini derinden kavramasını sağladı.

  Hz. Peygamber de (s.a.v.) Hz. Ali'nin (r.a.) bu bilgi ve becerisini, Islam'ın tebliğ ve yayılma sürecinde değerlendirdi. Örneğin Hz. Peygamber'e (s.a.v.) kåtiplik ve vahiy kåtipliği yaptı. Yine Hz. Peygamber ona fetva verme yani dini konularda yorum yapma hususunda izin verdi. Hatta onu genç yaşta Yemen'e kadi olarak görevlendirdi. Hz. Ali (r.a.) genç yaşta Yemen'e kadi olarak görevlendirildiğinde tereddüt etmiş ve ilk başta gitmek istememişti. Ancak Hz. Peygamber (s.a.v.), "Allah'ım, bunun kalbine hidayet ver ve diline sebat ver!" diye dua ederek Hz. Ali'yi (r.a.) cesaretlendirdi ve ona bir davada nasıl hüküm vermesi gerektiğini anlattı.

  Hz. Ali (r.a.), zeki kişiliği ve küçüklüğünden itibaren Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yanında yetişmesi sebebiyle İslam dinini en güzel şekilde kavrayanlardandı. Onun İslam dini ile ilgili bilgileri, kısa zamanda Müslümanlar arasında kabul gördü. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vefatından sonra da Müslümanlar herhangi bir konuda bilgi veya yoruma ihtiyaç duyduklarında ilk akla gelen isimlerden biri Hz. Ali (r.a.) oldu. O, Islam'ı anlama, anlatma ve yorum yapma konusunda Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yanında yetişmiş önde gelen sahabilerden biriydi. Hz. Ali'nin (r.a.) İslam dinini anlama ve anlatmaktaki bu özelliği Müslümanlar arasında onun bilge, alim bir kişi olarak tanınmasını sağladı.

  Hz. Ali (r.a.) bilge kişiliği yanında kahramanlığı ile de tanınan genç bir sahabidir. Hz. Peygamber (s.a.v.), hicret esnasında 22 yaşında genç bir delikanlı iken Hz. Ali'yi (r.a.) kendisine verilen emanetleri sahiplerine teslim etmesi için yerine bıraktı. Hz. Ali (r.a.) böylesine tehlikeli bir görevi hiç tereddüt etmeden kabul etti. Onun içindir ki hicretten kısa bir süre sonra muhacirler ile ensar arasında yapılan "Kardeşleştirme" faaliyetinde Hz. Peygamber (s.a.v.) Hz. Ali'yi (r.a.) kendisine kardeş olarak seçti.