Hud Suresinin Fazileti

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 22 Eylül 2012 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Hud suresinin fazileti ve sırları

  Hud Suresinin Fazileti Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, "Cuma günleri Sure-i Hud'u okuyunuz." Ebu Bekr (r.a.), Resulü Ekrem'e: "Seni ne ihtiyarlattı?" diye sorunca, Resulü Ekrem:
  "Beni Hûd, Vakıa, Amme ve İzeş şemsü küvvirat sureleri ihtiyarlattı." buyurmuşlardır.

  * Yezid b. Ebân diyor ki:
  "Bir gece Resulü Ekrem'i rüyada gördüm ve ona (Sure-i Hûd'u) okudum. Bitirince Resulü Ekrem bana:
  "Bu sureyi okudun, bunun ağlaması nerede?" buyurdular."

  Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ, inne rabbî le gafurun rahıym.

  Hud Suresinin Manası:
  Allah Teala'nın adını anarak bindim. O gemi Allah'ın ismi ile yürür ve durur. Muhakkak Rabbim çok affedici ve acıyıcıdır.

  Resulü Ekrem (s.a.v.) bu ayet hakkında: "Ümmetimin gemiye bindikleri vakit bu ayeti okumaları onların hayat emniyetleridir."
  buyurmuşlardır.

  *İbni Abbas (r.a.) arkadaşlarına şöyle derdi: "Bir kimse herhangi bir vasıtaya bindiği zaman şöyle dua ederse kazadan, beladan emin olur:

  Bismillâhil mülkü lillâhi ve mâ kaderullâhe hakka kadrihî vel ardu cemiy'an kabdatühû yevmel kıyameti ves semâvâtü matviyyâtün bi yemiynihî sübhânehû ve teâlâ amma yüşrikûn. Ve kâlerkebû fiyhâ bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ, inne rabbî le gafurun rahıym.
  Allâhümme elhimnî ilmen efkahü bihî evâmirake ve nevâhiyeke verzuknî fehmen a'lemü bihî keyfe ünâcîke yâ erhamer râhımiyn. AUâhümmerzuknî fehmen nebiyyîne ve hıfzal murselîne ve ilhâmel melâiketil mukarrabiyne bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn. Allâhümme ekrimnî bi nûril fehmi ve ahncnî min zulümâtil vehmi veftah li ebvâbe rahmetike venşur aleyye min hazâini ılmike yâ erhamer râhıym.

  İbn-i Şiblî diyor ki:

  "Bir gün sahile, limana inmiştim. Orada tam yirmi iki tane yolculuk için binmeye hazır gemi bulunmakta idi. Gerekli azığımı aldım ve bir tanesine yolculuk için bindim. Yukarıda İbn-i Abbas (r.a.) tarafından bahsedilen tertibi okudum. Nihayet gemi yol almaya başladı. Diğer gemilerin de hepsi teker teker yolu koyuldular. Gemim ve diğer gemiler uyumlu bir rüzgarla yol almaya başladılar. Bu normal yolculuk gece yarısı geçinceye kadar devam etti. Sabaha yakın şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Kudurmuş dalgalar arasında denizle boğuşmaya başladık. Endülüs sahillerine vardığımız zaman benim içinde bulunduğum gemiden başka hiçbir gemi kalmamış ve hepsi denizin derinliklerine gömülmüştü. Okuduğum dua hürmetine Rabbim hem beni, hem de içinde bulunduğum gemiyi korudu.