Biyografi Hoca Sadeddin Efendi Kimdir?

Konusu 'Biyografiler' forumundadır ve saadet tarafından 7 Nisan 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör Admin

  Hoca Sadeddin Efendi Kimdir.

  Hoca Sadeddin Efendi (1599)

  Yavuz Sultan Selim’in en çok sevdiği nedimi Hasan Can Çelebi’nin oğlu olarak 1537’de İstanbul’da doğdu. Babasının saray çevresindeki etkisi sebebiyle küçük yaşta yüksek bir tahsil gördü. 1556 ile 1573 yılları arasında çeşitli medreselerde müderrislik yaptı, talebe yetiştirdi.

  Sadeddin Efendi, Şehzade Murad’ın muallimi ibrahim Efendi’nin ölümü üzerine Mayıs 1573 tarihinde onun yerine şehzade hocalığına tayin edilip Manisa’ya gönderildi. Bu görev hayatında bir dönüm noktası olmuş, devlet yönetiminde etkinliği giderek artmıştır.

  1574 yılında III. Murat’ın tahta çıkması ile birlikte “Hace-i Sultani” sıfatıyla hükümet işlerinde etkili oldu. Bu sıfatını daha sonra tahta çıkan III. Mehmed’in döneminde de koruyarak padişah üzerindeki nüfuzu sayesinde iç ve dış siyasette etkin rol oynadı.

  Hoca Sadeddin III. Mehmed’in bizzat Avusturya seferine çıkmasını sağlamış, birlikte giderek padişahı yönlendirmede çok olumlu hizmet görmüş, Haçova Zaferinin kazanılmasında etkili rol oynamıştır. 1598 yılında şeyhülislam Bostanzade Mehmet Efendi’nin ölümü üzerine Şeyhülislamlığa getirilmiştir. Bu görevde on sekiz ay iki gün kadar vazife gören Hoca Sadeddin asıl şöhretine Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Yavuz Sultan Selim devrinin sonuna kadar Osmanlı tarihini anlattığı “Tacü’t Tevarih”isimli eserle kavuşmuştur. Bir çok kez baskısı yapılan bu eser Osmanlı tarihi araştırmacıları için kaynak kitaplar arasındadır.

  Hoca Sadeddin 2 Ekim 1599 günü III. Murad için Ayasofya’da okunacak mevlide gitmek üzere abdest alırken fenalaşmış, bu durumda iken camiye gitmekten vazgeçmeyip orada vefat etmiştir. Kabri Eyüp’tedir.