Herkes Nikah Kiyabilir Mi ?

Konusu 'Dini Sorular Ve Cevapları' forumundadır ve Beyza tarafından 19 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Herkes Nikah Kiyabilir Mi ? Kısaca

  Nikah yapacak kişi, önce zevcenin adını, Mesela Fatıma bint-i Ahmed yazar.
  Sonra zevcenin vekilini, Mesela Ali bin Zeyd yazar.
  Sonra iki erkek şahidin adını yazar. Sonra zevcin adını, Mesela Ömer bin Hüseyin diye yazar.
  Sonra, zevc yoksa zevcin vekilinin adını yazar.
  Sonra, iki tarafa sorarak, uyuştukları mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazar.
  Sonra, istigfar okur. Euzü Besmele okur.
  (Elhamdü lillahillezi zevvecel ervaha bil eşbah ve ehallennikaha ve harremessifah. Vessalatü vesselamü ala resulina Muhammedinillezi beyyene-l-harame ve-l-mubah ve ala Alihi ve Eshabi-hillezine hüm ehlüssalahi velfelah) der.

  Euzü Besmele çekip, Nur suresinin otuzikinci âyetini okur. (Sadakallahülazim) deyip, kale Resulullah, (En-nikahü sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni) sadaka Resulullah. (Bismillahi ve ala sünnet-i resulillah).
  Sonra zevcenin vekiline dönüp:
  (Allahü teâlânın emri ve Peygamber efendimizin sünneti ile ve amelde mezhebimizin imamı, imam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadı ile ve hazır olan Müslümanların şehadetleri ile, vekili olduğun Fatıma bint-i Ahmedi, şu kadar altın mehr-i müeccel ve şu kadar altın muaccel ile, talibi olan Ömer bin Hüseyine tezvice, vekaletin hasebi ile, verdin mi?) der.

  Sonra zevcin vekiline dönüp, yine (Bismillahi ve ala)dan başlayıp okur. Sen dahi, Fatıma bint-i Ahmedi, şu kadar altın mehr-i müeccel ve aralarında malum olan mehr-i muaccel ile, vekili olduğun Ömer bin Hüseyine, vekaletin hasebi ile, aldın mı?) der.
  [Zevcin kendisi varsa, bunları kendisine sorar.]

  Her ikisine üçer kere sorar ve cevap alır. Ben dahi akd-i nikah ettim der. Sonra, şu duayı okur:

  (Allahümmecal hazel akte meymunen mubareken vecal beyne-hüma ülfeten ve mehabbeten ve karara ve la tecal beyne-hüma nefreten ve fitneten ve firara. Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kema ellefte beyne Muhammedin ve Hadice-tel-kübra ve Aişe-te ümm-il müminine . Ve beyne Aliyyin ve Fatıma-tez-zehra. Allahümme ati le-hüma evladen salihan ve ömren tavilen ve rızkan vasian. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayünin vecalna lil müttekine imama. Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar. Sübhane rabbike rabbilızzeti amma yesıfun ve selamün alel mürselin velhamdülillahi rabbilalemin el fatiha).


  Nikahla ilgili sorular  Sual: Kızla erkek varken, ikisinin babası şahit olsa nikah sahih olur mu?
  CEVAP
  Evet

  Sual: Nikah yapacak birisi, hem kızın hem de erkeğin vekili olabilir mi?
  CEVAP
  Evet olabilir. Nikahta bir kimse iki tarafın da vekili olabilir. Birine veli, ötekine vekil yahut bir taraftan asil, öte taraftan vekil olabilir. Mesela kız babasına beni evlendir dese, bir oğlan da kızın babasına vekalet verse, babası kızı ile bu oğlanı evlendirebilir. Bir oğlan, kızın vekaletini alarak iki şahit yanında evlenebilir.

  Sual: Nikahta kız ve erkeğe üçer defa mı sorulur?
  CEVAP
  Evet, her ikisine ayrı ayrı üç kere sorulur.

  Sual: Farklı mezheptekilerin nikahı, iki mezhebe uygun mu kıyılır?
  CEVAP
  Bir mezhebe uygun olması kâfidir.

  Sual: Karı-koca nikah için aynı kişiye vekalet verebilir mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Evlenecek çocuk, babasının yanında çekindiği için, babası vekaleten konuşuyor. Asıl var iken, vekilin nikah kıyması caiz mi?
  CEVAP
  Baba kıyabilir.

  Sual: Nikahta şahidin biri yoksa, birine telefonla söylense caiz mi?
  CEVAP
  Şahitlerin bir arada bulunması lazımdır.

  Sual: Nikahta vekalet verilirken şartlar nelerdir?
  CEVAP
  Hiç bir şartı yok. (Beni falanca ile evlendirmek üzere seni vekil ettim) demek yeterlidir. Vekil edilen kişinin illâ kızın mahremi olması gerekmez.

  Sual: Şahitler gelinin ve damadın şahidi diye ayrılmalı mıdır?
  CEVAP
  Öyle bir şey yok. Sadece şahitlerin gelini ve damadı tanımış olmaları yeterlidir.
  Sual: İki bayram arası nikah olmaz deniyor bu doğru mu?
  CEVAP
  İki bayram arası nikah olur. Bir bayram günü Cumaya rastlamıştı. Bayram namazından çıkıp Cumaya gelene kadar pek çok zaman olmadığı için, iki bayram (Yani bayram ve Cuma) arasında nikahla uğraşmayın denilmişti. Yoksa Âişe validemizin nikahı da iki bayram arasında kıyıldı. Düşünülürse iki bayram arası olmayan gün yoktur. Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arası veya Kurban bayramı ile ramazan bayramı arası. Yani bir senenin bir kısmı Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arasıdır, bir kısmı da Kurban bayramı ile Ramazan bayramı arasıdır.

  Sual: Bir kız dinimizde anne ve babasından izinsiz evlenebilir mi?
  CEVAP
  Evet. Hanefi mezhebinde ana babanın rızası şart değil. Diğer mezheplerde şarttır.

  Sual: Dinimizde evlenmemek yani aynı evde birlikte yaşamamak şartı ile, henüz büluğa ermemiş bir kızı sadece uygun birine nikah etmek caiz mi?
  CEVAP
  Hanefi mezhebinde, babası nikahı yapabilir ama, kız baliğa olunca, istemezse bu kimseyi reddedebilir. (S. Ebediyye)

  Sual: Gayri sahih nikahlı, tecdid-i nikah yapsa, nikahlanmış olur mu?
  CEVAP
  Evet. Sahih nikahın sakatlanması ihtimaline karşı da, iki şahit yanında tecdid-i nikah lazım.

  Sual: Resmi nikahtan sonra dini nikah da yapıyoruz. Bir kız ile erkek evlenirken, imam olmasa, sadece kızın babası ile oğlanın babası olsa, Hanefi mezhebine göre başka şahit olmadan nikahlarını kendileri kıyabilir mi?
  CEVAP
  Evet kıyabilirler. İmam şart değildir. Oğlanın veya kızın babası nikahı kıyar. Hem de şahit olmaları sahih olur.

  Sual: Dini nikahım kıyılırken hayzlı idim. Hayzlı iken nikah kıyılırsa sahih olmaz diyorlar. Doğru mu?
  CEVAP
  Cünüplüğün nikahla alakası yoktur. Nikah sahihtir.

  Sual: Şafii’ye göre nikah nasıl yapılır?
  CEVAP
  Şafii’de nikahın doğru olması için, birinci şart, baliga olan kıza da velinin izin vermesi lazımdır. Veli, erkek akrabadır. Baba yoksa, babanın babası ve onun babasıdır. Bunlardan sonra, erkek kardeştir. Bundan sonra, erkek kardeş oğlu, sonra onun oğludur. Sonra amca, sonra amca oğlu ve onun oğludur. Bunlar yoksa, kadı [yani Kur'an-ı kerime göre yaşayan adil bir hakim] veli olur. Bu velilerden birisini bulamazsa, orada salih bir arkadaşı veli tayin eder. Şafii’de, şahitlerin erkek olması ve fıskları belli olmaması şarttır. Bunları yapamazsa, Hanefi mezhebini taklit ederek nikah yaparlar.

  Sual: Şafii, nikahta salih şahit bulamazsa, Hanefi’yi taklit eder mi?
  CEVAP
  Salih insan bulunmazsa, Hanefi taklit edilir.

  Sual: Şafii’de, nikah için iki şahit yanında mı kadın vekalet verir?
  CEVAP
  Evet. Nikah için iki şahit yanında vekalet almak lazım.

  Sual: Kocası ile Şafii’ye göre nikahlanması gereken hanım, velilerden izin alma imkanı yoksa, Hanefi’yi taklit etse, caiz mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Şafii’ye göre nikahlanmam lazım. Hanımın velileri fasıktır. Hanım salih birini veli tayin edebilir mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Şafii’de, fasıkın tevbe edip nikah şahitliği yapması caiz mi?
  CEVAP
  Salih şahit bulunmazsa, bildirilen hile-i şeriyye caiz olur. Fakat tevbenin şartlarına uymak gerekir.

  Sual: Şafii’de, hiç veli yoksa, nikahta, birini veli tayin etmek caiz mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Almanya’da yaşıyorum. Türkiye’deki bir kızla nikahlanacağım. Kız, vekaletini telefonla bir arkadaşıma verse, burada nikah kıymamız sahih olur mu?
  CEVAP
  Şahitler kızı tanımıyorsa nikah sahih olmaz. Tam İlmihal'de diyor ki:
  Vekil yapmakta ve nikahta, şahitlerin kadını tanımaları lazımdır. Yanında iseler, yüzünü görmeleri iyi olur. Başka odadan sesini duyarlarsa, kadın odada yalnız ise, caiz olur. Nikah kıyılırken, veli veya vekil şahitlerin bildiği kadının yalnız ismini söyler. Şahitlerin tanımadıkları kadının, babasının ve dedesinin adını da söylemesi lazımdır. Tanımak, kimin kızı ve hangi kızı olduğunu bilmek demektir. Şahsını, şeklini bilmek değildir.

  Sual: Nikahı kim kıyarsa, onun adını mı vermek gerekir? Mesela imam kıyarsa imam nikahı, belediyede olursa belediye nikahı mı denir?
  CEVAP
  Hayır. Hıristiyanların nikahlarını, kilisede papazlar kıydığı halde, papaz nikahı denmiyor. Nikah kıymasını bilen her Müslüman, her yerde, nikah kıyabilir. Nikahın, Camide olması şart değildir. İmamın kıyması da, şart değildir. Doktor kıyarsa, doktor nikahı, mühendis kıyarsa, mühendis nikahı denmeyeceği gibi, imam kıyınca da, imam nikahı denmez. Normal adı, nikahtır. Resmi nikah muamelesi ile karışmaması için, dini nikah deniyor. Yoksa nikah, namaz gibi dinin bir emridir. Dini namaz veya imam namazı diye bir namaz olmadığı gibi, imam nikahı da olmaz. Sadece, belediyede yapılan nikah işlemleri ile karışmaması için, dini nikah veya İslam nikahı demeli, imam nikahı dememelidir.

  Sual: İslam nikahı, her gün kıyılabilir mi? Yoksa, mübarek günleri mi beklemek gerekir?
  CEVAP
  Her gün, her gece kıyılabilir. Cuma gecesi veya Cuma günü olursa, daha iyi olur.