Biyografi Hasan Adli Efendi

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Adile tarafından 21 Ekim 2013 başlatılmıştır.

  1. Adile

    Adile Admin

    Hasan Adli Efendi

    İstanbul şehirin önemli büyük velilerindendir. İsmi Hasan, babasınınki Muhammed'dir. Rumelinin İştib ilçesinde dünyaya geldi.Doğum tarihi tam kesin değildir.KünyesiEbü'l-Mütekellim'dir. İlk tahsilini babasının yanında yaptı. Eğitimi devam eddirmek için istanbula geçti. Zamanın meşhur alimlerinin sohbetlerine ve derslerine devam etti. Zahiri bilgileri Kemaleddin Taşköprüzade'den öğrendi. O zamanda makam ve mevki bakımından rağbette olan kadılık ve müderrislik mesleğine ve makam sahibi olmaya çok arzuluydu. Hasan Adli, arkadaşlarının sözlerinin etkisiyle Germiyanlı Yakup Efendinin dergahına gitti. Öğle zamanı geldiği için, abdest alıp, bahçedeki kabirleri ziyaret ettikten sonra içeri girdi. Bu zamanda vakarlı ve nûrani yüzlü bir zat gelip, öğle namazını huşû içerisinde kıldırdı. Duadan sonra, HasanAdli o zatın elini öptü. O zat ona, hoş geldin, nasılsın diye hal hatır sordu ve iltifatlarda bulundu. Biraz sonra Hasan Adli, kalbinin o zata meylettiğini gördü ve bazı nasihatlarını dinledi. Rüyasından haberdar olduğunu anlayınca ona bağlanıp, öğrencisi oldu. Hasan Adli, hocasının dergahında on beş sene hizmet etti. Hasan Adli günlerini ibadet ile geçirirdi. Hasan Adli Efendi, bir zamandan sonra hocasının terbiyesinde, kemale geldi. Hocasından hilafet ve icazet aldıktan sonra, Balat Ferruh Kethüda zaviyesi şeyhliğine tayin edildi. Burada talebe yetiştirmek ve insanlara doğru yolu anlatmakla meşgûl oldu. Daha sonra Şeyh Hasan Efendinin vefatı üzerine Kocamustafapaşa Dergahına şeyh tayin edildi. HasanAdli, 1617 (H.1026) senesinde İstanbul'da vefat etti. Kocamustafapaşa Zaviyesine defnedildi. HasanAdli Efendinin Manzum Tergibat ve Müretteb Divanı vardır. Eserleri basılmamıştır.