Hanefi Mezhebinde Dini Nikah

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Adile tarafından 19 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Hanefi Mezhebinde Dini Nikah  Hanefî mezhebine göre: Müslüman bir erkek, Müslüman iki erkek şahit yanında, evleneceği kıza, Seni hanım olarak aldım der, kız da Ben de, seni koca olarak kabul ettim derse, nikah sahih olursa da,sünnet uygun nikah şöyle kıyılır:
  Bu devirde dini bilenler azaldığı için, nikah kıyacak kimse, damada ve geline, Allahu Teala tealanın sıfatlarını sayıp, kabul ettin mi diye sorar. Amentü’yü açıklar, İslam’ın şartlarını söyler ve bunları kabul ettin mi diye sorar. Damat ve Gelinin Müslüman olduğu böylece anlaşılınca, imam nikahlarını kıyar.
  Önce gelinin adını, mesela Ahmet kızı Ayşe diye yazar. Sonra damadın adını, mesela Hasan oğlu Osman diye yazar.
  Sonra iki erkek şahidin adını, babalarının isimleriyle birlikte yazar.
  Sonra, uyuşulan mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazar.
  Sonra, istiğfar ile Euzü Besmele’den sonra, bu duayı okur:
  Elhamdülillahillezî zevvecel ervaha bil eşbah ve ehallennikaha ve harremessifah. Vessalatü vesselamü ala resûlina Muhammedinillezî beyyenel-harame vel-mubah ve ala Alihi ve Eshabi-hillezîne hüm ehlüssalahi velfelah.
  Euzü Besmele çekip, Nur suresinin otuzikinci ayetini okur, Sadakallahül’azîm der, sonra, Kale Resulullah, "En-nikahüsünnetîfemenragibe an sünnetîfeleyseminnî." Sadaka Resulullah. Bismillahi ve ala sünnet-i resulillah der.
  Sonra geline dönüp, Allahu Tealanın emri, Peygamber Efendimizin sünneti, amelde mezhebimizin imamı olan İmam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadı ve hazır olan Müslümanların şahitlikleriyle birlikte mesela 11 Reşat altın mehr-i müeccel ve 1 Reşat altın mehr-i muaccelle, Hasan oğlu Osman'ı kocalığa kabul ettin mi? der. Gelin de, Evet, bildirilen mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel ile Hasan oğlu Osman'ı kocalığa kabul ettim der.
  Sonra damada dönüp, yine Bismillahi ve ala’dan başlayıp okur. Ahmet kızı Ayşe’yi, bildirilen mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel ile hanımlığa kabul ettin mi? der.
  Her ikisine üçer kere ayrı ayrı sorar ve Evet, kabul ettim diye cevap alınca, imam [Ben de nikahınızı kıydım] der. Sonra, şu duayı okur:
  "Allahümmec’al hazel akde meymûnen mubareken vec’al beyne hüma ülfeten ve mehabbeten ve karara ve la tec’al beyne hüma nefreten ve fitneten ve firara. Allahümme elif beynehüma kema ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kema ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem ve Hadîce tel kübra ve Aişete ümmil mü’minîne radıyallahü anhüma. Ve beyne Alîyyin radıyallahü anh ve Fatıma tezzehra radıyallahü anha. Allahümmea’ti le-hüma evladen salihan ve örmen tavîlen ve rızkan vasi’an. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrete a’yünin vec’alna lilmüttekîne imama. Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahıreti haseneten ve kına azabennar. Sübhane rabbike rabbil’ızzeti amma yesıfun ve selamün alel mürselîn velhamdülillahi rabbil’alemin. El-fatiha."