Hadis ve sünnet nedir?hakkında kısa bilgi verelim

Konusu 'Peygamber Efendimizin sünnetleri' forumundadır ve saadet tarafından 17 Eylül 2018 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Hadis ve sünnet nedir? hakkında kısa bilgi verelim

  Hadis ve sünnet

  Hz. peygamber’in (s.a.v.) nasıl davranmamız gerektiği konusundaki bilgileri, kendi sözleriyle açıklamasına kavlî sünnet denir. Onun davranışlarının arkadaşları tarafından anlatılmasına ise fiilî sünnet denir. Hz. Peygamber’in, sahabelerin yaptığı olumlu davranışları onaylamasına ise takrirî sünnet denir. Hz. peygamber (s.a.v.) hayattayken bazı sahabiler; onun sözlerini ve uygulamalarını özenle
  takip etmişler, ezberlemişler ve aktarmışlardır.
  Savaşlarda sahabilerin şehit olması, hadis uydurma problemlerinin başlaması; hadislerin toplanılmasını ve kaydedilmesini gerektirmiştir.
  Hadislerin toplanmasına hicri ikinci asırda başlanmıştır. Toplanılan hadisler ise konularına göre sınıflandırılmış ve hadis kaynakları oluşturulmaya başlanmıştır. Üçüncü asırda hadis kitapları çoğalmış ve bunlardan bazıları ön plana çıkmıştır. Günümüze kadar ulaşan bu eserlerden en bilinen altı tanesine Kütüb-i sitte (altı kitap) denir. Bu kitapları oluşturan hadis bilginleri, kendilerinden önce toplanan hadislerden sahih (güvenilir) olarak seçtiklerini kitaplarına almışlardır.
  Kütüb-i sitte, günümüzde de hâlâ en bilinen hadis kaynağıdır. Bu kitaplarıderleyen kişiler; Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebu Dâvûd, Nesâi ve İbn Mâce’dir.
  Kütüb-i sitte dışında bilinen başka hadis kitapları da vardır. Bunlar; İmam Malik’in “Muvatta”, Ahmed b. Hanbel’in “Müsned”, Dârimî’nin “Sünen” adlı eserleridir. Kütüb-i sitte ve bu üç kitapla birlikte oluşan dokuz kitaba Kütüb-i tis’a denir.