Soru Hadis ve sünnet kavramları arasındaki İlişki nedir?

Konusu 'İslami sözlük' forumundadır ve saadet tarafından 6 Aralık 2018 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Hadis ve sünnet kavramları arasındaki İlişki nedir?

  “Sünnet ve sîret”, bize Hz. Peygamber (s.a.v.)’den doğrudan bahseden iki ilim dalının adıdır. Sünnet kelimesinin sözlükte pek çok mânâya geldiği görülür. İbn Manzur (ö. 711/1311), bunları şahitleriyle birliktezikrederek uzun bir listesini verir.

  Öne çıkan ve daha sonra bir terim haline gelmesinde temel mânâ özelliğini taşıyan anlam: “İyi olsun kötü olsun takip edilen yol, gidişat, metod, model” anlamıdır.

  Hadis, kelimesi ise, sözlükte, “yeni, orjinal, haber, söz ve sözlü ifade” gibi mânâlara gelmektedir.
  Sünnet ile hadis tabirleri arasında oldukça yakın bir ilişki söz konusu olması hasebiyle İslâmî terminolojide, -teknik ayrıntılarında mânâ bakımından farklılıklar gösterse de- hadis ve sünnet terimleri birbiriyle eş anlamda Hz. Peygamber’in sözleri fiilleri ve takrirleri için kullanılmıştır.5 Biz de bu makalemizde her iki terimi eşanlamı itibariyle beraber kullanacağız.

  Sîre(t) -çoğulu “siyer” şeklinde gelir- kelimesi, sözlükte “insanın gidişatı, tuttuğu yol, hâl ve tavır, sıfat, hulk ve adet”6 mânâsına gelmektedir. Siyer-i Nebî ise, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in doğumundan vefatına kadar bütün hayatını anlatan bir ilim dalıdır.

  Hz. Peygamber (s.a.v.) yüce kitabımızı tebliğ etmiş, nasıl yaşanacağını bizzat sîretiyle ve sünnetiyle göstermiştir.
  Din (İslâm) denilince, Kur’an ve onun tefsiri demek olan sünnet; sünnetin sahibi Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sîreti anlaşılır. Sünnet ve sîret, bize Hz. Peygamber (s.a.v.)’den doğrudan bahseden iki ilim dalının adıdır.