Soru Haçlı Seferleri Neden ve Sonuçları Madde Madde Kısa Genel Bilgi

Konusu 'Eğitim Konuları' forumundadır ve saadet tarafından 23 Kasım 2018 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Haçlı seferleri neden ve sonuçları Madde Madde Kısa Genel Bilgi.

  Haçlı Seferleri Neden ve Sonuçları Madde Madde Kısa Genel Bilgi

  HAÇLI SEFERLERİ

  Hristiyan dünyasının birleşerek Orta Çağ'da Kudüs ve çevresini alma bahanesiyle Türk İslam dünyası üzerine yapmış olduğu saldınlara "Haçlı Seferleri" denir. Seferlere katılanların savaşa giderken elbiselerinin ön kısmında, seferden dönerlerken ise sırtlarında bir haç işareti bulunmasından dolayı bu seferlere "Haçlı Seferleri" adı verildi.

  Haçlı Seferleri XI. yüzyıl sonlarından XIII. yüzyıl sonlarına kadar sürdü (1096-1270). Haçlı Seferleri'ne karşı başta Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyübi Devleti olmak üzere Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri mücadele ettiler. Bu seferlerin dini, siyasi ve ekonomik sebepleri vardı.


  HAÇLI SEFERLERİ’NİN SEBEPLERİ DİNİ


  -Hristiyanların, Müslümanların elinde bulunan Kudüs ve diğer kutsal yerleri (Antakya ve Urfa vb.) almak istemeleri

  - Fransa'da ortaya çıkan Kluni tarikatının Müslümanlarla savaşılması yönünde yaptığı çalışmalar ve Katolik kilisesinin Ortodoks kilisesini hâkimiyet altına almak istemesi

  - Katolik kilisesinin halkı seferlere teşvik etmesi


  I. Haçlı Seferi (1096-1099): Papa II. Urban ile gezginci bir keşiş olan Pierre L'Ermite'nin (Piyer Lermit) kışkırtmalarıyla toplanan ve yaklaşık 100.000 civarında olan bu düzensiz birlikler İstanbul önlerine kadar geldi. Bizans İmparatoru Aleksi Komnenos (Aleksi Komnen) bu orduyu hemen Anadolu'ya geçirdi. Ancak Haçlılar İznik civarında I. Kiliç Arslan tarafından büyük bir yenilgiye uğratıldı. Pierre L'Ermite canini güçlükle kurtarabildi. Bu yenilgiden sonra Alman, İngiliz, Norman, Fransız ve Belçika askerlerinden oluşan ve başlarında Fransız asillerinden Godefroi De Bouillon'ın (Godfray dö Buyan) bulunduğu 600.000 kişilik düzenli bir ordu 1096 yılında İznik önlerine kadar geldi.

  1. Kiliç Arslan bu ordu karşısında tutunamadı ve İznik'i terk ederek devletin merkezini Konya'ya taşıdı. Bundan sonra I. Kiliç Arslan, Danişment hükümdarı Danişment Gazi ile birleşerek Haçlıları yıpratmaya yönelik saldırılar düzenledi ve Haçlılara çok ağır kayıplar verdirdi. Haçlılar Anadolu'dan Kudüs'e vardıklarinda sayıları 50.000-100.000 kadar kalmıştı. Haçlılar, yetmiş günlük bir kuşatma sonrasında Kudüs'ü Fâtimîlerin elinden aldılar (Görsel 1.18). Şehirdeki Müslüman ve Yahudilerin çoğunu kılıçtan geçirdiler. Kudüs'te bir Latin krallığı kurdular. Anadolu'dan Kudüs'e ulaşamayan Haçlıların bir kısmı ise Antakya ve Urfa'yı ele geçirerek buralarda kontluklar kurdular.

  II. Haçlı Seferi (1147-1149): Urfa ve Antakya'da kontluk kuran Haçlılarla Türkler arasında savaşlar devam etti. Musul Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi 1144 yılında Haçlılardan önce Urfa'yı, daha sonra da Halep ve Şam'ı geri aldı. Bu gelişmeler üzerine Kudüs Kralı, Avrupa'dan yardım istedi. Fransa Kralı VII. Lui (Lui) ile Alman Kralı III. Konrad (Kanrıd) liderliğinde yeni bir Haçlı ordusu hazırlandı. Orduları ile Anadolu'ya gelen III. Konrad; Anadolu'da, Konya civarında yapılan savaşta, Türkiye Selçuklu Hükümdarı I. Mesut tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. VII. Lui ise Antalya üzerinden Suriye'ye gitmek istedi ancak Toroslarda büyük kayıplar verdi. İki kral güçlükle Kudüs'e varabildiler. 1140'ta Şam'ı kuşatmak istedilerse de başarılı olamayıp ülkelerine geri dönmek zorunda kaldılar. II. Haçlı Seferi'nin en önemli özelliği bu sefere ilk kez kral ve imparatorların katılması oldu.


  III. Haçlı Seferi (1189-1192): Mısır'da kurulmuş olan Eyyübi Devleti Hükümdarı Selahaddin Eyyubi, 1187 yılında Haçlılarla yaptığı Hittin Savaşı'nı kazanarak Kudüs'ü ele geçirdi. Bu olay üzerine III. Haçlı Seferi başladı.

  Fransa Krali Philippe Auguste (Filip Ogüst), İngiltere Kralı I. Richard (Arslan Yürekli Rişard) ve Alman İmparatoru I. Friedrich (Frederik Barbaros), III. Haçlı Seferi'ne katıldılar. Alman İmparatoru Frederik Barbaros, Türkiye Selçuklu Hükümdarı II. Kiliç Arslan karşısında ağır kayıplar verdi. Silifke Çayı'nı geçerken boğuldu. Deniz yoluyla Suriye'ye gelen Philippe Auguste ve I. Richard, Suriye'de Akka Kalesi'ni ele geçirdilerse de Kudüs kuşatmasında başarılı olamayarak ülkelerine geri döndüler.


  IV. Haçlı Seferi (1202-1204): Kudüs'ün alınamaması üzerine Papa'nın kışkırtmalarıyla yeni bir ordu kuruldu. Haçlılar deniz yoluyla Suriye'ye geçmek için Venedik'te toplandılar. Bu sırada Bizans'ta taht kavgalar sonucunda tahtan indirilen İmparator Aleksios, Haçlı ordusundan yardım istedi. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Haçlılar Istanbul'u yağmalayarak bir Latin Imparatorluğu kurdular.

  XI-XIII. yüzyıl boyunca sekiz Haçlı Seferi gerçekleşti. İlk dört Haçlı seferinde Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri başarı ile mücadele ettiler. Son dört Haçlı seferi ise Anadolu üzerinden yapılmayip değişik yollar üzerinden yapıldı. Ancak Haçlılar bu seferlerden bir netice elde edemediler

  HAÇLI SEFERLERİ'NİN SONUÇLARI

  Yaklaşık iki asır süren Haçlı Seferleri siyasi, dinî, ekonomik, bilimsel ve kültürel açıdan önemli sonuçlar doğurdu. Haçlı Seferleri'nin genel sonuçları şunlardır:


  SİYASI

  - Haçlı Seferleri'nde birçok soylunun ölmesi veya geriye dönebilenlerin parasızlık sebebiyle mallarını satması Avrupa'da derebeylik sisteminin zayıflamasına, merkezi krallıkların güçlenmesine neden oldu.

  -Türkiye Selçuklularinin, Haçlılarla savaşmasını fırsat bilen Bizans, Batı Anadolu topraklarını ele geçirdi.

  -Türklerin, Islam dünyasındaki saygınlığı arttı ancak batıya ilerleyişleri bir süre durdu.

  DİNE

  -Katolik kilisesi ile Ortodoks kilisesi arasındaki ayrılıklar daha da arttı.

  -Kudüs'ün Müslümanlar tarafından geri alınması, seferlerde birçok insanın ölmesi papalara ve din adamlarına olan güveni sarsti.

  EKONOMİK

  - Doğu-Batı ticareti büyük ölçüde gelişti. Batı Akdeniz ve limanları (Venedik, Cenova, Marsilya gibi) önem kazandı.

  - Doğu-Batı ticaretinin gelişmesine bağlı olarak Avrupa'da bazı tüccarlar ekonomik yönden güçlendi.

  -Seferlere gerekli parasal desteğin sağlanması için kralların Venedikli bankerlerden borç para almaları bankacılık sisteminin gelişmesine ortam hazırladı.

  - Avrupalılar doğudaki bazı bitki, baharat, porselen ve cam eşyayı, ipek ve pamuklu kumaşları, halıları ülkelerine götürdüler.

  -Seferler neticesinde Anadolu, Suriye ve diğer bölgeler tahrip oldu, tarımsal üretim azaldı, ticari hayat durgunlaştı.

  BİLİMSEL VE KÜLTÜREL
  - Avrupalılar Müslümanlardan pusula, barut, kâğıt ve matbaanın kullanımını öğrendiler.

  -Avrupalılar İslam kültür ve medeniyetini yakından tanıma fırsatı buldular. Bazı İslam âlimlerine ait eserleri Latinceye çevirdiler. Bu durum Avrupa'da bilim hayatının büyük ölçüde gelişmesine ortam hazırladı