Haccın Farziyetindeki Şer'i Hikmetler

Konusu 'Hacca gitmek' forumundadır ve Lasey tarafından 15 Temmuz 2016 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin

  Haccın Farziyetindeki Şer'i Hikmetler

  Bilindiği üzere hac, İslamın beş önemli esasından biridir. "İslam dini beş esas üzerine kurulmuştur," hadis-i şerifi bunu bildirmektedir.
  Hac, şartlarını kendinde toplayan her müslüman için çok kutsal bir farzdır. Namaz ile oruç birer bedeni ibadettir. Zekat mali bir ibadettir. Hac ise hem bedeni, hem de mali bir ibadettir. Bu farz, hem bedende olan sıhhat ve selametin, hem de mal varlığının bir şükür görevi demektir.
  Haccın yapılmasındaki değişik usul ve adap, insanın ezeli ve ebedi olan mabuduna yapacağı tazimatın, göstereceği kulluk tarzının, arzedeceği ihtiyacın en mükemmel şeklini kapsar.

  İlim ve hikmet sahibi olan yaratıcımızın kutsal bir mabedini ziyaret ederek Yüce varlığına temiz kalble ve samimi duygularla yalvarıp yakarmak ve hürmette bulunmak, bir kul için ruha ferahlık veren yüksek bir mana taşır.
  Bundan başka bütün müslümanların kıblesi olan ve İbrahim aleyhisselam gibi büyük bir peygamberin makamını içinde bulunduran yüce bir mabedde yapılacak ibadet ve duaların sevap ve mükafatına nihayet yoktur.
  Resûlüllah Efendimizin içinde doğup büyüdüğü, İslam güneşinin ilk doğmaya başladığı, İslamiyetin binlerce kutsal anılarını içinde saklamış bulunduğu mübarek bir beldeyi ziyaretteki feyiz ve bereket de her türlü düşüncenin üstündedir.

  İslam aleminin doğusundan ve batısından temiz bir heyecanla akın edip gelen binlerce dindaşın böyle kutsal bir yerde toplanmaları, aralarındaki din birliğini ve din kardeşliğini, din sevgisini canlandırmaları ve birbirlerinin durumlarını öğrenerek fikir alış-verişinde bulunmaları ne kadar büyük değer taşıyan bir harekettir.
  Yolculuğun sağlık ve fikir yönünden sosyal faydalarını kabul eden yabancı milletler, dince mecbur olmadıkları halde, birçok zorluklara katlanarak dünyanın en uzak yerlerini gezip dolaşıyorlar. İslamiyet ise, en yararlı bir yolculuğa bir kutsal ruh ve mecburiyet vermiş, müslümanları böyle bir yolculuğun sonsuz maddi ve manevi bereketlerinden faydalanmıştır.

  Farz olan hac görevini bir anlayış içerisinde yerine getirecek müslümanların bundan ne kadar faydalanacakları pek aşikardır. Hele bu farzı yerine getirme mutluluğuna kavuşan anlayışlı bir müslümanın bu sayede birçok bilgiler kazanarak aydınlanacağı ve sonra dönüp kendi çevresini birçok yönden uyararak aydınlatacağı da şüphesizdir.

  Sonuç olarak denir ki, haccın farz oluşundaki hikmet ve yararlar pek büyüktür. İslamın yayılmasına ve yükselmesine yöneliktir. Zaten İslam dininin emir ve tavsiye ettiği hangi ibadet vardır ki, o müslümanların maddi ve manevi alanlardaki yükselmesini ve bereketini sağlamasın? Yeter ki müslümanlar kendi kutsal dinlerinin bu emir ve öğütlerini gereği üzere değerlendirerek yerine getirmeye çalışmış olsunlar.
  Ne mutlu mal varlığına ve beden sağlığına sahip olup da bu ve buna benzer din görevlerini yerine getirip başaranlara!..