Haccı bozan şeyler nelerdir?

Konusu 'Hacca gitmek' forumundadır ve Abdullah tarafından 18 Temmuz 2012 başlatılmıştır.

 1. Abdullah

  Abdullah Süper Moderatör Süper Moderatör Admin Kayıtlı Üye

  Haccı bozan şeyler nelerdir?
  Hac farzını bozan işler

  Belirlenen zaman içinde Arafat'ta vakfe yapmamak, bütün mezheplere göre haccı bozar. Çünkü Arafat'ta vakfe yapmak, haccın rükünlerinden biridir. Haccın rükünlerinden birinin terkedilmesi ise haccı bozar.Cinsel ilişkide bulunmakla da hac bozulur. Ancak cinsel ilişki sebebiyle haccın bozulması için şu şartların gerçekleşmesi gerekir:
  1. Cinsel ilişkide bulunan kişinin, bilerek, kasıtlı olarak ve kendi arzusuy*la yapması halinde haccı bozulur. Unutarak, bilmeyerek veya zorlanarak iliş*kide bulunanın haccı bozulmaz.
  2. Cinsel ilişki, birinci tahallülden önce yapılırsa hac bozulur. Bilindiği gi*bi ihramdan çıkışın sebepleri üç tanedir:
  a) Akabe cemresine taş atmak.
  b) Tıraş olmak veya saçları kısaltmak.
  c) Ziyaret tavafını yapmak.
  Bu üç şeyden herhangi ikisini yapan kişi, birinci tahallülü gerçekleştirmiş, yani ihramdan çıkışın birinci aşamasını geride bırakmış olur.
  Buna göre Akabe cemresini taşlayıp tıraş olan bir kişi cinsel ilişkide bulu*nursa, bir koyun veya keçi kesmesi gerekse bile haccı bozulmaz. Aynı şekil*de ziyaret tavafını yapıp tıraş olan veya tıraş olup Akabe cemresini taşlayan bir kişi de birinci tahallülü gerçekleştirmiş olur. Çünkü bu üç şey arasında sı*raya uyma mecburiyeti yoktur. Ama sıraya uyulması daha faziletlidir. Bunagöre önce Akabe cemresi taşlanmalı, sonra tıraş olmalı, en sonunda da ziya*ret tavafı yapılmalıdır.Unutulmamalıdır ki, ikinci tahallülden önce cinsel ilişkiye girmekle her ne kadar hac bozulmasa da bunu yapmak haramdır. Cinsel ilişkide bulunmak ha*ram olduğu gibi bu ilişkinin ön hareketleri olan şehvetle öpme ve sarılma da haramdır. Bu gibi davranışlarda bulunanların fidye vermeleri gerekir. Çünkü haramlığın sebebi, şehevî yararlanmadır. Bu da bakmak ve temasta bulun*makla elde edilir.
  Bu haldeyken mastürbasyon yapmak da (elle boşalmak) haramdır. An*cak bunu yaparken meni akmazsa fidye vermek gerekmez.Haccı bozulan kişinin bu ibadeti yarıda bırakmayıp sonuna kadar sürdür*mesi gerekir. Bu durumda da ihramlının sakınması gereken şeylerden sakı-nılmalıdır. Haccı bozulduktan sonra ibadetini devam ettirirken fidye vermeyi gerektiren bir davranışta bulunursa yine fidye vermesi gerekir.Cinsel ilişki sebebiyle bozulan haccın -bu nafile bir hac olsa bile- acilen ertesi sene kaza edilmesi, ayrıca haccı bozan cinsel ilişkiden dolayı kefaret verilmesi gerekir. Bu kefaret kurban edilebilme şartlarını taşıyan bir devenin kesilmesidir. Deve alamayanın kurban edilmeye elverişli bir sığır kesmesi icap eder. Bunu da alamayanın, kurban edilmeye elverişli yedi tane davar kesmesi lâzımdır. Bunları da alamayan kişi, Mekke piyasasına göre bunların değeri kadar gıda maddesini Harem'deki fakirlerden üç veya daha fazla kişi*ye dağıtır. Gıda maddesi verirken de fitir sadakası olarak verilmesi caiz olan gıda maddeleri verilmelidir. Gıda maddesi veremeyen kişi, her 1 müd (832 gr.) gıda maddesine karşılık olarak kefaret niyetiyle bir gün oruç tutar.Bu anlatılanlar, cinsel ilişki sebebiyle haccı bozulan erkekleri ilgilendiren hükümlerdir. Kadınlara gelince, ihramlıyken cinsel ilişkide bulunmaları sebe*biyle hacları her ne kadar bozulsa da kefaret vermeleri gerekmez. Haram ol*duğunu bilerek ihramlıyken kasten ve kendi arzusuyla cinsel ilişkide bulunan kadın günahkâr olur.
  Hanefî mezhebine göre cinsel ilişkiye giren iki tarafın da birer kurban kes*meleri gerekir. Aynı yerde birden fazla cinsel ilişkide bulunulursa sadece bir davar kesmek yeterli olur. Ama ayrı ayrı yerlerde cinsel ilişkide bulunulursa, her bir ilişki için bir davar kesmek icap eder. (Cezîrî, Mezâhib, 1/673.)

  Sorularla İslamiyet