Hacca Giderken Yapılan Dua

Konusu 'Hacca gitmek' forumundadır ve Beyza tarafından 11 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör


  Hacca giderken okunan dua

  (Eşhedü enla ilahe illallah, ve eşhedü enne muhammeden abdühu ve rasulüh.) diye, senin yolunda iken, abdestli iken, zikrindeyken, şükründeyken, cami yolundayken, hac yolundayken, umre yolundayken can vermeyi nasib eyle ya Rabbi!..

  Euzü billahi mineş şeytanir racim...

  Bismillahir rahmanir rahim. (İnne evvele beytin vudıa linnasi lellezi bibekkete mübareken ve hüden lil alemin. Fihi ayatün beyyinatün makamı ibrahim, vemen dehalehu kane amina, ve lillahi alen nasi hıccül beyti menistetaa ileyhi sebila, ve men kefere feinnallahe ganiyyün anil alemin.) Sadakallahul azim.

  Ve kale nebiyyüna sallahu aleyhi ve sellem:

  Allaaahu ekber, allaaahu ekber... Laaa ilaaahe ilallaaahu vallaaahu ekber... Allaaahu ekber, ve lillaaahil hamd. (3 kez)

  Allaaahümme salli alaaa seyyidinaaa, muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve ala... Aaalihiii ve sahbihiii ve sellim. (3 kez)

  (Elhaccül mebruru leyse lehu cezaün illel cenneh.) Sadaka rasulüllah, fi ma kal ev kema kal.

  Ya Rabbel alemin... Ya Erhamer Rahimin.
  Senin Peygamberin: "adabına riayet ederek yapılmış bir haccın mukabili cennetten gayri bir şey değildir; mükafatı cennettir." buyurdu; bizi cenneti kazananlardan eyle ya Rabbi!..

  Haccını makbul, mebrur bir hac olarak yapıp, gidip gelenlerden eyle ya Rabbi!..

  Ya Rabbel alemin! Bize bu uzun yolları kısa eyle... Bize yardım eyle... Bize tevfikini refik eyle... Senin yolunda olmamızın şuurunda eyle... Bizi gafillerden, cahillerden eyleme ya Rabbi!..

  Senin zikrinle bizleri meşgul eyle... Senin rızana uygun vakit geçirmeyi nasib eyle... Sevaplı ameller işlemeyi nasib eyle... Birbirlerimizle iyi geçinmeyi nasib eyle... Nefsi ve şeytanı aramıza sokma ya Rabbi!..

  Ya Rabbel alemin! Şu uzak mesafeleri aşıp, Peygamber Hazretleri'nin mübarek Ravza-i Mutahhara'sını ziyaret eylemeyi nasib eyle ya Rabbi!..

  Peygamber SAS Efendimiz'in sevgisine iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle ya Rabbi!...

  Oralardan "Lebbeyk, allahümme lebbeyk!" diye diye, ihramlara bürüne bürüne, Dağları vadileri aşarak Mekke-i Mükerreme'ye sıhhatle, afiyetle ulaştır ya Rabbi!..

  Beyt-i Şerif'ini hürmetle ziyaret etmeyi nasib eyle ya Rabbi!.. Usulüne uygun tavaf etmeyi nasib eyle ya Rabbi!.. En güzel dualarla dua etmeyi nasib eyle ya Rabbi!..

  Arafat'ta baş açık, boynu bükük sana kaldırdığımız ellerimizi, yaptığımız duaları reddetme ya Rabbi!.. Kestiğimiz kurbanlarımızı kabul eyle ya Rabbi!..

  Hanelerimize sıhhat ü afiyetle dönmeyi nasib eyle ya Rabbi!.. Günahlarımızdan sıyrılmış, pak olarak dönmeyi nasib eyle ya Rabbi!.. Ödemesinden aciz olduğumuz kul haklarını da ödettir ya Rabbi!..

  Gitmiş olan kardeşlerimize, tekrar tekrar gitmelerini nasib eyle ya Rabbi!.. Gitmemiş olanlara da şartlarını ihsan eyle ya Rabbi!.. Maddeten ve manen zengin eyle ya Rabbi!..

  Hac vazifesini seve seve yapmayı nasib eyle ya Rabbi!.. Nice nice seneler, tekrar tekrar haclar, umreler ihsan eyle ya rabbi!.. Rasul-i Edibi'ini ziyaretler nasib eyle ya Rabbi!..

  Kabirden kalktığımızda bizi Peygamberimiz'in Livaül Hamd'i altında haşreyle ya Rabbi!.. Peygamberlerle, sıddiklarla, şehidlerle, salihlerle beraber eyle ya Rabbi!..

  Rasulüllah'ın yanına varırken yoldan çevrilenlerden etme ya Rabbi!.. Mahşer gününün sıkıntılarından cümlemizi mahfuz eyle ya Rabbi!.. Arş-ı A'la'nın gölgesinde, nurdan minberlerde gölgelenen, istirahat eden bahtiyarlardan eyle ya Rabbi!..

  (Selamün kavlen min rabbir rahim.) ayetinin sırrına mazhar eyle ya Rabbi!.. O esrarı müşahede ettir ya Rabbi!.. O devlete nail eyle ya Rabbi!..

  Bihürmeti Esmaikel Hüsna... Ve bihürmeti Habibikel Mücteba... Ve bihürmeti ibadikes salihin... Ve bihürmetil Kur'anil Kerim... Ve bihürmeti zikrikel celilül cemil... Ve bihürmeti esrar-ı Suretil Fatihate meahes salevat!..

  Allaaahu ekber, allaaahu ekber... Laaa ilaaahe ilallaaahu vallaaahu ekber... Allaaahu ekber, ve lillaaahil hamd. (3 kez)

  Allaaahümme salli alaaa seyyidinaaa, muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve ala... Aaalihiii ve sahbihiii ve sellim. (2 kez)
  Allaaahümme salli alaaa seyyidinaaa, muhammedinillezi cae bilhakkıl mübin, ve erseltehu rahmeten lil alemin.