Soru Hac ne zaman farz kılındı

Konusu 'Hacca gitmek' forumundadır ve Adile tarafından 24 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  İslamın 5 şartından biri olan hac, Hicretin dokuzuncu senesinde farz kılındı.(Tecrid Tercemesi, 6:11-12.)

  "Muhakkak ki, insanların ibâdeti için kurulan ilk mabed, Mekke'deki o çok mübarek ve insanların kıblesi olup alemlere doğru yol gösteren Kabe'dir.

  "Onda, Allah katındaki şeref ve hürmetini gösteren apaçık deliller ve de İbrahim'in makamı vardır. Ona giren her türlü tecâvüzden emin olur. Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe'yi tavaf etmesi ise, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Her kim bu hakkı tanımaz ve haccı inkâr ederse, doğrusu Allah bütün alemlerden müstağnîdir, kimsenin ibâdetine ihtiyacı yoktur" (Al-i imran Sûresi, 96-97.)melindeki ayet-i kerimeler Hicretin dokuzuncu yılında nazil olunca, Hz. Resûlullah bir hutbe irad ederek Müslümanlara bu mükellefiyetlerini şöyle bildirdi:
  "Ey insanlar, hac üzerinize farz kılındı. O halde haccediniz."(Müsned, 1:255; Müslim, 2:975.)

  Efendimiz Hz. Muhammed (Aleyhi salatu vesselam)' bu tebliği üzerine Sahabiler, "Ya Reslallah, her yıl mı?" diye sordular.

  Efendimiz Hz. Muhammed (Aleyhi salatu vesselam)', cevap vermeyerek sustu.

  Aynı sualin Sahabiler tarafından üçüncü defa tekrarlanmasından sonra Efendimiz Hz. Muhammed (Aleyhi salatu vesselam)' , "Hayır! Her yıl değil.

  "Şayet 'Evet' demiş olsaydım, muhakkak ki her sene haccetmek üzerinize farz olurdu. Ve siz buna güç yetiremezdiniz."(Müsned, 2:113; Müslim, 2:975.)

  Efendimiz Hz. Muhammed (Aleyhi salatu vesselam), Ashabı Kiramın aynı şeyi tekrar tekrar sormasından dolayı da şu dersi verdi:
  "Ben bir şey teklif etmeyerek sizi kendi halinize bıraktıkça, siz de beni kendi halime bırakınız. Muhakkak ki, sizden evvelki milletler ancak çok sual sormaları ve peygamberlerine karşı muhalefetleri yüzünden helâk olmuşlardır.

  "Binaenaleyh, ben size bir şey emrettiğimde, siz bundan gücünüzün yettiği kadar yapınız. Bir şeyden de sizi nehyettiğimde, artık onu terk ediniz."(Müslim, 4:102.)


  Efendimiz Hz. Muhammed (Aleyhi salatu vesselam) bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:
  "İslam beş şey üzerine bina edildi: Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, haccetmek, Ramazan orucunu tutmak."(Buharî, 1:11; Müslim, 1:45; Tirmizî, 5:5.)

  Hacc farz kılınınca Peygamber Efendimiz hac yapmak istedi. Fakat sonra, "Beytullahta müşrikler de bulunacaklar ve onu çıplak tavaf edecekler. Bu hal ortadan kalkmadıkça, ben haccetmek istemem" (İbn-i Kesîr, Sîre, 2:332.) buyurarak şimdilik bu isteğini tehir etti.

  Gerçekten müşrikler, geceleyin Kâbe'yi kadın erkek karışık ve çıplak olarak tavaf ederlerdi. Üstelik bunu, Kâbe'ye hürmet sayarlardı.(İnsanü'l-Uyûn, 3:233.)