Güzel dua örnekleri

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 24 Ağustos 2012 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Güzel Bir Dua

  Her şeyden evvel, rahmeti sonsuz yüce Mevlâ'ya hamd ü senalarla yöneliyor, iki cihanın vesile-i saadeti Efendimiz'e, O'nun pak ailesine ve güzîde ashabına salât ü selam ediyor ve Rabbimize bir kez daha el açıp yalvarıyoruz:

  Ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametiyle kuşatan ve ey sürçüp düşenleri bağışlayarak tökezleyenlere yeniden doğrulma fırsatları veren yüce Yaratıcı! Kendisinden yardım talep edilebilecek yegâne zat Sensin ve ancak Sana tevekkül edilir. Sen, Sana yönelip dua edenlerin sesini mutlaka işitir, çağrılarına icabet edersin; kapına sığınıp bir nidada bulunanlara da elbette karşılık verirsin.

  Rabbimiz, Senden bütün varlığı kuşatan rahmet havuzuna bizi de almanı dileniyoruz; işte kalblerimiz de bu duygularla Senin ulu dergahına yönelmiş bir vaziyette. Bize merhametinle muamele et., sürçmelerimizi bağışla., bütün günahlarımızı ve kusurlarımı yarlığa., ömrümüzün geri kalan kısmında da bize sıhhat, afiyet ver ve bizleri dupduru ve katışıksız salih ameller işlemeye muvaffak eyle!

  Dualarımızı kabul buyur ve isteklerimizi geri çevirme, ey kendisine el açılanların en cömerdi ve ey lütufta bulunanların en hayırlısı!
  Bizleri varlığa erdiren ve var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimize, O'nun ilmi adedince hamd ü sena, varlığın özü ve nüvesi, yaradılış ağacının meyvesi ve tevhid hakikatinin en gür sesi Efendimiz'e sonsuz salât ü selâm ediyor ve bir kere daha Yüce Yaratıcı'nın huzurunda ellerimizi açıyoruz:
  Ey Allahımız! Senin güzel isimlerini, ulvî sıfatlarını, kitaplarında indirdiğin ve peygamberlerine bildirdiğin kelimelerini şefaatçi yaparak günahlarımızı bağışlamanı, kalblerimizi tertemiz hale getirmeni, nefislerimizi temizlemeni ve bizleri, nimetlerinle donattığın nebîlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salih kullarınla beraber eylemeni dileniyoruz.
  Ey Rabbimiz! İşte ellerimiz, Sana kalkmış halde., işte kalblerimiz, Sana tevekkül duygusuyla dopdolu., boyunlarımız eğik ve kıldan ince., ve biz huzurunda kemerbeste-i ubudiyet içinde elpençe divan duruyoruz.
  Rabbimiz! Sen cezalandırdığın zaman mutlaka adaletinle muamele edersin; kaldı ki Sen yaptıklarından dolayı muaheze edilemeyen yegâne Zât'sın. Affına gelince, o hiç şüphesiz Senin fazi ve keremindendir, ona karşı hamd u sena da ancak Sana edilir.
  Ey her varlığa lütuf deryasından nimetler yağdıran ve ikramı her ikram sahibinden sonsuz derece üstün olan, ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametle kuşatan! Her an bizimle ol ve bizi hiç bir zaman yalnız bırakma; cömertlik ve merhametinle gönüllerimizi doyur, ikram ve rahmet yağmurlarından bizleri mahrum kılma.
  Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!.

  Bizleri varlığa erdirip var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimize hamd ve minnet, Kainatın İftihar Tablosu Efendiler Efendisi'ne salât ü selam ediyor ve bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp dileniyoruz:
  Ey Rabbimiz! Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır., lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle., kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur., gözlerimizi bakmaması gereken şeylere bakıp da hiyanet etmekten koru., yüzlerimizi nurunun ziyasıyla aydınlat ve amellerimizi ıslah buyur., niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle.
  Ey bizatihi var olup başkasına muhtaç olmayan ve her şeyin varlık ve bekası kendisine muhtaç bulunan Hayy u Kayyûm! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle., göz açıp kapayıncaya kadar hatta ondan da kısa bir süre için bizi nefsimizle başbaşa bırakma., bizi ve dünyanın dört bir yanındaki kadın-erkek kardeşlerimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı başımıza gelebilecek her türlü kötü durumdan himaye buyur!

  Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd ü seni, O'nun en büyük elçisi olan Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm)'a, âline ve ashabına da salât ü selam olsun.
  Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..