Dua Günlük hayatta okunacak kısa dualar

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve saadet tarafından 8 Şubat 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Her Gün okunacak dualar ve faziletleri

  El-Vâsi (c.c.) esmasının anlamı : Nimeti bol olan, mutlak ve hakiki vasi. İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş ve sonsuz olan. Sonsuz genişlik ve tahammül sahibi;nimeti bol olan. İlim ve ihsanı her şeyi içine alan demektir.
  El-Vâsi الواسع Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan.


  El-Vâsi Fazileti ve faydaları:

  Sağlıklı bir ömür için El- Vasi
  Her gün 18769 defa ” Ya Vâsi celle celâlühû ” zikrine devam eden ummadığı nimetlere kavuşur. Her duası makbul olur.
  Her gün ” Ya Vâsi celle celâlühû ” ism-i şerifini okumaya devam edenin rızkı bol olur ve zenginleşir.
  Her 5 vakit namazdan sonra 11 defa Fatiha süresini arkasından da 137 defa ” Ya Vâsi celle celâlühû ” ism-i şerifini okumaya devam edenlerin rızkı artar, ahlakı güzelleşir, hiçbir zaman sıkıntıya düşmez. Cenab-ı Allah'ın izniyle


  ” SübhânAllâhi ve bi-hamdihî lâ kuvvete illâ billâhi mâ-şâ-Allâhü kâne ve mâ lem-yeşe’ lem yekun, a’lemü enne’llâhe alâkülli şey’in Kadîr ve enne’llâhe kad ehâta bi-külli şey’in ilmen.”

  Bu tesbihi sabah akşam okumaya devam eden, melekler tarafından muhafaza edilir.

  Günlük hayatta okunacak kısa dualar
  Hz. Muhammed Mustaf (s.a.v) Hadis-i şeriflerde bildirilen dualardan bazıları şunlardır:
  Namazdan sonra, dua ederken “Allahümme ecirni minennar ve edhılnil Cennete” demezse melekler, “Yazık şuna, Cehennemden korunmasını istemekten aciz kaldı,” Cennet de, “Yazık şuna Cenneti istemekten aciz oldu” der. ( Taberani)

  Sabah akşam 7 kere “Allahümme ecirni minennar” diyen Cehennemden kurtulur. ( Ebu Davud) Bu duayı yukarıdaki ile birlikte sabah akşam yedişer kere okumalı.

  Sabah akşam, 3 kere, “Bismillahillezi la yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve la fissemai ve hüvessemi’ul alim” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur. (İbni Mace)

  Sabah 3 kere, “Eûzü billahis-semi’il alimi mineşşeytanirracim” diyerek Haşr sûresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur. (Tirmizi)

  Sabah namazından sonra 11 İhlas okuyana, Cennette bir köşk verilir.( Haraiti)

  Üç şey kendisinde bulunan kimse, Cennete dilediği kapıdan girecektir: Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra 11 kere İhlas şerifi okuyan, katilini affederek ölen. ( Berika)

  Sabah namazından sonra on defa, "La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir" okuyan, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez. ( Nesai ) "Günah zarar vermez" demek, günah işlemez veya işlediği günaha tevbe eder, o günah ona zarar vermemiş olur demektir.

  Yukarıdaki gecen tesbihi Akşam namazından sonra okuyan, sabaha kadar şeytandan korunur. On sevaba kavuşur, on günahı affolur ve on köle azat etmiş gibi sevap verilir. (Tirmizi)

  Her gün sabah namazından sonra üç defa “Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi” diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur. (İ. Ahmed)

  Sübhanallahi ve bi-hamdihi sübhanallahil-azim) tesbihini, sabah akşam yüz kere okuyanın günahları affolur, dertlerden kurtulur ve bir daha günah işlemekten muhafaza olunur. (İslam Ahlakı)

  (Şirkten korunmak için “Allahümme inni eûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfiruke li-ma la a’lemü inneke ente allamülguyûb” okuyun!) [İ. Ahmed]

  (Sabah akşam 7 defa, “Hasbiyallahü la ilahe illa hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim” okuyanın, dünya ve ahiret işine Allahü teala kafi gelir.) [Beyheki]

  (“Allahümme ma esbaha bi min ni’metin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke la şerike leke, felekel hamdü ve lekeş-şükr” duasını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifa etmiş olur.) [M. Rabbani 3/17] (Akşam esbaha yerine emsa denir.)

  Bir kimse, sabah akşam yüz defa “Sübhanallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece, hiç kimse onun kadar sevab kazanamaz.(Deylemi)

  Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alellah, la havle ve la kuvvete illa billah” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.( Tirmizi)

  “La havle...” okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.) [Ebu Nuaym] [İmam-ı Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 kere “La havle vela kuvvete illa billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazheri)

  Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve Kıyamette şehitlerle beraber olur.(Taberani)

  Günde 25 kere “Allahümme barikli fil mevt ve fi ma ba’del-mevt” okuyan şehit olur. ( Redd-ül muhtar)

  Gece amenerrasulü’yü okuyana, o her şey için yeterlidir. Bu iki ayeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir. ( Şir’a)


  (Tebarekeyi okumadan yatma! Kabir azabını def eder. Her gece Tebareke okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur. ( Ey Oğul İlmihali)

  Mülk sûresi, okuyana affedilinceye kadar şefaat eder.( İ. Ahmed)

  Geceleyin Yasin-i şerif okuyan, affedilmiş olarak sabaha çıkar. ( Buhari)

  Her gece Yasin-i şerif okumaya devam eden şehit olarak ölür. ( Taberani)

  Cuma gecesi Yasin sûresini okuyanın günahları affedilir. ( İsfehani)

  Her gece yatarken yüz defa, (Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber) okuyan kimse, kendini hesaba çekerek günahlarını affettirmiş olur.

  Sabah akşam İhlas ve Muavvizeteyn’i üçer defa oku! Bütün bela, afet, sıkıntı ve istenmeyen kötü şeyleri giderir. (Tirmizi)

  Eve girerken İhlas şerifi okuyan, yoksulluk görmez.(T. Kurtubi)

  Evden çıkarken ayet-el kürsi okuyana melekler, eve gelene kadar dua eder. (Ey Oğul İlmihali)

  La havle vela kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır. (Ebu Nuaym ) İmam-ı Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 kere “La havle vela kuvvete illa billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer kere salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazheri)

  Sıkıntılı veya borçlu olan kimse, bin kere “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Cenab-ı Allah ( c.c.) işini kolaylaştırır. ( Şir’a) (Bunu her gün yüz defa okuyan da fakirliğe düşmez. Elindeki nimetler de devam eder.

  İstigfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır. ( İbni Mace) İstigfar olarak (Estagfirullah el-azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh) okumalıdır.

  Hadis-i şeriflerde Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) buyuruluyor ki:
  Yatağa girince 3 kere “Estagfirullah el-azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyan kimsenin günahları, deniz köpükleri kadar pek çok olsa da, affolur. ( Tirmizi)

  Yatarken Fatiha ve İhlas’ı okuyan, ölüm hariç, her şerden emin olur. ( Bezzar)

  Yatarken Kafirun sûresini okuyan şirkten beri olur. ( Tirmizi )