Güneş Doğduğu Zaman Okunacak Dualar

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 23 Ağustos 2012 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Güneş doğduğu zaman okunan dua

  Ebu Said El-Hudrî radıyallahu anh'den rivayetimize göre, "Güneş doğduğu zaman Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi:

  Elhamdulillahiilezî celellenel yevme âfiyetehd, vecâe bişşemsi min matlaıha. Allahümme asbahtü eşhedü leke bimi şehidte bihi linefsike, ve şehidet bihi melâiketüke, ve hameletü arşike ve cemiu halgıke enneke entallahu lâ ilahe entel kaaimü bil kıst, Lâ ilahe illâ entel azizül hakîm. Üktüb şehadetî ba'de şehadeti melâiketike ve ülil ilmi. Allahümme entesselâmü ve minkesselamü ve ileykesse-lamü, es'elüke ya zel celâli vei ikram. En testecibe lena da'vetena ve en tu'tıynâ rağbetenâ, ve en tuğniyena ammen ağneytehu annâ min halkıke, Allahümme aslıh li diniyellezî hüve ısmetü emri ve aslıh li dünyayalletî fi ha meıysetı, ve aslıh fî ahıratilleti ieyhi münkalebi.

  {Bugün bize afiyetini giydiren ve güneşi doğuş yerinden getiren Allah'a hamd olsun. Allahım! Ben sabahlayarak senin kendine şahidlik ettiğin ve meleklerinin, arşının taşıyıcılarının, bütün yaratıklarının şahitlik ettiği üzere senin adaleti ayakta tutan, aziz ve hakim olan yegane ilâh olduğuna şahitlik ettim. Meleklerinin ve ilim sahihlerinin şeha-detinden sonra benim şahitliğimi yaz. Allahım! Sen selamsın, selamet senden gelir ve sana döner. Ey celal ve kerem sahibi! İsterim ki duamızı kabul etsen, dileklerimizi versen ve kendilerini bize muhtaç etmediğin kimselere bizi muhtaç etmesen. Allahım! İşimin esası olan dinimi ıslah et, içinde geçimim olan dünyamı ıslah et ve dönüş yerim olan ahiretimi ıslah et.)
  Abdullah ibn-i Mes'ud radıyallahu anh'den rivayetimize göre, "Kendisi, güneşin doğuşunu birisine gözletirdi. Adam güneşin doğuşunu haber verince şöyle derdi:
  Elhamdüillahiilezî vehebe lenâ hâzel yevme ve akaalena fîhi aserâtinâ.
  "[Bize bu günü veren ve ondaki (hata ve) tökezlemelerimizi affeden Allah'a hamd olsun.]"

  GÜNEŞ YÜKSELDİĞİ ZAMAN OKUNACAK DUA
  Amr İbn-i Abse radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güneş yükseldiği zaman şeytan ve şerir insanlardan başka Allah'ın bütün yaratıkları O'nu teşbih ve O'na hamd ederler."(258)

  GÜNEŞİN ZEVALİNDEN İKİNDİYE KADAR OKUNACAK DUALAR
  Zevalden, yani güneşin öğle vaktinden batıya koymaya başlamasından sonra zikir ve başka ibadetleri çokça yapmak müstehabdır. Çünkü Abdullah ibn-i Saib radıyallahu anh'den rivayetimize göre, "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, güneşin zevalinden sonra öğle namazından önce dört rek'at namaz kılardı ve şöyle derdi: "- Bu vakit, sema kapılarının açıldığı bir vakittir. İsterim ki, onda salih bir emelim yükselsin."*259) Öğle namazından sonra çok zikretmek müstehabdır. Çünkü Allah Teâlâ: "Zevalden akşama kadar ve sabahtan zevale kadar Allah'ı teşbih ve O'na hamdet."(260) buyuruyor.

  İKİNDİDEN SONRA GÜNEŞİN BATIŞINA KADAR OKUNACAK DUALAR
  Öğleden ve ikindiden sonra söylenecek zikirler yukarıda geçti. İkindide çok zikretmek daha müekked şekilde müstehabdır. Çünkü ikindi, selef ve halefin bir çoklarına göre "Orta namaz"dır, nasıl ki, sabah namazı vaktinde de zikirlere çok ehemmiyet vermek müstehabdır... "Orta namaz" hakkında söylenenlerin en sahihi, onun bu iki namazdan biri oluşudur. İkindiden sonra ve günün sonunda çok zikretmek daha çok müstehabdır. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: 'Güneşin doğuşundan ve batışından önce Allah'ı teşbih ve O'na hamdet."<261) "Günün son batışından ve ilk kısmında Allah'ı teşbih ve O'na hamdet. "Rabbını, gönülden ve korkarak içinden hafif bir ses ile sabah akşam, zikret" ve "Onlar buralarda günün ilk kısmında ve son kısmında, Onu (Allah'ı) teşbih ederler. (Öyle adamlar) vardır ki onlan, ne bir ticaret, ne bir alış-veriş Allah'ı zikretmekten alıkoymaz."(264)
  Enes radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "İkindi namazından güneşin batışına kadar Allah Teâlâyı zikreden bir topluluk ile otursam bu, İsmail (aleyhisselam)ın sekiz evladını azad etmekten daha çok hoşuma gider. "

  Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, birilerine güneşin doğmasını gözletirdi. Doğduğunu haber alınca: Elhamdü lillahillezi vehebe lena hazelyevme veekalena fihi m in aseratina Bugünü bize gösteren ve bizi tökezlemelerimizden tutup kaldıran Allah'a hamd olsun, derdi! Sünni, 147.