Önemli Günahların manevi hayatımıza etkileri

Konusu 'Dini sohbetler' forumundadır ve saadet tarafından 23 Şubat 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör


  Günahların manevi hayatımıza etkileri.

  Günah Nedir?


  Günah, özellikle dini bağlamda kullanılan bir terimdir. Cenab-ı Allah'ın açıkladığı ilâhi kanunlara karşı yapılan bilinçli ihmâlkârlık yada inkâr olarak da tanımlanıyor.. Günâh işleyenlere veya günâhı olanlara günahkâr denilir. İslami literatürde ism, zenb, isyan, cürm, hatie, seyyie gibi kavramlarla dile getirilen günah, dinen kesin olarak suç kabul edilen, insan fıtratının sindiremediği haramlara denir. İsm, şer’an ve aklen sakınılması gereken; zenb/ cürm, Cenab-ı Allah (c.c.) rızasının kazanılmasını engelleyen davranış; isyan, Yüce Allah’a itaat etmemek, emirlerine karşı çıkmak demektir.
  Günaha girişim ilk önce beyinde şekillenir, psikolojik olarak benimsenir, sonra fiziksel olarak dışa vurur. Hiç bir davranış beyinde şekillenip onaylanmadan eyleme dönüşmez. Efendimi Hz. Muhammed (s.a.v)’in “Şüphelendiğin şeyden uzak dur; kesin bildiğin şeye yönel," Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in, “Şayet siz günah işlemeseydiniz Allah sizi yeryüzünden siler ve günah işleyip tevbe eden bir nesil yaratırdı”4 buyruğunda ifade edildiği gibi günah işlemeyi insan yaratılışının bir gereği olarak kabul etmekle beraber tasvip etmez ve tevbe/istiğfar ile bağışlatılmasını emreder.


  Günahların manevi hayatımıza etkileri

  Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyuruyorlar: “Bir kul günah işlediği zaman kalbinde siyah bir leke meydana gelir. Eğer o kul günahı terkedip bağışlanmayı dilerse, bu leke kaybolur. Şayet tövbe etmez ve günah işlemeye devam ederse, o zaman bu siyah nokta büyüyere onun bütün kalbini kaplar. İşte Allah Taâlâ'nın, 'Doğrusu şudur ki, yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır."(meâlindeki) âyetinde ifade ettiği kararma ve pas tutma budur." (Müslim, "iman", 231; Tirmizi, “Tefsir”, 75).


  Günah işledikçe kalp kararır ve tövbe edilmezse kişiyi küfre kadar götürebilir. Allah korusun. Örneğin bu yollardan biri olarak şunu örnek verelim Kalbi kararan kişi Cenba-ı Allah muhafaza etsin yaptığı şey artık normal gözükmeye hoş gözükmeye başlar ve bunu normal sayıyor günahı, haramı normal görmek, normal saymak, günah görmemek ise Allah'ın yasağını inkar etmeye ve küfre götürebilir. Böyle olmaktan Allah'a sığınırız.  En büyük günahlar

  Cenab-ı Allah'ı tanımaya engel olan ve yapılması hâlinde şer'î ceza gereken veya Allah (c.c.) cehennem azabıyla tehdit ettiği günâhlardır. Bir başka görüşe göre Cenab-ı Allah'ın yasakladığı her şey büyük bir günâhtır. Büyük günahların sayısı hadis rivayetleri göz önünde bulundurularak, yedi, dokuz, yetmiş, iki yüz olarak tespit edilmiştir. (Şerhu Akideti't-Tahâviyye, s. 370, 371).

  Cenab-ı Allah'a ortak koşmak, adam öldürmek, zina iftirasında bulunmak, zina etmek, islâmi cihaddan kaçmak, sihir, büyü yapmak, yalancı şahitlik yapmak,yetimin malını hakkını yemek, ana-babaya karşı, itaasizlik karşı gelmek,Mekke'nin hareminde günâh işlemek, faiz yemek, hırsızlık yapmak, sarhoş edici içki içmek, kumar oynamak.

  “Günahın küçüklüğüne değil, kime isyan edildiğine bak, buna nisbetle cümle günahlar kebairdir.” (Bkz. Kurtubi Tefsiri. V. 159.)

  Günahların manevi hayatımıza etkileri nelerdir?

  Günâhkârın rızkı harama gider, Cenab-ı Allah'ın bereket ve ihsanı kalkar. Kalp ve ruhun fıtrata uygun hal bozulur, hissizlik, vicdansızlık, korkusuzlukla tövbeden uzaklaşır. İç dünya kararır, kalp paslanır, haya duygusu ve ahlâkı kalkar. Nefsi ve en yakınlarıyla uzaklaşıp, toplumla yabancılaşıp, günâhkâr yalnız kalmaya mahkum olur. Her günâhı iz bırakır: Günâhların sonucu vücud, akıl ve diğer organlarda bir kötülük doğurur. Her günâh bir başka günâha sebep olur.

  Her günâh, İslâm dışı gelmiş geçmiş bütün çirkin ulusların mirasıdır. Kibirlenmek Firavun'un; eşcinsellik Lüt kavminin mirasıdır. Günâh ve isyân, Allah'ın azabının hak olmasına yol açar. Bela ve musibet gelir. Günâhın geçmişe, şimdiye ve gelecek kuşaklara zararı dokunur. Günâhkârlar, meleklerin tevbe ve istiğfarlarından, Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in şefaatinden mahrum kalırlar. Günâhlar insanların imanını zayıflatır.