G harfi ile başlayan erkek ve kız isimleri

Konusu 'Dini islami isimler' forumundadır ve Beyza tarafından 18 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  G harfi ile başlayan erkek ve kız isimleri

  G harfi ile başlayan erkek isimleri


  GAFFAR Kullarının günahlarını affeden, Allah, Çok merhamet eden, Allah'ın isimlerinden
  GAFUR Bağışlayıcı, günahları affedici
  GAGAUZ Gökoğuzlar, Hristiyanların Ortodoks mezhebine bağlı Türk kavmi, Balkanlar ve Rusya'da yaşamaktadırlar. Deliorman, Dobruca, Beşerabya ve Ukrayna'da oturan Hristiyan Türklere verilen ad.
  GALİB Galebe çalan, muzaffer, yenen. Güçlü kuvvetli, kudretli, hükmeden. Üstün baskın. Şeyh Galip Meşhur divan şairlerinden. 1757-1798 yıllan arasında yaşamıştır. Türk dil kurallarına göre "b/p" olarak kullanılır.
  GALİP Üstün gelen, kazanan
  GANGÜN Doğduğu gün çok sevinilen kimse.
  GANİ Zengin, varlıklı - Bol
  GANİM Ganimet alan.
  GAR Kurtuluş.
  GARİB Yabancı, acaib. Kimsesiz, memleketinden uzak.
  GARİP Kimsesiz, yalnız, yabancı / Tuhaf
  GAYRET Çalışma, çabalama. Kıskanma, çekememe. Aziz ve kutsal bir şeye tecavüz edildiğini görmekten doğan asil temiz duygu.
  GAZA Din uğruna savaş.
  GAZANFER İri arslan, şir. Cesur, yürekli, yiğit adam. Hz. Ali'nin lakabı.
  GAZİ Savaşta yara alan
  GAZİR Yumuşak, mülayim. Tatlı, nazik, uysal.
  GAZİYÜDDİN Din uğrunda yara alan, yaralanan. Savaşan.
  GAZZAL İplikçi.
  GAZZALİ İslam aleminin büyük mütefekkirlerinden. Babası "Gazzaliplikçi" sanatçısı olduğu için kendisine Gazali adı verilmiştir.
  GEDİZ Su birikintisi, gölcük - Ege'de bir akarsu
  GENCAL Genç kal.
  GENCALP Genç yiğit, kahraman
  GENCAY Ayın bir haftalık oluncaya kadar ki şekli, hilal.
  GENCE Kuzey Azerbaycan'ın Baku'dan sonra en büyük şehri.
  GENCER Yeni taze, körpe kimse, yiğit.
  GENCO Genç olmaktan, genç o anlamına
  GENÇ yaşı ilerlememiş olan, yaşlı olmayan, canlı, dinç
  GENÇALP genç yiğit
  GENÇAY yeni doğan Ay, ilk ay, Ayın bir haftalik oluncaya kadar ki şekli, hilal.
  GENÇER delikanlı, genç yiğit
  GENÇKAL Hiç yaşlanma, her zaman genç kal
  GENÇSOY yaşlı olmayan soydan, dinç kimse, genç soylu, soylu genç
  GENÇYAZ İlkbahar.
  GERAY açık maviye yakın, gök rengindeki Ay
  GERÇEK Yakıştırma veya yalanı olmayan
  GERÇEKER aslına uygun nitelikler taşıyan yiğit, gerçek yiğit
  GEVAN Kahramanlar, yiğitler.
  GEZEGEN Güneş etrafında dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı.
  GEZGİN yeni yerler görmek ereğiyle geziye çıkan kimse
  GIYAS Yardım, gavs, nusret.
  GIYASEDDİN Dinin yayılması için yardımı dokunan zat. Gıyaseddin Keyhüsrev I Anadolu Selçuklu Sultanı. Türk dil kuralına göre "d/t" olur.
  GIYASETTİN Dinin yayılması için yardımı dokunan zat. Gıyaseddin Keyhüsrev I Anadolu Selçuklu Sultanı.
  GİLMAN Tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlılar gençler Köleler, esirler. Cennette hizmet gören erkekler.
  GİLŞAH 1. Balçık şah. 2. Balçıkta yapıldığı için Hz. Adem'in lakabı. Parsların masal kahramanı Keyyummers'in lakabı.
  GİRAMİ Aziz, muhterem, saygın ulu.
  GİRAY Kuvvetli, kudretli. Kırım hanları tarafından unvan olarak kullanılmıştır.
  GİRGİN Kolay yakınlık kuran
  GİRYAR Ağlayıcı, ağlayan.
  GİZAY Gizemli Ay, saklı Ay
  GİZER giz gibi saklanan yiğit
  GİZMEN giz saklayan kimse, sırdaş
  GÖĞEM Halk dilinde yeşile çalan mor.
  GÖĞEN Gök, mavi, yeşillik
  GÖĞÜŞ sarı saçlı ve mavi gözlü kimse, gökmen
  GÖKADA Samanyolu gibi bağımsız uzay adası
  GÖKALP Göklerin yiğidi bahadır.
  GÖKAY Hem gök, hem ay; Güzel ay
  GÖKBARAN gökteki güç; gök gücü
  GÖKBAY gök yüzlü ve zengin kimse
  GÖKBEL yeşil bir dağın geçit veren yeri
  GÖKBELEN yeşil bir dağın geçit veren yeri; yeşil tepe
  GÖKBEN Gökle ilgili, uzay sema.
  GÖKBERK Sağlam ve gök gibi mavi; Engin ve erişilmez
  GÖKBEY mavi gözlü bey
  GÖKCAN Mavi gözlü dost, candan kişi
  GÖKÇAY Gökle ilgili göğe ait semavi. Mavi, mavimsi. Güzel hoş güzelce, latif. Gösterişli. -Kuzey Kafkasya da az tatlı su gölü
  GÖKÇE Gökle ilgili göğe ait semavi. Mavi, mavimsi. Güzel, hoş, göze hoş görünen, latif. Gösterişli.
  GÖKÇEER mavi gözlü yiğit, sevimli yiğit
  GÖKÇEK Güzel çok güzel. Hoş, sevimli, cana yakın alımlı. İnce narin zarif. Güler
  GÖKÇEN Gökle ilgili göğe ait semavi. Mavi, mavimsi. Güzel hoş güzelce, latif. Gösterişli.
  GÖKDAL Yeşil dal, yeni dal
  GÖKDOĞAN Kuzey yarımkürede yaşayan bir doğan türü.
  GÖKEKİN Yeni başak meydana getirmiş ekin.
  GÖKER Gökyüzü gibi er
  GÖKHAN Göğün hanı; Oğuzhanın altı oğlundan biri
  GÖKHUN Eski Türk isimlerinden Gök+Hun
  GÖKKIR At donlarından maviye çalan kır.
  GÖKKUŞAĞI Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan yedi renkli kemer biçimindeki görüntü alkı.
  GÖKOVA Muğla ilinde bir körfez
  GÖKSEL Semavi, gökçül karşılığı olarak kullanılan uydurma kelam.
  GÖKSENİN Gök sana ait anlamında
  GÖKSU Türklerin oturduğu birçok akarsuya verilen isim. Adana'dan gelerek Akdeniz'e dökülen Seyhan nehrinin önemli kollarından
  GÖKSÜN Binboğa dağlarından Elbistan'ın güney batısında Seyhan nehrine karışan çay.
  GÖKTAN Mavi şafak
  GÖKTEPE Mavi tepe.
  GÖKTUĞ Gök+Tuğ= mavi renki tuğ
  GÖKTÜRK Orta Asya da yaşamış eski Türk ulusu
  GÖKYÜZÜ Göğün görünen yüzeyi (sema).
  GÖNEN Yazın suyu kuruyan gölcük; Toprağın içerdiği nem, rutubet; Ekilecek toprağın tavlandırılması
  GÖRKAY Güzel ay
  GÖRKE İhtişamlı, görkemli
  GÖRKEM İhtişam, gösteriş karşılığı olarak kullanılan bir kelimedir. Gösterişli, heybetli.
  GÖRSEL Görmekle ilgili manasına kullanılan uydurma bir kelime.
  GÖZLEM Müşahade, gözlemek karşılığı olarak kullanılan kelime.
  GULAM Oğlan, uşak. İran ve Hindistan'da(abd) kelimesi yerine kullanılmıştır. Gulam Ali, Gulam İshak Han gibi.
  GURBET Doğup yaşanılmış olan yerden uzakta yErkek ve kadin adı olarak kullanılır.
  GÜÇHAN Çetin, güçlü han
  GÜÇLÜ Gücü olan kuvvetli zorlu. Bir musiki dizisinde duraktan sonraki en önemli perde.
  GÜFTAR Söz, kelam.
  GÜLABİ Gülsuyu.
  GÜLBERK Gül yaprağı.
  GÜLHAN Gül gibi güzel hakan
  GÜLNAK Hisar, kule.
  GÜNALP Güneş gibi yiğit
  GÜNDOĞDU Doğudan esen yel - Güneşin doğduğu yön
  GÜNDÜZ Gecenin karşıtı
  GÜNER Güneşin doğma zamanı
  GÜNERİ Günün yiğidi
  GÜNEŞ Çevresindeki sisteme ait gezegenlerin etrafında döndüğü, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi, şems.
  GÜNEY Dört ana yönden biri.
  GÜNGÖR İyi günler yaşa anlamında
  GÜNHAN Oğuz'un altı oğulundan Güneşi simgeleyenin adı
  GÜNKUT Günün uğuru
  GÜNSEL Hızlı akan sel.
  GÜNSER Işık ver, parla
  GÜNTAN Güneşin doğuşundan az önceki zaman
  GÜNTEKİN Güneş gibi tek
  GÜRAL Hakkını bol bol, çok al
  GÜRALP Güçlü yiğit
  GÜRAY Yeni doğan ay.
  GÜRBÜZ İyi, yetişmiş, sağlam ve kuvvetli. Cesur, kuvvetli. Sağlıklı, sıhhatli.
  GÜRÇINAR Çok büyümüş, gelişmiş, serpilmiş.
  GÜRDAL Güçlü, gelişmiş dal.
  GÜREL Maiyeti geniş, çevresi güçlü kuvvetli.
  GÜRGAN Aksak Timur'un lakabı.
  GÜRHAN Hanlar hanı. Kara-Hitay prenslerine verilen unvan.
  GÜRKAN Bol kan. Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.
  GÜRLER Gürlemek, Güçlü olmak
  GÜROL Büyü, serpil, geliş.
  GÜRSEL Gürlükle ilgili, gür olan
  GÜRSOY Güçlü, kalabalık soydan
  GÜRSU Temiz, pak, hızlı su.
  GÜRTAN Işıklı, geniş tan yeri
  GÜVEN Korku ve kuşku duygusundan uzak. İnanma ve bağlanma duygusu. Yüreklilik, cesaret.
  GÜVENÇ Güvenme, dayanma, itimat. Övünme, gurur.
  GÜZEY Güneş görmeyen yer, kuzey
  GÜZİR Çare, derman.
  GÜZÜN Güz mevsiminde olan.