İslam Fil Olayı Ne Zaman! Nasıl Niçin Gerçekleşti?

Konusu 'Dini Sorular Ve Cevapları' forumundadır ve saadet tarafından 8 Aralık 2018 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör


  Fil Olayı Ne Zaman! Nasıl Niçin Gerçekleşti?

  Fil Olayı Ne Zaman Nasıl Niçin Gerçekleşti.

  FİL SÜRESİ

  Fil Süresi Türkçe Okunuşu: "Bismillâhi’er-Rahim. Elemtera keyfe feale Rabbüke bi-ashâbil-fil. Elem yec’al keydehüm fi tadlil. Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbil. Termihim bi-hıcâratin min siccil. Fece’alehüm ke’asfin me’kül."

  Fil Süresi Anlamı:"Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile. Görmedin mi, nasıl etti Rabb’in Fil sahiplerine? Fendlerini, tedbirlerini (kötü düşüncelerini) bozup büsbütün perişan kılmadı mı? Üzerlerine sert taşlarla atış eden, sürü sürü kuşlar saldı da, hemen onları bir yenik hasıl (güve yiyip tanesiz kalmış ekin yaprağı, saman) gibi kılıverdi."


  Fil Olayı Ne zaman oldu


  Fil süresi büyük bir olayı hatırlatmaktadır. Miladın 570’inci yılında Habeşistan’ın Yemen Valisi Ebrehe, San’a’da büyük bir kilise yaptırarak Arapların yalnız en büyük mabet olarak bu kiliseyi tanımalarını ve her yerden burayı ziyarete gelmelerini sağlamaya çalışmış ise de, onları Mekke’deki Kabe’den bir türlü çevirememişti. Bundan dolayı Kabe’yi yıkıp yerini belirsiz etmeye kararını aldı.


  Fil Olayı Nasıl Niçin Gerçekleşti

  Fillerle de kuvvetlendirdiği büyük bir ordu ile Mekke’ye yürüdü ve bir gün Mekke’nin yakınlarında karargahını kurdu. Bunu gören ve maksadını anlayan Mekkeliler, dağlara çekildiler. Çünkü karşı koyacak hiçbir kuvvetleri yoktu.

  Ebrehe ordusu yürüdü. Mekke’ye yaklaşınca birdenbire muhtelif cihetlerden alay alay, bölük bölük kuşlar peyda oldu ve gökyüzünü kapadı ve bunlar Ebrehe’nin askeri üzerine sert taşlarla atış ettiler. Bu kuşların attıkları taşlar kime değmiş ise vücudu delik deşik bir hale gelmiş ve böylece Ebrehe ordusu neye uğradığını bilmeyerek perişan olmuş, vadiler laşe ile dolmuş ve Kur’an-ı kerimin tasvir ettiği gibi Ebrehe ordusu yenik bir hasıl gibi olmuştur. Böylelikle Ebrehe ordusu için Mekke’ye girmek nasip olmadı, kendileri helak oldular. Ama Kabe yine dimdik durdu ve kıyamete kadar da öylece duracaktır.


  Fil sürenin hatırlattığı olay, bu İlahi mücizedir. Hz. Muhammed de bu yıl dünyaya gelmişti.. İbrahim Peygamberden beri Tevhid mabedi olan Kabe, sonradan putlarla dolmuştu. Ama bu İlahi mabed, Hazret-i Muhammed Mustafaeliyle yine eski mevkiini alacak, Tevhid dininin ve Müslümanlığın kıblesi, baş mabedi olacaktı, Allah böyle dilemişti. Ebrehe ise, burasını yok ederek sapıklık dinini, putperestliği daha kuvvetli bir sürette yaşatmak istiyordu. Onun için Tevhid dinini bütün dünyaya yayacak olan Hazret-i Muhammed’in doğduğu sene Cenab-ı Hak İlahi bir mücize ile Ebrehe ordusunu yok ediverdi.

  Yüce Allah'ın iradesine aykırı olan bu kötü düşünceleri, kendi felaketlerini hazırlamış olmaktan başka işe yaramadı. Bu olaydan kırk sene sonra Hazret-i Muhammed Mustafa Peygamber oldu ve evvela Kureyş’i dine davet etti. Kabe’yi putlardan temizlemek istedi. Fakat Kureyş, bunu kabul etmedikleri gibi fazla olarak O’na birçok eza ve cefa da yaptılar. O zaman Mekkelilerden bu olayı gözleriyle görmüş olanlar da vardı.

  Bu süre ile Hz. Peygamberimiz (s.a.v) Efendimize düşmanlık yapanların, ona karşı kötü niyet besleyenlerin erinde sonunda yok olacaklarına işaret olunmuş ve nasıl ki öyle de olmuştur.