Feridüddin Genc-i Şeker

Konusu 'Eğitim Konuları' forumundadır ve Adile tarafından 19 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Çeştiyye evliyasının büyüklerinden. İsmi Feridüddin Mes'ud'dur.1174 yılında Hindistan'da Delhi'de dünyaya gelmiştir.
  Ferruh Şah Kabili neslinden, olup Celaleddin Süleyman'ın oğludur. Baba ve de Annesi şerefli, asil ailelerden olup, nesebi hazreti Ömer'e ulaşmaktadır.

  Feridüddin Genc-i Şeker hazretleri, kendisini küçük yaşlarda iken ilim ve tasavvufa verip, evliyalık yolunda ilerlemek için çok çaba sarfetti. Mültan’daki tahsili sırasında İslam’ın marifet bilgilerini Hindlilere öğreten, feyzlerini bu kıt’a müslümanlarına tanıtmak, onlara büyük hizmetler veren Hace Mu’inüddin-i Çeşti hazretlerinin halifesi Kut-büddin Bahtiyar Kaki ile karşılaşmıştır. Görünüşündeki heybetinden dolayı onun büyük bir zat olduğunu anladı. Ellerini öpüp talebeliğe kabulünü istir-ham edince, dileği yerine getirildi. Bundan sonra ondan hiç ayrılmadı ve her şeyden el çekip, büyük bir muhabbetle ona bağlandık Kırtbüddin hazretleri ise ona, dini ilimleri okumasını, araştırmasını, tahkik etmesini işaret buyurup, aynı zamanda tasavvuf ile de meşgul olmasını teşvik etti.

  Hocası Kutbüddin-i Bahtiyar Kaki el-Ûşi, keramet ve de yüksek firaseti ile ölümünün yaklaştığını anlayıp, kendisine vekil, yerine halife olacak zatın Feridüddin olduğunu bildiren haber ve de eşyalarla, bir talebesini ona gönderdi. Bu günlerde Feridüddin hazretleri de hocasını rüyada görüp, kendisini Delhi’ye çağırdığını algılayınca hemen yola çıktı. Yolda, kendisine haber getiren talebe ile karşılaştı. Delhi’ye geldiler. Hocasının vefatını öğrenince, elem, üzüntü ve dert içinde hocasının cenaze namazını kıldı. Sonra kendisine bırakılan hırka, sarık ve nalinleri giyip, hocasının makamına oturdu.

  Feridüddin Genc-i Şeker’in, Farisi atmış sekiz sahifelik Rahat-ül-Kulûb kitabı meşhurdur. Başka eserleri de vardır.

  1265 (H. 664) yılın'da Muharrem’inin 5. günü doksanbeş yaşında Mültan’da vefat etti. Türbesi, bilhassa, vefatının senei devriyesi olan Muharrem ayının beşinci gününde, Pakistan’ın ve Hindistan’ın çeşitli şehirlerinden feyz ve bereketlerine kavuşmak için gelen binlerce ziyaretçi ile dolup taşmaktadır.