Fakirlikle İlgili Ayetler

Konusu 'Kuran-ı Kerim ayetleri' forumundadır ve Beyza tarafından 2 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör


  Kuran' da Fakirlikle İlgi Ayetler

  Yüzlerinizi kahgündoğdu tarafına çevirmeniz, kah batı… Velakin eren o kimsedir ki , Allah’a,ahret gününe,melakaya, kitaba ve bütün peygamberlere iman edip,akrabalara,öksüzlere, biçarelere, yolda kalmışa,dilenenlere ve esir uğrundaseve seve mal vermekte, hem namazı kılmakta hem zekatını vermekte… Bir deanlaştıkları vakit sözlerini yerine getirenler, hele sıkıntı ve hastalık hallerinde ve harbin şiddetizamanında sabır ve saadet edenler, işte bunlar o sadıklar ve işte bunlardır okorunan müttafikler.
  (BAKARA SURESİ / 177)
  İçinizden hasta olanveya seferde bulunan ise, diğer günlerden sayısınca oruç tutar… Ona dayanıpkalacaklar üzerine de fidye:Bir miskin/fakir doyumu…her kimde hayrına fidyeyiartırırsa hakkında daha hayırlıdır. Bununla beraber oruç tutmanız sizin içindaha hayırlıdır; eğer bilirseniz.
  (BAKARA SURESİ / 184)
  Sana soruyorlar:
  Neye İnfak edecekler?De ki:
  Hayır namına maldanverdiğiniz nafaka, ana-baba, ek yakınlar, öksüzler, biçareler, yolda kalmışlariçindir. Hayır olarak, daha her ne yaparsanız, her halde Allah onu bilir.
  (BAKARA SURESİ /215)
  Eğer Kendilerine elsürmeden veyahut bir mehir kesmeden boşadınızsa; olmaz değil… Şu kadar ki,onlara verin, eli geniş olan kaderince, eli dar olan da kaderince/gücüyettiğince… Ve güzellikle bir mal veya para verin.Bu, ihsan sahibleri üzerineborç bir haktır.
  (BAKARA SURESİ / 236)
  Şeytan, sizifakirlikle korkutup, çirkin çirkin şeylere teşvik ediyor. Allah ise lütfundanbir mağfiretve fazla bir kar va’ d buyuruyor. Allah2ın kudreti geniş, ilimi çok…
  (BAKARA SURESİ / 268)
  (Sadakalar)Kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar, yeryüzündedolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır.(Ama) Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler.Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.
  (BAKARA SURESİ / 273)
  Andolsun; “Gerçek,Allah fakirdir, biz ise zenginiz” diyenlerin sözlerini Allah işitmiştir.Onların bu sözlerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve:“Yakıcı olan azabı tadın” diyeceğiz.
  (AL-İ İMRAN SURESİ / 181)
  Yetimleri, nikahaerişecekleri çağa kadar deneyin; şayet kendilerinde bir (rüşd) olgunlaşmagördünüz mü, hemen onlara mallarını verin. Büyüyecekler diye israf ile çarçabukyemeyin. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da artık maruf(ihtiyaca ve örfe uygun) bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğinizzaman, onlara karşı şahid bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.
  (NİSA SURESİ / 6)
  (Mirası) Bölüşmesırasında yakınlar, yetimler ve yoksullar da hazır olursa, onları ondanrızıklandırın ve onlara güzel (maruf) söz söyleyin.
  (NİSA SURESİ / 8)
  Allah’a ibadet edinve O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere,yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa vesağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü, Allah, herbüyüklük taslayıp böbürleneni sevmez.
  (NİSA SURESİ / 36)
  Ey iman edenler,kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidlerolarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun;çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları)nızauymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz,şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.
  (NİSA SURESİ / 135)
  Allah sizi,yeminlerinizdeki ‘rastgele söylemelerinizden, boş sözlerden’ dolayı sorumlututmaz, ancak yeminlerinizle bağladığınız sözlerden dolayı sizi sorumlu tutar.Onun (yeminin) keffareti, ailenizdekilere yedirdiklerinizin ortalamasından onyoksulu doyurmak ya da onları giydirmek veya bir köleyi özgürlüğünekavuşturmaktır. (Bunlara imkan) Bulamayan (için) üç gün oruç (vardır.) Bu,yemin ettiğinizde (bozduğunuz) yeminlerinizin keffaretidir. Yeminlerinizi koruyunuz.Allah, size ayetlerini böyle açıklar, umulur ki şükredersiniz.
  (MAİDE SURESİ / 89)

  Ey iman edenler, sizihramlıyken avı öldürmeyin. Sizden kim onu kasıtlı olarak (taammüden)öldürürse, cezası, hayvandan öldürdüğünün bir benzeridir. Buna da, Kabe’yeulaşmış bir kurbanlık olarak içinizden adalet sahibi iki kişi hükmedecektir.Veya yoksulları doyurmak veya onun dengi oruç tutmak olan bir keffaret vardır.Böylelikle işlediğinin vebalini tadmış olsun. Allah geçmişte olanı bağışladı.Ama kim tekrarlarsa, Allah ondan öc alacaktır. Allah üstün ve güçlü olandır, öcsahibidir.
  (MAİDE SURESİ / 95)
  De ki: “Gelin sizeRabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın,anne-babaya iyilik edin, yoksulluk-endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. -Sizinde, onların da rızıklarını biz vermekteyiz- Çirkin-kötülüklerin açığına vegizli olanına yaklaşmayın. Hakka dayalı olma dışında, Allah’ın (öldürülmesini)haram kıldığı kimseyi öldürmeyin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulurki akıl erdirirsiniz.”
  (EN’AM SURESİ / 151)