Evliyanın Kerameti

Konusu 'Dini sohbetler' forumundadır ve Adile tarafından 23 Ekim 2013 başlatılmıştır.

  1. Adile

    Adile Admin

    Kitap ve sünnetin hükümlerini beyan eden İslâm Akaidinde şu hükümler zikredilmiştir: “
    Evliyanın Kerameti harikulade bir şeyin zuhurundan ibarettir. Kerametin haklılığı hususundaki delili zikretmiştik. Binaenaleyh, gerek Sahabe-i Kiramın (RA), gerek onlardan sonra gelen salik kulların çoğundan görüldüğü ve Peygamberimiz (sav) devamı olan Evliya İzamından da görüldüğü naklolan işlerdir ki, inkârı mümkün olmayacak derecede meşhurdur. Evet! Evliyanın Kerameti ortada cereyan eden insanların adedine muhalif ve tabiatüstü olarak az bir zaman zarfında uzak mesafeyi katletmek gibi, su üzerinde yürümek, havada uçmak ve nebatatın ve hayvanların konuşması gibi şeylerdir. Veliyullahtan bu gibi harikulade acayip ve garaip işlerin zuhuru, kendisi Peygamberlerin Ümmetlerinden bir Ümmet olması halindedir. Peygamberimiz (sav) Efendimiz ’in Nübüvvetinden itibaren Evliyada keramet olarak görülen şeyler, Peygamberimiz (sav) mucizesi sayılır. Zira Evliyanın Veliliği o kerametler ile meydana çıkar. Öyle ise bir kimse dininde sabit ve Hak üzere olmadıkça velilik mertebesine yükselemez. Keramet sahibi de olamaz. Hulasa-i kelam, harikulade olan bir şey, Peygambere nispetle mucizedir. Evliyaya nispetle ise keramettir.